Suomen freelance-journalistit ry

Palkkiosuositukset vuodelle 2020

Lehdistölle, viestintätoimistoille ja kustannustaloille työskentelevä freelancer on yrittäjä, joka vastaa kaikista työn sivukuluista sekä eläkkeistään ja sosiaaliturvastaan itse.

Tämä on otettava huomioon palkkioista sovittaessa. Alalla sovitaan yleensä juttu-, kuva, kuvitus-, sivu-, ohjelma- tai videopohjaisesti yrittäjän palkkiosta.

Palkkiosuosituksessa kerrotaan, paljonko freelancerin tulisi laskuttaa työstään päästäkseen työsuhteisen kollegansa keskimääräiseen kuukausiansioon. Hinnat eivät ole maksimihintoja, vaan erityisosaamisesta tai esimerkiksi kiiretyöstä laskutetaan enemmän.

Freelancer laskuttaa kaikki työhön kuluvat tunnit, myös palavereihin, editointiin tai matkoihin käytetyn ajan.

Freelancer myy tekijänoikeuksia. Mitä laajemmat oikeudet ostaja haluaa, sitä korkeampi hinta työstä on maksettava.

Palkkiosuositus on laskettu jatkuvalla käyttöoikeudella myytäville jutuille.

Kuvien ja kuvituksien hinta pitää sisällään kuvien julkaisun tilaavassa mediassa kertaalleen sekä verkkokäyttöoikeuden saman median verkkoversiossa.

Hinta ei sisälle edelleenmyyntioikeutta, eikä koko konsernin tai juttuvaihtoringin laajuista käyttöä. Niistä laskutetaan lisää. Kustannustoimittajilla käyttöoikeuden laajuutta ei ole laskettu mukaan, sillä heille ei pääsääntöisesti synny tekijänoikeutta tekstiin.

Tarkista suosituksen lopusta laajempien käyttöoikeuksien hinnoittelu.

Toimittajan tuntilaskutus

Tunnin työ: 68 €

Puoli työpäivää 255 €

Yksi työpäivä 509 €

Kaksi työpäivää 1018 €

Yksi työviikko 2547 €

Neljä työviikkoa 10 190 €

Lehtijutut ovat arvonlisäverottomia, mutta esimerkiksi toimitussihteerin ja editoinnin palkkioon lisätään ALV 24 %.

Valokuvaajat ja videokuvaajat

Valokuvaajilla on yleisesti käytössään minimihinta, jonka alle keikalle ei lähdetä. Se sisältää lyhyen kuvauskeikan kuvankäsittelyineen. Hinta asettuu usein puolen päivän palkkion tasolle, 300-400 euroa.

Tunnin työ 98 €

Puolen päivän työ 370 €

Päivän työ 740 €

Kaksi työpäivää 1480 €

Yksi työviikko 3686 €

Kuukauden työ 14 744 €

Valokuvaaminen ja videokuvaus ovat arvonlisäverollista työtä.

Hintaan lisätään ALV 24 %

Arkistokuvat ja kansilisä

Arkistokuvia myytäessä ensimmäisen kuvan hinta asettuu yleensä korkeammalle ja seuraaviin saa paljousalennusta. Kuvan käyttö kannessa nostaa sen hintaa yleensä vähintään 50 %.

Graafiset suunnittelijat, art directorit, taittajat ja kuvittajat

Tunnin työ: 89 €

Puoli työpäivää 335 €

Yksi työpäivä 669 €

Kaksi työpäivää 1338 €

Yksi työviikko 3349 €

Neljä työviikkoa 13 396 €

Myytäessä kuvituksia jatkuvalla käyttöoikeudella, palkkioita nostetaan 15 %.

Piiroskuvitukset ovat arvonlisäverottomia. Mainostarkoituksiin tehtyjen kuvitusten ja graafiseen suunnittelun hintoihin lisätään alv 24 %.

Kustannustoimittajat

Päästäkseen työsuhteisen kustannustoimittajan keskikuukausiansioihin freelance-kustannustoimittaja voi laskuttaa esimerkiksi näin:

Tunnin työ: 52 €

Puoli työpäivää 194 €

Yksi työpäivä 387 €

Kaksi työpäivää 775 €

Yksi työviikko 1942 €

Neljä työviikkoa 7765 €

Kustannustoimittajan työ on arvonlisäverollista, joten laskuun lisätään 24 %.

Kirjallisuuden kääntäjät

Kirjallisuuden kääntäjien ja suomentajien työsuhteisista tuloista ei ole saatavilla tilastotietoa. Ammattiosastonsa oman arvion mukaan kohtuullinen korvaus kauno- ja tietokirjallisuuden kääntämisestä on tällä hetkellä mm. alkutekstin vaativuudesta riippuen 16–22 euroa / 1000 merkkiä sananvälit mukaan luettuina.

Miten palkkiosuositukset on laskettu

Lehdistölle, viestintätoimistoille ja kustannustaloille työskentelevä freelancer on yrittäjä, joka vastaa kaikista työn sivukuluista sekä eläkkeistään ja sosiaaliturvastaan itse.

Palkkiosuosituksessa kerrotaan, paljonko freelancerin tulisi laskuttaa työstään päästäkseen työsuhteisen kollegansa keskimääräiseen kuukausiansioon. Hinnat eivät ole maksimihintoja, vaan erityisosaamisesta tai esimerkiksi kiiretyöstä laskutetaan enemmän.

Lehdistön työsuhteisten toimittajien  verotettava mediaanikuukausiansio on Suomen Journalistiliiton uusimman työmarkkinatutkimuksen (4/2018) mukaan 3 774

euroa kuukaudessa. Valokuvaajalla vastaava summa on 3 660, visualistilla 3 810 ja kustannustoimittajalla 3 290 euroa kuukaudessa. Työsuhteisten journalistien palkkoja nostetaan helmikuussa 1,6 %, kustannustoimittajien 1,8 % vuoden 2019 alussa. Nämä korotukset on otettu huomioon esimerkkilaskelmassa. Lehdistön työehtosopimuksen mukainen työaika on 7,5 tuntia päivässä, 1640 tuntia vuodessa.

Freelancer on yrittäjä ja huolehtii itse sosiaaliturvastaan, työterveyshuollostaan, vakuutuksistaan ja eläketurvastaan. Kaikki tämä on laskettava mukaan palkkioihin. Lakisääteisen yrittäjäeläkkeen lisäksi laskutuksessa on huomioitava muun muassa työtilan vuokra, sähköt, verkkoyhteydet, kirjanpito, toimistotarvikkeet, laitteet ja ohjelmistot ja puhelinlaskut.

Yltääkseen työsuhteisen journalistin keskikuukausiansioon, freelancerin on siis laskutettava työstään kuten muidenkin yrittäjien. Sivukuluihin menee keskimäärin 50 % laskutuksesta, graafikoilla ja valokuvaajilla jopa 66,6 % kalliista laitehankinnoista ja lisensseistä johtuen.

Palkkio ei siis ole palkkaa. Vain osa siitä on freelancerin verotettava tuloa.

Freelancer jyvittää myös palkkioihinsa myös sen näkymättömän työn, joka jakautuu kaikkien asiakkaiden kesken, eli ajan joka kuluu laskutukseen, ideointiin, kaluston huoltoon.

Jos freelancer haluaa pitää saman verran lomaa kuin työsuhteiset kollegat, on vuoden ansiot laskutettava kymmenen ja puolen kuukauden aikana.

Journalistiliiton työmarkkinatutkimuksen mukaan lehdistön keskikuukausiansiot vaihtelevat hieman erityyppisissä julkaisuissa. Järjestö- ja ammattilehdissä, iltapäivälehdissä ja erityisaikakausilehdissä palkat ovat korkeammat, paikallis- ja kaupunkilehdissä alle suosituksen. Näin vaihtelevat myös lehdissä maksettavat palkkiot.

VKL:n ja SJL:n free-sopimuksen mukaan toimeksiannon suorittamiseen liittyvät suoranaiset kulut ja kustannukset sisältyvät myös palkkioon. Tavanomaiset kulut ylittävistä menoeristä (esimerkiksi matkakulut ja päivärahat) on syytä sopia toimeksiannosta sovittaessa, ja ne on hyvä eritellä laskuun. Etenkin laajoissa toimeksiannoissa voidaan sopia erikseen myös tehtäväkohtaisesta työ- ja kulupäiväkirjasta.

Laajemmat tekijänoikeudet nostavat palkkioita

Freelancer myy tekijänoikeuksia. Mitä laajemmat oikeudet ostaja haluaa, sitä korkeampi hinta työstä on maksettava.

Palkkiosuositus on laskettu julkaisulle jatkuvalla käyttöoikeudella myytäville jutuille. Valokuvan ja kuvituksen hinta sisältä kertajulkaisun toimeksiantajan mediassa sekä verkkokäytön jutun yhteydessä. Juttua voi siis käyttää median tiedossa olevilla eri julkaisualustoilla toistuvasti ilman eri korvausta. Hinta ei sisälle edelleenmyyntioikeutta, eikä koko konsernin tai juttuvaihtoringin laajuista käyttöä. Niistä laskutetaan lisää.

Kuvan kohdalla käyttöoikeus on suppeampi, se sisältää oikeuden painaa kuva lehteen kertaluonteisesti ja käyttää kuvaa samassa yhteydessä lehden verkkoversiossa. Muusta käytöstä sovitaan erikseen.

Kustannustoimittajilla käyttöoikeuden laajuutta ei ole laskettu mukaan, sillä heille ei pääsääntöisesti synny tekijänoikeutta tekstiin.

Jos taas journalistilla on käsissään kultakimpale, hän myy sen kertaoikeudella ja laskuttaa siitä jokaiselta asiakkaalta ja jokaisesta käyttökerrasta erikseen.

Jos ostaja haluaa juttuihin, kuviin tai kuvituksiin laajemmat oikeudet, niistä voi laskuttaa esimerkiksi seuraavasti:

Konsernin laajuinen käyttö

Jatkuva käyttöoikeus kaikissa konsernin tai lehtitalon julkaisuissa eri julkaisukanavissa nostaa hintaa + 100 %, eli kaksinkertaistaa hinnan.

Edelleenmyynti

Jos ostaja haluaa myydä tai luovuttaa jutun, kuvan tai kuvituksen edelleen muille julkaisijoille tai lehtitalon yhteistyössä syntyviin uusiin julkaisuihin, siitä on aina sovittava erikseen. Samalla sovitaan, miten tekijänoikeuksien omistajalle korvataan lisäkäytöstä tai edelleen myynnistä (esimerkiksi 50 % edelleenmyyntihinnasta).

Kaikki oikeudet

Kaikki oikeudet nostavat hintaa 200-300 prosenttia.

Ohjetta tarkastetaan muuttuvien olosuhteiden mukaisesti. Löydät sen aina ajantasaisena osoitteesta www.freet.fi