Blogi-sopimus

BLOGI-sopimuspohja

BLOGI-SOPIMUS

Sopimusosapuolet

(1) _______________________ (”Julkaisija”) y-tunnus
Osoite
(2) _____________________ (”Bloggaaja”) Sosiaaliturvatunnus tai y-tunnus

Osoite

Bloggaaja tuottaa sisältöä ______________ Julkaisijan ylläpitämälle internet- sivustolle osoitteseen

________________________________________________________________

perustettavaan internet-blogiin (”Blogi”) siten kuin tässä sopimuksessa määrätään.

Tällä sopimuksella osapuolet eivät sovi työsuhteesta. Bloggaaja työskentelee omissa tiloissaan ja omilla välineillään ja huolehtii itse eläketurvastaan sekä muista kuluistaan.

Sopimus astuu voimaan__________________

Blogi sisältää Bloggaajan itse kirjoittamia tekstejä sekä muuta sovittavaa aineistoa Bloggaajan valitsemista tai osapuolten keskenään sopimista aiheista. Bloggaaja päivittää Blogia uudella aineistolla vähintään _______________ kertaa kuussa.

Muuta Blogin sisällöstä tai vähimmäisvaatimuksista sovittua: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Sopimuksen sisältö

Voimassaoloaika

Blogin julkaiseminen

Palkkio

Julkaisija maksaa Blogin päivittämisestä palkkion. Palkkio on sopimuksen voimaan tullessa _________________ euroa kuukausi/päivityskerta/_____________________________________ Palkkiota voidaan korottaa osapuolten yhteisellä sopimuksella mikäli kävijämäärä ja/tai mainonnan volyymi kasvavat merkittävästi tai muu vastaava syy antaa siihen perusteen tai kun journalistisen alan yleinen ansiotaso muuttuu.

Bloggaajalle maksetaan lisäpalkkiota seuraavilla perusteilla :

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Palkkio pitää sisällään korvauksen tämän sopimuksen mukaisten oikeuksien luovuttamisesta.

Muita sovittavia etuja: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Julkaisijalla on oikeus myydä mainoksia Blogiin.

Bloggaajalla ei ole oikeutta omaan laskuunsa myydä mainoksia Blogiin ellei toisin kirjallisesti sovita.

Blogia varten tuotetun materiaalin tekijänoikeudet sekä oikeudet Blogin nimeen ja tunnisteeseen kuuluvat Bloggaajalle. Tällä sopimuksella Julkaisija saa oikeuden Blogin materiaalin julkaisemiseen ja esillä pitämiseen sopimuksessa sovituilla internet-sivuillaan sopimuksen voimassaolon ajan (toistaiseksi voimassa oleva käyttöoikeus).

Mikäli julkaisija haluaa käyttää Blogin materiaalia muussa julkaisutoiminnassaan, siitä sovitaan erillinen palkkio.

Bloggaaja vastaa siitä, että hänellä on tekijänoikeudet Blogissa julkaistuun materiaaliin.

Bloggaajalla on oikeus pitää taukoa päivittämisestä___________ vk/kk. Taukojen ajankohdista sovitaan osapuolten välillä.

Jos Blogin päivittäminen viivästyy tekijästä riippumattomista syistä (esimerkiksi sairastuminen), Bloggaajalle annetaan mahdollisuus tiivistää julkaisutahtia vastaavalla määrällä seuraavina kuukausina. Jos tämä ei ole

Tekijänoikeudet

Tauot
Työn estyminen

Tekninen tuki Sopimuksen purku

Muita asioita

mahdollista, Julkaisija vähentää puuttuvien päivitysten osuuden seuraavan kuukauden peruspalkkiosta. Jos julkaiseminen estyy julkaisijasta johtuen, esimerkiksi tietoteknisistä syistä, Julkaisija on velvollinen suorittamaan sovitun palkkion normaalisti.

Julkaisija tarjoaa teknistä tukea uudelle alustalle siirtymisessä ja sivustoon liittyvissä teknisissä ongelmissa.

Irtisanomisaika on molemmille osapuolille yksi kuukausi.

Sopimuksen irtisanomisen jälkeen Blogin nimi/tunniste ja materiaali kaikkinensa arkistoineen palaa Bloggaajan haltuun. Julkaisijan tekninen tuki on kuukauden ajan sopimuksen päättymisestä käytettävissä, jotta aineisto saadaan siirretyksi pois Julkaisijan alustalta.

Bloggaajalla on oikeus tulla mainituksi Blogissa sekä nimeltään että halutessaan ammattinimikkeellään. Bloggaaja voi myös julkisesti sitoutua noudattamaan Journalistin eettisiä ohjeita Blogissaan.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin ja viime kädessä Suomen lakia soveltaen _______________________ käräjäoikeudessa.

________________ Paikkakunta

___________________ Julkaisija

___/______/________________ päiväys

__________________________ Bloggaaja

 

Pin It on Pinterest