Etusivu » Uupumus, heikot ansiot ja työterveyshuollon puute stressaavat freelancereita

Uupumus, heikot ansiot ja työterveyshuollon puute stressaavat freelancereita

mennessä | joulu 4, 2019 | Yleinen | 0 Kommenttia

SFJ:n ja Sydänliiton terveyskyselyssä reilu enemmistö freelancereista kokee terveytensä hyväksi (55 %), osa jopa erinomaiseksi (10 %). Tyydyttäväksi terveytensä kokee 29 % ja huonoksi kuusi prosenttia vastaajista. SFJ kyseli freelancereiden terveysasioita kyselyssään marras-joulukuussa. Vastaajia oli 230.  

Yli puolet kyselyyn vastanneista freelancereista (57 %) kokee itsensä jonkin verran uupuneeksi tai erittäin uupuneeksi tai stressaantuneeksi (9 %). Vastaajia huolettaa erityisesti töiden ja toimeentulon jatkuvuus (69 %) ja työn epätasainen kuormittavuus (56 %). Myös työyhteisön puutteesta koettiin huolta (31 %). Avoimissa vastauksissa stressiä ja uupumusta aiheuttaviksi huolenaiheeksi kerrotaan työterveyshuollon puute, palkkiotason romahdus ja toimeentulon riittämättömyys, toimeksiantajien huono kohtelu,  työmäärän kasvu ja työajan riittämättömyys. Töitä on tehtävä entistä enemmän, jotta saa pidettyä ansiotasonsa. Kiire on lisääntynyt, työmäärä paisunut ja oman osaamisen ajantasaisuudesta ollaan huolissaan. Asioiden epävarmuus aihettaa masennusta ja huolta oman osaamisen riittävyydestä. Yksi vastaaja harkitsi jopa itsemurhaa.

Yli puolet vastaajista on huolissaan stressistä (56 %), nukkumisesta reilu kolmannes (38 %). Avovastauksissa vastaajat ovat huolissaan myös masennuksesta ja yksinäisyydestä, uupumisesta, ylipainosta ja liikunnan puutteesta. 

Terveysvaivat lisääntyivät ikääntyvien joukossa. Nivel- ja selkävaivat sekä yleiskunto huolestuttavat. Vastaajista 23 % kertoo, että heillä on tuki- ja liikuntaelimistön oireita, jotka haittaavat täysipainoista työn tekoa.

Freet liikkuvat ja syövät kasviksia

Freelancereista jopa 87 % harrastaa liikuntaa. Kasviksia syödään vähintään kerran pari päivässä (91 %), tupakoivia on vain neljä prosenttia vastaajista ja nuuskaa käyttää pari prosenttia. Oma verenpaine oli tiedossa suurimmalla osalla (69 %) ja verenpaineen kanssa oli ongelmia 15 prosentilla niistä, jotka tiesivät arvonsa. Kolesterooliarvot tiedettiin heikommin (51 %). Arvonsa tietävistä 36 % tiesi niiden olevan koholla.

Kysely vahvistaa käsitystä siitä, että yrittäjä tekee töitä sairaanakin. Vain 21 % kertoo voivansa pitää sairaslomaa aina, kun kokee itsensä sairaaksi. Vain kymmenen prosenttia on tehnyt työterveyshuoltosopimuksen ja avovastauksista kävi ilmi, että useat eivät tiedä, miten työterveyssopimus tehdään. Usein sopimuksen puutteeseen oli syynä rahan puute. Avovastauksissa todettiin julkisen terveydenhuollon toisaalta toimivan riittävän hyvin, toisaalta moni kokee, ettei saa apua terveysongelmiinsa (24 %). Vastauksissa toistuu, ettei terveyskeskusksien kautta kautta pääse riittävän hyvin hoitoon. Ikäkausitarkastuksia kaipasi moni.

Millä yksittäisellä asialla työ- ja toimintakykyäsi voitaisiin parhaiten edistää? 

Raha ratkaisisi monen mielestä ongelmat. Kunnolliset palkkiot, mahdollisuus pitää lomaa ja sairastaa rauhassa ratkeaisi, kun ansiotaso olisi korkeampi ja työmäärät tasaisempia. Myös työterveyshuoltoon ja lääkäriin olisi varaa ja stressi helpottaisi. 

Osa freelancereista pohtii vastauksessaan myös työn ja vapaa-ajan parempaa erottamista ja yhteisöllisyyttä yksinäisyyden lievittämiseksi. Koknkreettiseksi esitykseksi moni muotoilee toiveen esimerkiksi liiton neuvottelemasta edullisemmasta työterveyshuollosta tai laajasta terveystarkastuksesta freelancereille, jolla saataisiin lievennettyä huolia ja ohjeita jaksamiseen. Avovastauksissa pohdittiin sitäkin, voisiko yksinyrittäjä vähentää verotuksessa liikunta- ja kulttuurisetelit, joita osa työnantajista tarjoaa työntekijöilleen? 

Myös peiliin katsotaan. Terveys paranisi, kun paino putoaisi ja liikunta lisääntyisi. SFJ miettii nyt yhdessä Sydänliiton kanssa, miten freelancereiden hyvinvointia voitaisiin parantaa. Samalla viemme viestiä liittoon, voisiko se neuvotella jäsenille alennuksen jostakin työterveyspalveluita tarjoavasta yrityksestä. Itsensätyöllistäjien työterveyshuolto olisi tärkeää saada kuntoon, kun kansalaisten sosiaaliturvaa uudistetaan sote-hankkeessa.

Kyselyyn vastanneista on alle 35-vuotiaita 7 %, 35-44-vuotiaita 22 %, 45-54-vuotiaita 28 %, 55-64-vuotiaita 32% ja yli 65-vuotiaita 10 %. Vastaajista 26 % oli miehiä, 74 % naisia, 1 % muunsukupuolisia ja 1 % ei halunnut kertoa sukupuoltaan. Vastaajista 54 % asuu pääkaupunkiseudulla, 23 % maakuntakeskuksissa, muulla paikkakunnalla 22 % ja ulkomailla 3 %.

Selvä enemmistö vastaajista on toimittajia, kustannustoimittajia tai viestijöitä 71 %, valokuvaajia oli 11 %, graafikoita 3 % ja muita 7 %, kuten kääntäjiä. 

AK

Arkisto

Pin It on Pinterest