Etusivu » SFJ lausui kahdesta lakiesityksestä – yrittäjän eläkelain uudistus heikentäisi merkittävästi freelancereiden asemaa

SFJ lausui kahdesta lakiesityksestä – yrittäjän eläkelain uudistus heikentäisi merkittävästi freelancereiden asemaa

mennessä | kesä 9, 2022 | Yleinen | 0 Kommenttia

Suomen hallitus haluaa uudistaa yrittäjän eläkelakia. Suomen freelance-journalistien (SFJ) mielestä uudistus heikentäisi merkittävästi freelancereiden asemaa. SFJ lausui asiasta 9.6.2022 sosiaali- ja terveysministeriölle sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, vaikka lausuntokierrosta ei ole järjestetty.

Hallitus käsittelee esitystä vielä ennen juhannusta. Tavoitteena on parantaa yrittäjien eläketurvaa ja saada yrittäjien työtulot vastaamaan nykyistä paremmin yrittäjän työpanoksen arvoa. SFJ pitää tavoitetta kannatettavana. Esitysluonnokseen kuitenkin sisältyy ehdotus, jonka mukaan työtuloa vahvistettaessa käytettävä palkka tai korvaus määräytyisi yksityisen sektorin kyseisen toimialan kokoaikaista työtä tekevien mediaanipalkan perusteella.

“Ehdotettu muutos olisi journalistisella alalla erittäin merkittävä ja nostaisi pienituloisten freelancereiden YEL-maksuja kohtuuttomasti, sillä työtulon nostaminen vastaamaan alalla toimivien työsuhteisten mediaanipalkkaa ei takaa samaa tai edes lähellä olevaa tulotasoa freelancereille”, SFJ:n lausunnossa todetaan.

Ehdotuksen mukaan työtulon vahvistamisessa otettaisiin myös huomioon yrittäjän työpanoksen määrää, yrittäjätoiminnan laajuutta, yrittäjän ammattitaitoa ja yrittäjän työpanoksen arvoa kuvaavat tiedot, mutta tähän ei anneta riittävästi eväitä.

“Esitysluonnos ei saa johtaa siihen, että eläkeyhtiöt soveltavat kaavamaisesti yksityisen sektorin mediaanipalkkaa työtulon määrittelyssä, vaan arvioinnissa on otettava ensisijaisesti huomioon yrittäjän itsensä antama selvitys työtuloon olennaisesti vaikuttavista seikoista”, lausunnossa todetaan.

Sen sijaan SFJ kannattaa ehdotusta työtulon säännöllisestä seurannasta ja katsoo, että se on paras keino estää alivakuuttamista.

Lue koko lausunto täältä.

Esitys työsopimuslain muuttamisesta ei toteuta hallitusohjelman tavoitteita

Hallitus haluaa uudistaa myös työsopimuslakia. Siihen ehdotetaan muutosta, jonka tavoitteena on täsmentää työsuhteen käsitteen määrittelyä. Hallitusohjelman mukaan tällä estetään työsopimussuhteen naamiointi muuksi kuin työsopimukseksi ja siten vähennetään työelämän epävarmuutta.

Esitysluonnos on parhaillaan lausuntokierroksella. SFJ toteaa työ- ja elinkeinoministeriölle 9.6.2022 antamassaan lausunnossa, että ehdotetut muutokset eivät täsmennä työsopimuksen käsitettä eikä esitys siten toteuta hallitusohjelman tavoitteita.

Esityksessä ehdotetaan, että työsuhteen olemassaoloa arvioitaisiin tulkinnanvaraisissa tilanteissa kokonaisharkinnalla. Näin on kuitenkin toimittu tähänkin mennessä, vaikka asia ei ole lukenut laissa.

“Kokonaisharkinta ei kuitenkaan ole estänyt naamiointia, eikä sen kirjaaminen lakiin tuo muutosta tilanteeseen. Sen sijaan tulisi ryhtyä konkreettisiin toimiin naamioinnin estämiseksi”, SFJ:n lausunnossa todetaan.

Löydät Suomen freelance-journalistien ja muiden tahojen lausunnot lausuntopalvelusta.

Arkisto

Pin It on Pinterest