Etusivu » Työttömyysturvaan muutoksia vuoden alusta

Työttömyysturvaan muutoksia vuoden alusta

mennessä | helmi 15, 2017 | Yleinen | 0 Kommenttia

Eduskunta hyväksyi vuodenvaihteessa useita työttömyysturvaan tulevia lakimuutoksia.

Itsensätyöllistäjien asemaa koskee erityisesti säädös, jonka mukaan alle kaksi viikkoa kestävästä yritystoiminnasta tai yrittäjämäisestä työstä ei tarvitse ilmoittaa TE-toimistolle, vaikka tehty työ olisi päätoimista. Työstä saatava tulo otetaan huomioon maksettavan työttömyysetuuden määrässä. Hallituksen mukaan työttömiä halutaan näin kannustaa ottamaan vastaan lyhytkestoisia toimeksiantosuhteessa tehtäviä töitä.

Lyhytkestoinen yritystoiminta ei ole este työttömyysetuuden maksamiselle ja tämä muutos koskee kaikkia yritysmuotoja, myös itsensä työllistäjiä. Työstä saatava tulo tietenkin vaikuttaa työttömyysetuuden määrään ja sitä sovitellaan saatujen tulojen mukaan. Lyhytkestoisesta yrittäjämäisestä työstä, kuten muustakin tehdystä työstä, ilmoitetaan tulot ainoastaan etuuden maksajalle. TE-toimisto ei tee selvitystä eikä anna lausuntoa tällaisesta lyhytkestoisista yritystoiminnasta. Jos yritystoiminta tai yrittäjämäinen työ kestää yli kaksi viikkoa, selvittää TE-toimisto, kuten tähänkin asti, onko tehty työ pää- vai sivutoimista. Tähän vaikuttaa erityisesti se, kuinka paljon aikaa työn tekemiseen kuluu.

Tarkoittaisiko uusi laki sitä, että freelancer voi tehdä 14 päivää työtä yrittäjänä ja saada tämän jälkeen loppukuukaudelta työmarkkinatukea tai ansiosidonnaista päivärahaa Journalistiliiton freelance-asioihin erikoistunut lakimies Jussi Salokangas?

”Tämä on parannus ja tie oikeaan suuntaan. Työttömyysturvalaki ja TE-toimiston ohjeet jättävät kuitenkin edelleen kokonaisarvioinnin ennalleen yritystoiminnan työllistävyyden osalta. Jos 14 päivää kestävien keikkojen välissä on vain yksi tai muutama päivä, TE-toimisto voi vieläkin arvioida, että kysymys on kokonaisuudessaan jatkuvasta päätoimisesta yritystoiminnasta. Näin ollen on olemassa riski, että työnhakija tulkitaan kokonaisarvion perusteella päätoimiseksi yrittäjäksi. Arviointi voidaan myös tehdä jälkikäteen, jolloin henkilöltä voidaan takaisinperiä maksetut etuudet. Ukko.fi-tiedotteessa esitetty kanta, että työttömyysturvajaksojen välissä tulee ainakin olla vähintään yksi päivä välissä, on todella riskialtis työttömän työnhakijan kannalta”, Salokangas sanoo.

Muutos parantaa niiden asemaa, joilla saattaa satunnaisesti olla työttömyysjakson aikana muutama keikka silloin tällöin. Työttömyysturvalain periaatteena on ollut aina se, ettei sillä ole tarkoitus tukea kannattamatonta yritystoimintaa.
Ensi vuonna työttömyysturvaan on tulossa merkittäviä parannuksia, mikäli työ- ja oikeusministeriä Jari Lindströmin teettämän selvityksen esitykset toteutetaan. Ammattiliitot ovat aktiivisesti lobanneet itsensätyöllistäjien työttömyysturva-aseman parantamiseksi. “Journalistiliitto tapasi tammikuussa ministeri Lindströmin, jonka mukaan itsensätyöllistäjän työttömyysturvaa tullaan parantamaan entisestään ja siinä kaikki palkansaajaliitot ovat olleet mukana. Hallitus on alustavasti näyttänyt sille vihreää valoa. Tässä selvitystyössä Journalistiliitto on ollut aktiivisesti mukana”, Salokangas sanoo.

Työ- ja elinkeino ministeriö on jo aloittanut jatkovalmistelun joidenkin työttömyysturvatehtävien siirtämiseksi TE-toimistoilta työttömyysetuuden maksajille, mitä selvityksessä esitettiin. Esityksen mukaan sitovasta työvoimapoliittisesta lausunnosta luovuttaisiin.

Arkisto

Pin It on Pinterest