Koko päivän esiintymisvalmennus journalisteille

Aika
03.11.2021
Koko päivä

Paikka

Esiintymisvalmennus

Paikka: Helsinki, Lapinlahden lähde, Pylvässali

Aika 3.11.2021 klo 9-17

Paikka: Helsinki, Lapinlahden lähde, Pylvässali

Valmentaja: Elina Aalto (TeM, FIA), Capella Coaching Oy

AIKATAULU
9.00 -9.30 Aamiainen, tervehdys ja päivän sisältö
9.30-10.00 Kenelle puhut? Yleisöanalyysi
10.00 -10.30 Kontakti ja vuorovaikutus
10.30-11.15 Kehonkieli ja statusilmaisu
11.15-11.30 Tauko
11.30-12.00 Ääni työkaluna
12.00-12.40 Esiintymisjännitys ja valmistautuminen
12.40-12.45 Videotehtävän briiffi ja jako pareihin
12.45-13.45 Lounas
13.45-14.30 Esitysten rakentaminen ja kuvaus
14.30-14.45 Tauko
14.45-16.45 Esitysten katsominen ja palaute
16.45-17.00 Päivän koonti ja lopetus

Valmennuksen tavoitteet
Valmennus tarjoaa kattavan paketin esiintymistaidoista sekä runsaasti
käytännön harjoitteita, jotka ovat suoraan siirrettävissä työkontekstiin.
Harjoitteet rohkaisevat osallistujia kokonaisvaltaisempaan ilmaisuun ja
antavat työkalut taitojen kehittämiseen myös valmennuksen jälkeen.
Valmennuksen tuloksena osallistuja:

 • Osaa tehdä yleisöanalyysin ja suunnata asiansa erilaisille yleisöille.
 • Ymmärtää vuorovaikutuksen, läsnäolon sekä kehon- ja elekielen
  merkityksen esiintyessä ja osaa harjoittaa näitä itsenäisesti.
 • Hahmottaa elävän äänenkäytön merkityksen esiintyessä ja osaa rikastaa
  omaa verbaalista ilmaisuaan.
 • Hallitsee useita keinoja esiintymisjännityksen kanssa toimimiseen ja
  esitykseen valmistautumiseen.Hahmottaa omat vahvuutensa ja kehityskohteensa ja osaa työstää näitä
  eteenpäin itsenäisesti.
 • Kenelle puhut? Tunne yleisösi. On äärimmäisen tärkeää suunnata esitys kulloisellekin yleisölle. Jotta
  esityksemme puhuttelisi yleisöämme, meidän tulee olla tietoisia siitä, millaiselle
  joukolle tulemme puhumaan. Esiintyessä käyttämämme esimerkit, tarinat ja jopa
  sanavalinnat määrittyvät yleisön mukaan.
  Tässä osiossa teemme yleisöanalyysin ja harjoittelemme esittämään asiamme
  erilaisille yleisöille.
 • Kontakti ja vuorovaikutus
  Esitys aina dialogi – silloinkin, kun yleisö ei sano sanaakaan. Sillä hetkellä, kun esitys
  muuttuu monologiksi, menetämme kontaktin yleisöön. Ja kun menetämme kontaktin,
  menetämme myös heidän kiinnostuksensa. Esiintyminen on kommunikoimista yleisön
  kanssa. Jotta onnistuisimme luomaan ja pitämään yllä aidon dialogin yleisömme kanssa,
  meidän tulee olla läsnä, kuunnella, nähdä ja reagoida. On esiintyjän tehtävä pitää yleisön
  kiinnostus yllä ja uskaltaa myös improvisoida, jos tilanne sitä vaatii.
  Teemoja:
 • Kontaktin luominen
 • Vuorovaikutusprosessi
 • Aktiivinen kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen
  Kehonkieli ja statusilmaisu
  Suuri osa ilmaisustamme muodostuu sanattomasta ilmaisusta. Jotta tulisimme
  ymmärretyksi haluamallamme tavalla, meidän tulee olla tietoisia omista ilmeistä,
  eleistä, asennoista, liikkeistä ja maneereista sekä siitä, mitä ne viestivät
  vastapuolelle. Tältä pohjalta voimme tehdä valintoja siitä, millaista kehonkieltä
  esiintyessä käytämme.
  Tässä osiossa keskitymme harjoittelemaan kokonaisvaltaista ja puhettamme
  tukevaa kehollista ilmaisua esiintyessä.
  Teemoja:
 • Avoin ja suljettu kehonkieli
 • Statusilmaisu
 • Mitä ihmettä teen käsilläni?
  Ääni työkaluna
  Ääni on aliarvostettu työkalu esiintyessä. Me emme yksinkertaisesti keskity siihen
  tarpeeksi – on paljon helpompaa ja kenties turvallisempaakin olla tylsä ja
  monotoninen. Mutta monotoninen esiintyjä ei ole aito, todellinen eikä kiinnostava.
  Tässä osiossa tutkimme ja harjoittelemme, miten käytämme ääntä elävästi
  esiintyessämme.
  Teemoja:
 • Painotukset
 • Rytmi ja tauot
 • Intonaatio
 • Volyymi, energia ja kantavuus
 • Äänensävyt
 • Esiintymisjännitys
  Yleisin syy esiintymisjännityksen taustalla on epäonnistumisen pelko. Mitä
  enemmän keskitymme tähän pelkoon, sitä varmemmin myös mokaamme
  esiintyessämme. Hyvä uutinen kuitenkin on se, että epäonnistuminen on
  paras ja varmin reitti esiintyjänä kehittymiseen. Tässä osiossa harjoittelemme
  kanavoimaan esiintymisjännityksemme oikein.
  Teemoja:
 • Iloinen mokaaminen
 • Jännityksen kanavoiminen ja hyödyntäminen
 • Valmistautuminen
 • Esityksen aikana jännittäminen
 • Videotehtävä – henkilökohtainen palaute
  Osallistujat valmistavat max. kolmen minuutin mittaisen esityksen
  valitsemastaan aiheesta. Esitykset videoidaan pareittain, jonka jälkeen ne
  katsotaan yhdessä. Kukin valmennettava saa henkilökohtaisen palautteen
  esityksestään.Elina Aalto on näyttelijä (TeM) ja esiintymis- ja vuorovaikutustaitojen valmentaja. Hän on
  valmistunut näyttelijäksi Teatterikorkeakoulusta ja on näytellyt mm. Helsingin ja Turun
  Kaupunginteattereissa sekä Kansallisteatterissa.
  Elinalla on yli 15:sta vuoden kokemus esiintymis- ja vuorovaikutustaitojen valmennuksesta
  yrityksissä ja yliopistoissa.Osallistujamäärä: max. 20 hlö

Hae valmennukseen täältä

Pin It on Pinterest