Etusivu » Yrittäjän perheenjäsen työttömyysturvaan kaavaillaan muutosta

Yrittäjän perheenjäsen työttömyysturvaan kaavaillaan muutosta

mennessä | huhti 18, 2018 | Yleinen | 0 Kommenttia

Hallitus on kehysriihessään päättänyt edistää yrittäjien perheenjäsenten ansioperusteisen työttömyysturvaoikeuden toteutumista muuttamalla työttömyyskassan jäsenyyttä koskevia säännöksiä. Jatkossa itsensä virheellisesti palkansaajakassassa vakuuttanut työttömyysturvalain mukainen yrittäjän perheenjäsen voisi takautuvasti siirtää jäsenyyden yrittäjiä vakuuttavaan työttömyyskassaan. Tarkempi hallituksen esitys lain muuttamiseksi tulee syksyllä. Muutos tulee voimaan aikaisintaan vuoden 2019 alusta.

Yrittäjäksi katsotaan työttömyysturvassa henkilö, joka päätointaan varten on velvollinen ottamaan YEL- tai MYEL-vakuutuksen. Lisäksi yrittäjäksi katsotaan yrityksen osaomistaja. Osaomistajan määritelmän kautta myös yrittäjän perheenjäsen saatetaan katsoa yrittäjäksi työttömyysturvassa, vaikka hän ei omistaisi yrityksestä mitään. Tällöin hänen työttömyysetuushakemuksensa ratkaistaan yrittäjiä koskevien sääntöjen pohjalta. Pelkkä samassa taloudessa yrittäjän kanssa eläminen ei tee kenestäkään yrittäjää, vaan tällaisissa tilanteissa perheenjäsenen on myös oikeasti työskennellä yrityksessä. Perheenjäseniksi puolestaan katsotaan varsinaisen yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuvat puoliso, lapset ja lapsenlapset sekä vanhemmat ja isovanhemmat.

Osaomistajana pidetään henkilöä, joka työskentelee johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa hänellä itsellään on vähintään 15 prosenttia tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä perheenjäsentensä kanssa yhdessä on vähintään 30 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä taikka muutoin vastaava määräämisvalta. Osaomistajana pidetään myös henkilöä, joka ilman johtavaa asemaa työskentelee yrityksessä, jossa hänellä itsellään tai hänen perheenjäsenillään tai hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vähintään puolet osakepääomasta, osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräysvalta.
Osuuskunnassa, AY:ssä tai KY:ssä osaomistajaksi katsominen edellyttää, että henkilö työskentelee yrityksessä, jossa hänellä tai hänen perheenjäsenillään taikka hänellä yhdessä perheenjäsentensä kanssa on vastaava määräysvalta.

Arkisto

Pin It on Pinterest