Etusivu » Yrittäjä-freelancer voi saada työttömyysturvaa poikkeustapauksissa

Yrittäjä-freelancer voi saada työttömyysturvaa poikkeustapauksissa

mennessä | tammi 22, 2021 | Yleinen | 0 Kommenttia

Yrittäjinä toimivilla freelance-journalisteilla on joissain tapauksissa mahdollisuus saada työttömyysturvaa silloin kun oma yritystoiminta ei työllistä.

Lähtökohta on, että päätoimisella yrittäjällä, joka harjoittaa yritystoimintaa ei ole oikeutta työttömyysturvaan. (huomaa kuitenkin koronapoikkeus, joka on maaliskuun 2021 loppuun asti voimassa, lue lisää täältä: https://www.kela.fi/ajankohtaista-koronasta/-/asset_publisher/tprnxqMOf3ee/content/yrittaja-voi-saada-tyomarkkinatukea-maaliskuun-loppuun-asti. Kelan sivulta löytyy myös ohje väliaikaisen yrittäjän työmarkkinatuen hakemiseen.

Sivutoiminen yrittäjä voi saada soviteltua työttömyysturvaa. TE-toimisto ratkaisee, oletko pää- vai sivutoiminen yrittäjä: https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/tyottomyysturva/yrittaja_tyottomyysturva/index.html#P-taisivutoiminenyrittjyys.

Et ole oikeutettu työttömyysetuuteen, jos työllistyt päätoimisesti yrittäjänä tai omassa työssä. Työllistymisesi on päätoimista, jos yritystoimintasi tai oman työsi vaatima työmäärä on niin suuri, että et voi vastaanottaa kokoaikatyötä. Ratkaisevaa päätoimisuuden arvioinnissa on vain toiminnan vaatima työmäärä, ei yritystoiminnasta tai omasta työstä saatavat tulot tai voitto.”

Lainsäädäntö sisältää poikkeuksia. Sivutoimiseksi katsotaan tietyn ajan työttömänä aloitettu yritystoiminta: https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/tyottomyysturva/yrittaja_tyottomyysturva/index.html#Yritystoiminnanaloittaminentyttmyydenaikana :

“Yritystoiminnan ja oman työn aloittaminen työttömyyden aikana

Jos aloitat yli kaksi viikkoa kestävän yritystoiminnan tai työllistyt omassa työssä työttömyysaikanasi, yritystoiminnan tai oman työn pää- ja sivutoimisuutta ei arvioida neljän ensimmäisen kuukauden aikana yritystoiminnan tai omassa työssä työllistymisesi aloittamisesta. Työttömänä työnhakijana saat mainitulta ajalta työttömyysetuutta. Jos saat tuloa yritystoiminnasta kyseessä olevan neljän kuukauden aikana, sinulle maksetaan soviteltua työttömyysetuutta. Myös omasta työstä saatavat tulot tulee ilmoittaa työttömyysetuuden maksajalle, joka tarkastelee vaikuttavatko tulosi työttömyysetuuteen.”

Lyhytkestoinen yritystoiminta ei myöskään aiheuta työttömyysturvan menetystä. Yritystoiminnan tulee kuitenkin olla aidosti lyhytkestoista: toistuva 2 viikon yrittämisjaksojen ketjuttaminen tulkitaan todennäköisesti TE-viranomaisten toimesta päätoimiseksi yrittäjyydeksi.

Lyhytkestoinen työllistyminen yrittäjänä ja omassa työssä

Jos työllistyt yhteensä enintään kaksi viikkoa kestävään, muuhun kuin työ- tai virkasuhteessa tehtävään työhön, säilytät yleensä oikeutesi työttömyysetuuteen. Tällaista voi olla esimerkiksi toimeksiantosuhteessa tehtävä työ. Yritystoiminnasta saamasi tulo sovitellaan työttömyysetuuden kanssa.

Jotta sivutoiminen yrittäjä voisi saada soviteltua ansiosidonnaista työttömyyskorvausta, täytyy tämän olla työttömyyskassan jäsen ja työssäoloehdon täyttynyt: https://finka.fi/ansiopaivaraha/paa-ja-sivutoiminen-yrittajyys/.

Päätoiminen yrittäjä voi saada tietyillä edellytyksillä työttömyyskorvausta palkansaajakassasta lopetettuaan yritystoimintansa Jos yritystoimintasi päättyy, voit olla ns. jälkisuojan piirissä: https://finka.fi/ansiopaivaraha/paa-ja-sivutoiminen-yrittajyys/palkansaajan-jalkisuoja/.

Aloittaessasi päätoimisen yritystoiminnan, voit vakuuttaa itsesi palkansaajakassassa enintään 18 kuukauden jälkisuojan ajan. Jälkisuoja-aika alkaa siitä päivämäärästä kun olet ryhtynyt päätoimiseksi yrittäjäksi. Jos yritystoimintasi päättyy 18 kuukauden jälkisuojan aikana, sinulla on oikeus saada päivärahaa palkansaajakassasta yrittäjyyttä edeltäneiden palkkatulojen perusteella.

Jos yrittäjä ei enää ole jälkisuojan piirissä ja on liittynyt Yrittäjäkassaan sekä täyttää kassan edellytykset päivärahan saamiselle, voi hän yritystoiminnan päätyttyä saada kassasta päivärahaa: https://yrittajakassa.fi/tietopankki/yrittajan-ansioturva-lyhyesti/. Kassan sivuilta löytyy tietoa siitä, miten yritystoiminta lopetetaan: https://yrittajakassa.fi/jaitko-tyottomaksi/olen-jaanyt-tyottomaksi/milloin-yrittaja-yrittajan-perheenjasen-ja-osaomistaja-on-tyoton/.

Yrittäjä, joka päätoimisesti on työllistynyt yritystoiminnassa, voi lähtökohtaisesti saada työttömyysetuutta ainoastaan, jos yritystoiminta on todistettavasti lopetettu.

Ellei muuhun arvioon ole aihetta, TE-toimisto katsoo yritystoiminnan lopetetuksi, kun

* yrittäjä on luopunut eläkevakuutuksestaan (YEL/MYEL/TyEL) ja

* tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on päättynyt ja

* muun kuin osakeyhtiön purkamisesta on tehty yhtiömiesten kesken sopimus, yritys on asetettu selvitystilaan tai konkurssiin tai yritys on myyty (hakija on myynyt osuutensa yrityksestä) ja

* yrittäjä on jättänyt Verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamiseksi ennakkoperintä- ja työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteristä tai yritystoiminnan keskeytymisestä.

Jos yrittäjä ei ole vakuuttanut itseään työttömyyskassassa, yritystoiminnan jälkeen työttömyysturva rajoittuu peruspäivärahaan https://www.kela.fi/mika-on-tyossaoloehto tai työmarkkinatukeen https://www.kela.fi/tyomarkkinatuki.

Yrittäjä voi joutua tilanteeseen, jossa yritystoiminta on kannattamatonta, mutta yritystoiminnan lopettamisen viiveen takia tai muusta syystä työttömyysturvaan ei ole oikeutta. Tällöin on syytä olla yhteydessä Kelaan ja selvittää mahdollisuus saada toimeentulotukea: https://www.kela.fi/toimeentulotuki-yrittajat.

Teksti: Hannu Hallamaa

Arkisto

Pin It on Pinterest