Suomen freelance-journalistit ry

Suomen freelance-journalistit ry ei peri jäsenmaksua. Jäsenet maksavat kuitenkin jäsenmaksua Journalistiliitolle.

Journalistiliiton freelancer- ja yrittäjäjäsenet, jotka eivät ole työttömyyskassa Finkan jäseniä, maksavat jäsenmaksua 19 euroa kuukaudessa.

Työttömyyskassaan kuuluvilla freelancereilla (esimerkiksi YLE:lle työskentelevät tai Mediakunnan jäsenet) maksu on 1,4 prosenttia bruttoansiotuloista. Työttömyyskassaan kuuluva freelancer maksaa jäsenmaksua kaikesta työstä, myös lomarahoista, tulospalkoista ym. kuukausipalkan lisäksi maksettavista palkoista ja palkkioista. Jos freelancer ottaa vastaan palkkatyön, hänen on otettava yhteyttä jäsenrekisteriin.

Jäsenmaksu voidaan maksaa kuukausittain. Eräpäivä on kuukauden viimeinen pankkipäivä. Kiinteää jäsenmaksua maksavat voivat myös maksaa useamman kuukauden jäsenmaksut kerralla.
Jäsenmaksun voi maksaa myös e-laskulla, joka tilataan verkkopankista pankin ohjeiden mukaan. E-lasku löytyy verkkopankista noin kaksi viikkoa ennen eräpäivää.

Jos tulosi tipahtavat, voit hakea väliaikaisesti pääsyä minimimaksulle.
Jos siirryt freelancerista palkkatyöhön, ota yhteyttä jäsenrekisteriin: jasenmaksut@journalistiliitto.fi.

Sivutoimiset freelancerit ja kaksoisjäsenet

Mikäli päätyösi on muulla kuin viestintäalalla ja teet journalistisia töitä sivutoimisena freelancerina, jäsenmaksusi on 22,50 €/kk (vuonna 2019).

Samaa maksua sovelletaan kaksoisjäseniin. Kaksoisjäsen on Journalistiliiton jäsen, joka kuuluu toiseen ammattiliittoon ja sen työttömyyskassaan ja jonka työsuhteen katsotaan olevan toisen liiton edunvalvonnan piirissä.

Jäsenmaksu voidaan maksaa kuukausittain. Pyydämme käyttämään sinulle toimittamaamme viitenumeroa. Eräpäivä on kuukauden viimeinen pankkipäivä. Voit maksaa myös kerralla useamman kuukauden jäsenmaksun.

Voit myös maksaa jäsenmaksusi e-laskulla, joka tilataan verkkopankista pankin ohjeiden mukaan. E-lasku löytyy verkkopankista noin kaksi viikkoa ennen eräpäivää.

Opiskelijat

Journalistiliiton opiskelijajäsenet eivät maksa jäsenmaksua opintojensa ensimmäisen kalenterivuoden aikana. Jos opinnot ovat alkaneet syksyllä, liiton jäsen voi olla maksutta ensimmäisen syksyn ja sitä seuraavan kalenterivuoden ajan. Maksuton jäsenyys koskee vain ensimmäistä tutkintoaan suorittavia opiskelijajäseniä.

Maksuttoman vuoden jälkeen opiskelijalla on oikeus alennettuun jäsenmaksuun opintojen päättymiseen asti, mutta enintään 5,5 vuotta opintojen alkamisesta. Opiskelijoiden jäsenmaksu on 7,50 euroa/kk (vuonna 2018).

Työttömyyskassaan liityttyään opiskelija maksaa työttömyyskassan jäsenmaksun sisältävää täyttä perusmaksua 15,00 euroa/kk. Työttömyyskassaan kannattaa liittyä heti, kun alkaa tehdä työsuhteista journalistista työtä. Tämä tuo taloudellista turvaa, jos et heti valmistuttuasi saa töitä. Lisätietoja SJL:n työttömyyskassan Finkan sivuilta.

Jos opinnot ovat kestäneet yli 5,5 vuotta, jäsenmaksu on yleensä 1,4 prosenttia tuloista. Jos kuukausitulot jäävät alle 1071 euron, peritään 15 euron vähimmäismaksu.

Eläkeläiset

Vuoden 2015 jälkeen eläkkeelle siirtyneet jäsenemme maksavat jäsenmaksua, jonka suuruus 7,5 euroa/kk (vuonna 2019).

Verottaja ei myönnä vähennyksiä eläkeläisen jäsenmaksusta. Jäsenmaksuun sisältyvät Journalisti-lehti, pressikortti ja lähes kaikki muut jäsenedut, mutta ei jäsenvakuutusta eläkeellesiirtymisvuoden jälkeen.

Vuonna 2015 tai sitä ennen eläkkeelle jääneet jäsenemme ovat vapautettuja jäsenmaksusta. Jäsenyyteen kuuluvat useimmat liiton jäsenpalvelut ja -edut lukuun ottamatta jäsenvakuutusta ja Journalisti-lehden tilausta. Eläkeläisjäsenemme voivat tilata Journalistin 45 eurolla vuodessa.

Jäsenmaksu voidaan maksaa kuukausittain. Pyydämme käyttämään sinulle toimittamaamme viitenumeroa. Eräpäivä on kuukauden viimeinen pankkipäivä. Voit maksaa myös kerralla useamman kuukauden jäsenmaksun.

Voit myös maksaa jäsenmaksusi e-laskulla, joka tilataan verkkopankista pankin ohjeiden mukaan. E-lasku löytyy verkkopankista noin kaksi viikkoa ennen eräpäivää.

Eläkkeelle siirtymisestä on syytä ilmoittaa liittoon heti, kun eläkkeellejäämispäivä on tiedossa.

Lisätietoa jäsenmaksuista:

jasenmaksut(at)journalistiliitto.fi

Puhelimitse arkisin klo 9–11.30:
Tea Sahlberg, puh. 040 752 5372
Arja Katila, puh. 050 366 3501