Etusivu » Työeläkeyhtiöiden päätös vaikuttaa laskutuspalveluihin

Työeläkeyhtiöiden päätös vaikuttaa laskutuspalveluihin

mennessä | huhti 28, 2017 | Yleinen | 0 Kommenttia

Työeläkeyhtiöt ilmoittivat huhtikuun lopulla, että laskutusosuuskuntien kautta laskuttavat keikkatyöläiset siirtyvät 1.5.2017 yrittäjän eläkelain eli YEL-vakuuttamisen piiriin. Tätä ennen laskutuspalveluiden käyttäjien tuloista on maksettu työeläkettä kerryttänyttä TyEL-maksua. Maaliskuussa myös Työttömyysvakuutusrahasto linjasi, ettei laskutuspalveluiden kautta työtä tekevä itsensätyöskentelijä yleensä ole työttömyysvakuutusmaksuvelvollisia. Jos itsensätyöllistäjä ei  toimi työssään laskutuspalvelun johdon ja valvonnan alaisena, hän ei ole työsuhteessa laskutuspalveluun eikä myöskään ole työttömyysvakuutusmaksuvelvollinen. Oleellista on, onko työ tehty työ- tai muussa palvelussuhteessa vai yrittäjänä.

Linjaukset korostavat sitä, että laskutusosuuskunnan kautta laskutettu keikkatyö ei automaattisesti muutu palkkatyöksi, vaikka siitä on maksettu työsuhteisen eläkemaksut ja työttömyysvakuutusmaksut. Asialla on erityistä merkitystä työttömyysturvassa. Työttömyyskassat tai Kela ovat antaneet vaihtelevia päätöksiä siitä, onko laskutusosuuskunnan kautta työskentelevä freelancer oikeutettu palkansaajan työttömyysturvaan vai ei. Nyt työ tulkitaan selkeämmin yrittäjätyöksi, sillä YEL-vakuutus katsotaan usein merkiksi siitä, että työ tehdään päätoimisena yrittäjänä. Ratkaisematta on nyt se, mille tasolle YEL-vakuutus laskutusosuuskunnissa lasketaan.   Maksut määrittyvät eri tavalla Yrittäjän eläkevakuutuksessa kuin TyEL-maksuissa. Lisätietoa tästä esimerkiksi täältä.

YEL-vakuuttamisvelvollisella yrittäjällä on oikeus yritystoiminnan vähennyttyä oikeus saada työttömyyskorvausta, mutta se edellyttää sitä, että henkilö on jonkin aikaa toiminut päätoimisena yrittäjänä ja ikään kuin siirtyisi palkansaajaan rinnastettavaksi yrittäjäksi. YEL-vakuutus on pakollinen yrittäjille, joiden työtulo on vähintään 7 645,25 euroa vuodessa. TyEL-vakuutus puolestaan on työsuhteisten palkasta perittävä eläkevakuutusmaksu. Maksun määräytyminen riippuu siitä, tulkitaanko työ yrittäjänä tehdyksi vai työsuhteiseksi.

Tosiasiassa moni tulee todennäköisesti laiminlyömään YEL-vakuuttamisvelvollisuuden tai ainakin alimitoittamaan tulonsa. Tämä voi kostautua laiminlyöjälle niin, että työeläkeyhtiö voi jälkikäteen valvonnassa määrätä maksut tuplana rangaistuksena. Tätä tapahtuu harvoin, mutta se on mahdollista.

Työeläkeyhtiöiden päätös siirtää laskutuspalvelun käyttäjät YEL-vakuutuksen piiriin ei koske Journalistiliiton Mediakuntaa, sillä Mediakunta ei ole laskutuspalvelu vaan muitakin palveluita jäsenilleen tarjoava työosuuskunta. Mediakunta pidättää maksamastaan palkasta jatkossakin työeläkemaksun (TyEL), ei yrittäjän eläkevakuutusmaksua (YEL).

Arkisto

Pin It on Pinterest