Ideasta valmiiksi jutuksi -työpaja

Aika
08.01.2020 - 12.02.2020
9.00 - 12.00

Paikka
Journalistiliiton kokoustila

Jokainen toimittaja kaipaa välillä uusia työkaluja juttujen tekoon ja konkreettisista palautetta siitä, mitä voisi tehdä toisin. Tämä koulutus antaa käytännön vinkkejä jokaiseen jutun kirjoittamisen vaiheeseen, ja sen aikana jokainen osallistuja kirjoittaa yhden lehtijutun. Koulutus koostuu kolmesta tapaamiskerrasta ja tapaamisten välillä tehtävästä kirjoitustyöstä
Koulutus pidetään kunakin päivänä klo 9–12.

Anu Silfverberg.

Ensimmäinen tapaamiskerta keskiviikkona 8. tammikuuta keskittyy ideointiin, idean jalostamiseen ja näkökulman rajaamiseen. Lisäksi käsitellään aineiston hankintaa ja haastattelun tekemistä. Tarkoitus on, että seuraavaan kertaan mennessä aineisto juttua varten on kasassa. Ennen tätä tapaamiskertaa osallistujat lähettävät juttuideansa Anulle, joka käsittelee ne tunnilla.

 

Toinen tapaamiskerta keskiviikkona 22. tammikuuta keskittyy jutun näkökulman vahvistamiseen, jutun kirjoittamiseen, rakenteeseen sekä kerronnan keinoihin. Tarkoitus on, että juttu on valmiina viikkoa ennen seuraavaa tapaamiskertaa.

 

Kolmas tapaamiskerta keskiviikkona 12. helmikuuta keskittyy juttujen editoimiseen yhteisessä toimituskokouksessa, jolloin kaikki oppivat mahdollisimman paljon. Viimeisellä tapaamiskerralla kouluttaja antaa palautetta jutuista.

 

Anu Silfverberg on toimittaja, kirjailija ja kirjoittajakouluttaja. Hän kuuluu Long Playn perustajajäseniin ja on sen toimituspäällikkö. Aiemmin hän on työskennellyt Helsingin Sanomissa ja freelance-toimittajana. Häneltä on ilmestynyt useita esseekokoelmia sekä romaani ”Kung Po” (Avain 2008).

 

Työpajaan valitaan enintään 12 kurssilaista apurahamenettelyllä Lehdistön freelancereiden apurahahaussa. Kurssin osallistumismaksu on 365 euroa.Työpajan osallistumismaksuun myönnetään 350 euron pikkustipendejä. Lisäksi tuetaan pitkämatkalaisten matkakuluja, kuitenkin niin, että kurssimaksun ja matkakulujen yhteissumma ei ylitä 499 euroa.

 

Lehdistön freelancereiden apurahahaku alkaa 12. marraskuuta ja päättyy 4. joulukuuta kello 16.

Pin It on Pinterest