Videon ennakkosuunnittelu ja käsikirjoittaminen

Aika
23.09.2019
9.00 - 16.15

Paikka
Corellia

“Hyvin suunniteltu on puoleksi tehty” pitää paikkansa erityisesti kun tehdään videota, olipa videon esitysalusta sitten netti tai iso näyttö.  Preproduction eli tuotannon ennakkosuunnittelu on tärkein osa videon tekoprosessia.  Hyvä ennakkosuunnittelu näkyy parempana lopputuloksena ja monet sudenkuopat vältetään.  Hyvä suunnittelu pienentää myös budjettia.

Tällä kurssilla opit mitä kaikkia hyvin erilaisiakin asioita on hyvä ottaa huomioon ennen kuin kamera käynnistetään.  Opiskellaan, mihin video välineenä sopii ja mistä lähtökohdista suunnittelu alkaa.  Opit keskeisimmät asiat niin katsojan mielenkiinnon herättämisestä ja ylläpitämisestä kuin faktojen tarjoamisesta katsojalle.  Myös kuvausluvat, aineistojen lataaminen netistä ja budjetoinnin perusteet käydään läpi.  Saat valmiuksia toimivan, selkeän ja kiinnostavan videon ideoimiseen ja suunnittelemiseen.  Joskus on tarpeen tehdä varsinainen käsikirjoitus, jonka tekemiseen tämä kurssi myös antaa pohjatietoa.

Kurssin kohderyhmä

Kurssi sopii kaikille videota tilaaville tai videota itse tekeville.  Ei edellytä kuvaamis- tai leikkaamistaitoja tai muutakaan teknistä osaamista.

Kouluttajana toimii Tita Jänkälä.

Koulutuksen sisältö:

Videon ideointi – suuntaviivoja

 • Miten ruokit luovia ideoita?
 • Sisältö ja muoto
 • Aihe
 • Faktojen selvittäminen
 • Näkökulma
 • Päälause
 • Sopiva pituus

Katselutilanteet ja käyttötavat

 • Nettivideo
 • Messuvideo
 • Videopresentaatio osana kokonaisuutta
 • TV

Käytä tehokkaasti hyväksi elokuvakerronnan elementtejä!

 • Kuvan sisältöön liittyvät elementit
 • Kuvaamiseen liittyvät elementit
 • Ääneen liittyvät elementit

Ketä kameran eteen

 • Johtajat, asiantuntijat
 • Asikasryhmien edustajat
 • Näyttelijät
 • Joku aivan muu: luovat ratkaisut
 • Maallikot, asianomaiset

Synopsis

 • Mitä tietoja synopsis sisältää?
 • Kenelle synopsis kirjoitetaan?
 • Videon rakenteen kirjoittaminen läpi

Dramaturgiaa

 • Panosta aloitukseen
 • Miten pitää mielenkiintoa yllä?
 • Tunteet, myötäeläminen vs. faktat
 • Videon / elokuvan rakenneosat
 • Ajan lyhentäminen: leikkausajattelu käsikirjoitusvaiheessa
 • Lopun tehtävät, hyvä lopetus

Muutamia video-ohjelman / elokuvan rakenteita

 • Uutisrakenne
 • Kolmen osan rakenne
 • Ola Olssonin malli
 • Mainoselokuvan rakenteita
 • Muita käyttökelpoisia rakenteita

Kuvauspaikan valinta

 • Kuvauspaikan tutkiminen
 • Mitä informaatiota paikka voi antaa?
 • Millainen on hyvä kuvauspaikka

Sanallisen informaation antaminen

 • Presentaatio
 • Dialogi, keskustelu
 • Haastattelu, valmistautuminen haastatteluun
 • Spiikki: Hyvän spiikin kirjoittaminen
 • Visuaaliset tekstit kuvissa

Käsikirjoitus

 • Milloin tarvitaan käsikirjoitus
 • Kuka kirjoittaa
 • Pituuden arviointi
 • Henkilöhahmon suunnittelu
 • Mitä käsikirjoituksessa pitää olla, mitä ei
 • Käsikirjoituksen muotoilu

Kuvakäsikirjoituksen käyttäminen

Resurssit

 • Kalusto ja tekniset ratkaisut
 • Työryhmä ja työnjako
 • Aikatauluttaminen
 • Videon tilaaminen ja työryhmän valinta

Budjetointi ja sopimukset

 • Palkkojen / palkkioiden budjetointi
 • Tekniikan budjetointi
 • Muut kulut
 • Sopimukset työryhmän kanssa

Laillisesti liikkeellä

 • Mitä saa kuvata
 • Tekijänoikeudet
 • Aineistojen lataaminen netistä
 • Sopimukset kuvattavien kanssa

Mukaan mahtuu 12 freelanceria. Kurssille ilmoittaudutaan apurahahaun kautta.

Kurssin hinta on 283,21 €. Kurssimaksua varten voi anoa Lehdistön freelancereiden apurahahoitokunnalta 250 euron pikkustipendiä, jolloin omakustannushinnaksi jää 33,21 €.  Lisäksi pitkämatkalaiset voivat hakea apurahaa matkoihin ja majoitukseen kuitenkin niin, ettei apurahan yhteissumma ylitä 499 euroa. Apurahahaku alkaa  15.7. ja päättyy 16.8 kello 16.

 

Pin It on Pinterest