JOKES -apurahat haussa

Aika
03.05.2013
0.00 - 23.30

Paikka

JOKES -apurahat journalistiseen työskentelyyn ja opintoihin ovat parhaillaan haussa. Aikaa on 3. toukokuuta saakka.

Haussa ovat parhaillaan seuraavat apurahat:
JOKES-APURAHA

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö julistaa haettavaksi yhden 19 700 euron suuruisen apurahan.
Jokes-apuraha on tarkoitettu ammatissa toimivan journalistin jatko-opiskeluun, ammattia täydentävään opiskeluun, tutkimustyöhön tai muuhun perusteltuun koko media-alaa hyödyntävään tarkoitukseen. Apurahaa ei ole tarkoitettu journalistiseen työhön, työmatkoihin eikä laitehankintoihin.

JYRKI A. JUUTIN MUISTOSTIPENDIT

Jyrki A. Juuti toimi Suomen Sanomalehtimiesten Liiton puheenjohtajana vuosina 1963 – 1974.
Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö julistaa haettavaksi yhteensä 4 000 euroa ammattiyhdistystoiminnassa tarvittavien edunvalvontavalmiuksien kehittämiseen. Stipendi on tarkoitettu kaikille SJL:n jäsenille. Summa voidaan myöntää yhtenä tai useampana stipendinä.

TYÖSKENTELYAPURAHAT
Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö julistaa haettavaksi kolme 5000 euron apurahaa journalistiseen työskentelyyn. Apurahoilla halutaan antaa mahdollisuus tutkivaan työskentelyyn, omaan erikoisalaan syventymiseen tai taustatyöhön. Työskentelyn tuloksena syntyvä journalistinen juttu, julkaisu tai ohjelma on julkaistava vuoden 2014 loppuun mennessä. Hakemukseen liitettävä työ- ja julkaisusuunnitelma käsitellään säätiössä luottamuksellisesti.

APURAHOJA AMMATILLISILLE KURSSEILLE
TIEDONHAKUPAJA
Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö julistaa haettavaksi 12 apurahaa Tiedonhakupajaan. Koulutus järjestetään 7. – 10.10.2013 (ma-to) Krapihovissa Tuusulassa.
Neljän päivän intensiivikoulutuksessa käydään läpi lehtijutun näkökulman terävöittämistä, opitaan uusia tiedonhankinta ja -tarkistusmenetelmiä sekä avoimen datan hyödyntämistä journalismissa. Koulutus rakentuu ennakkotehtävistä, luento-opetuksesta ja harjoituksista. Jokainen kurssille valittava apurahansaaja saa henkilökohtaista sparrausta oman juttuaiheensa hiomiseen ja tiedonhankintaan.
Kouluttajina toimivat muun muassa toimittajat Elina Grundström, Tuomo Pietiläinen, Panu Räty ja Esko Varho sekä avoimen datan asiantuntija Antti Poikola ja tutkijaprofessori Heikki Kuutti Jyväskylän yliopistosta.
Apuraha kattaa kurssimaksun, matkakulut julkisilla kulkuneuvoilla sekä majoituksen kahden hengen huoneissa puolihoidolla.
Kurssilla
• Kerrataan lehtijutun näkökulman rakentamisen keinoja ja perehdytään näkökulmajournalismin työprosessiin.
• Käydään läpi julkisen tiedon hankintaa, lähdekritiikkiä ja perinteisen tiedonhankinnan keinoja.
• Opetellaan verkon syvempää tiedonhakua journalistisen tiedonhankinnan keinona.
• Käydään läpi avoimen datan hyödyntämistä ja järjestämistä journalistisessa tiedonhankinnassa.
• Saadaan palautetta omista ideoista ja ohjausta näkökulman rakentamiseksi ja tiedonhankinnan kehittämiseksi.

SANOIN JA KUVIN
– Visuaalisen journalismin työpaja työpareille

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö julistaa haettavaksi 12 apurahaa visuaalisen journalismin työpajaan.
Koulutus on tarkoitettu kuudelle toimittaja ja taittaja/graafikko -työparille. Tavoitteena on oppia ja ideoida grafiikan, kuvan ja tekstin yhteispeliä sekä toimittajan ja taittajan/graafikon saumatonta yhteistyötä. Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja ovat jutun visuaalisuuden (kuvat, grafiikka, infografiikka) ideointi ja suunnittelu, taiton, otsikoinnin ja kuvituksen yhteispeli sekä visuaalisen journalismin kehitysnäkymät paperilehdissä, verkossa ja uusilla julkaisualustoilla. Koulutuksen sisällöstä vastaa Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikkö. Pääkouluttajat ovat visuaalisen journalismin ma. professori Anssi Männistö ja lukuvuoden 2010–2011 vierailijaprofessori, toimituspäällikkö Hannu Pulkkinen Helsingin Sanomista. Apuraha kattaa kurssimaksun, matkat julkisilla liikennevälineillä sekä lounaat lähiopetuspäivinä. Majoituskuluja korvataan 90 euroon saakka/yö kuitteja vastaan.
Koulutuspäivät ovat
1. jakso to-pe 3. – 4. lokakuuta 2013
2. jakso to-pe 7. – 8. marraskuuta 2013

Lähiopetuspäivät koostuvat alustuksista, esimerkkitapauksista, keskusteluista ja harjoituksista sekä työparien yhteisestä työskentelystä jaksojen aikana ja niiden välillä. Lähiopetuspäivien lisäksi koulutukseen sisältyvät kouluttajien antamat ennakko- ja välitehtävät.

Kaikkien apurahojen hakuohje
Kopiosto-apurahat on tarkoitettu ensisijaisesti lehdistössä työskenteleville tai työskennelleille journalisteille, Jyrki A. Juutin stipendi kaikille Suomen Journalistiliiton jäsenille. Journalistiliiton opiskelijajäsenille ei myönnetä näitä apurahoja.
Hakijana olevan SJL:n jäsenen jäsenmaksun tulee olla kunnossa ja Kopiosto-valtakirjan luovutettu Journalistiliitolle.
Apurahaa haetaan säätiön sähköisen apurahajärjestelmän kautta osoitteessa

https://ww.aspicore-asp.net/jokes/
Hakemus on jätettävä sähköiseen apurahajärjestelmään 3. toukokuuta mennessä. Hakemukseen liitettävä sitoumus on printattava järjestelmästä, allekirjoitettava ja postitettava säätiön osoitteeseen. Sitoumuksen on oltava perillä säätiön toimistolla 10. toukokuuta mennessä.
Apurahan saaja ei voi saada säätiöltä muita apurahoja kolmeen vuoteen.

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö
Postiosoite:
PL 252 00531 Helsinki
Siltasaarenkatu 16
00530 Helsinki

Lisätietoa säätiön toimistolta, puh. 050 551 3961, toimisto@jokes-saatio.fi

Pin It on Pinterest