Etusivu » Valiokunta kuuli pienyrittäjien huolen ja esitti muutoksia YEL-uudistukseen

Valiokunta kuuli pienyrittäjien huolen ja esitti muutoksia YEL-uudistukseen

mennessä | marras 30, 2022 | Yleinen | 0 Kommenttia

Sosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa yrittäjän eläkelain uudistusta, mutta esittää siihen eilen 29.11.2022 valmistuneessa mietinnössään neljää muutosta.

”Olemme Journalistiliitossa tyytyväisiä, että valiokunta on kuullut pienyrittäjien huolen ja ottanut sen huomioon esittäessään muutoksia lakiesitykseen”, liiton juristi Eveliina Tuominen sanoo.

Journalistiliitto ja Suomen freelance-journalistit ovat muun muassa mielipidekirjoituksissaan ja lausunnoissaan nostaneet esiin, että hallituksen kesäkuussa antama esitys yrittäjän eläkelain muuttamisesta heikentäisi freelancerien asemaa.

Nyt valiokunta ehdottaa lakiin lisättäväksi maininnan siitä, että työtulo vahvistetaan aina kokonaisharkinnan perusteella. Siten oman alan mediaanipalkka ei korostu työtulon määrittelyssä samalla tavalla kuin aiemmin hallituksen esityksessä, vaikka se edelleen pysyy lakiesityksessä mukana.

Valiokunta nostaa mietinnössään erikseen esiin aloittavat yrittäjät. Mietinnön mukaan aloittavien yrittäjien työtulon arvioinnissa tulee erityisesti huomioida, että yrittäjyyden alussa ei välttämättä synny taloudellista tulosta eikä siten maksukykyä.

Valiokunta ehdottaa myös ajallista pehmennystä. Uudistuksen myötä eläkelaitosten tulisi tarkistaa yrittäjän työtulo kolmen vuoden välein, ja valiokunnan ehdotuksen mukaan ensimmäisellä kerralla työtuloa voisi nostaa enintään 4 000 eurolla. Myös toisella kerralla työtuloa voisi nostaa enintään 4 000 eurolla. Jos yrittäjän YEL-vakuutus on aiemmin ollut minimitasolla, työtulon 4 000 euron nosto tarkoittaisi kuukaudessa noin 80 euron lisäystä YEL-maksuun.

Lisäksi valiokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi lausumaa, jonka mukaan yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvajärjestelmän laajemmat muutostarpeet selvitetään ja järjestelmän kehittämistä jatketaan.

Mietintö ei ollut täysin yksimielinen, vaan kaksi kokoomuksen valiokunnan jäsentä jätti siihen vastalauseen. Asian käsittely jatkuu seuraavaksi eduskunnan täysistunnossa. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden alussa.

Arkisto

Pin It on Pinterest