Etusivu » Suomalainen toimittajuus rakentuu eettisyyden ja autonomisuuden varaan

Suomalainen toimittajuus rakentuu eettisyyden ja autonomisuuden varaan

mennessä | kesä 3, 2014 | Yleinen | 0 Kommenttia

Eettisyys ja autonomisuus ovat arvoja, jotka keskeisimmin määrittelevät suomalaista journalistista kulttuuria. Journalismietiikkaan sitoudutaan hyvin vahvasti, vaikka jonkin verran on merkkejä myös Journalistin ohjeet ylittävästä tilannekohtaisesta eettisestä harkinnasta. Nuoremmat toimittajat ovat vanhempia joustavampia etiikassaan, kertoo Suomen osatutkimus journalismin tilasta, journalistien toimintamahdollisuuksista ja ammatillisesta omakuvasta.

Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus COMET Tampereen yliopiston tutkimus on osa kansainvälistä vertailututkimusta Worlds of Journalism Study (http://www.worldsofjournalism.org/). Suomen osatutkimukseen haastateltiin viime keväänä 366 työsuhteista ja freelancetoimittajaa.

Tutkimus piirtää kuvaa hyvin yhtenäisestä ammatillisesta ryhmästä, jota muutoksienkin keskellä pitää koossa yhteinen ymmärrys journalistin työstä ja sen peruspilareista.

Ylipäätään suomalaiset toimittajat kokevat, että erilaiset ulkopuoliset tahot ja instituutiot eivät pääse vaikuttamaan heidän toimintaansa vahvasti. Ammatillinen itsenäisyys koettiin siis varsin hyväksi. Sen sijaan jonkin verran vaikutusta työhön koetaan olevan mediakilpailijoilla ja yleisöllä. Jonkin verran autonomisuuden ihanteen ja käytännön välisestä ristiriidasta antaa viitteitä se, että vaikka talouden toimijoilla arvioidaan olevan vain vähän vaikutusta toimittajien työhön, koetaan niiden vaikutuksen kuitenkin viime vuosien aikana kasvaneen.

Suurimmat muutokset ammattitoimittajien työhön ovat viimeisen viiden vuoden aikana tuoneet aikapaineiden lisääntyminen, sosiaalisen median ja tekniikan kehitys sekä käyttäjien tuottamien sisältöjen mukaantulo uutistyöhön. Mediaetiikan ja lainsäädännön merkitys on muutostenkin taustalla säilynyt vahvana.

Selkeimmät jakolinjat suomalaisen toimittajakunnan sisällä kulkevat sukupolvien välillä, mutta nämäkin erot ovat varsin maltillisia. Aineistosta esimerkiksi erottuu nuorten määräaikaisten toimittajien joukko, jolla on suhteessa muita vähemmän määrittelyvaltaa työnsä sisältöihin. Toisaalta, kenties hieman yllättäen, freelancerina työskentely oli otoksessa tyypillisempää vanhemman polven toimittajille.

Hankkeen tulokset valmistuvat ensi vuonna. Suomen osahankkeessa tehdään parhaillaan tässä kuvattuja määrällisiä tuloksia täydentäviä toimittajien ryhmähaastatteluja. Suomen osaraportti luettavissa tästä.

Arkisto

Pin It on Pinterest