Etusivu » Palkkiot ja sopimukset » Laskupohja

Laskupohja

Muotoile lasku omiin tarpeisiisi, apuna voit käyttää alla olevaa mallia.

 

LASKU

Lasku n:o ___/_____

Laskun päivämäärä: ______________

Viite:___________________________________

Tekijä:______________________________________________________________

Sotu/Y-tunnus:__________________

Kaupparekisteri nro:____________________

Osoite: _________________________

Puhelin: ____________________

Faksi: ____________

Ennakonperintärekisteröity kyllä/ei

Pankki/konttori: ___________________

Tilinumero: _____________________________

Toimeksiantaja:______________________________________________________

Laskutettava työ

A. Myynti ilman arvonlisäveroa
ALV 0 % (ALVL 45 §)(esim. jutut)

palkkio____________________________________________________ €

kulut erittelyn/tositteiden mukaan________________________________ €

arvonlisäveroton myynti yhteensä________________________________ €

B. Arvonlisäverollinen myynti
(esim. valokuvat, taitto, koulutus tai muut palvelut)

palkkio ____________________________________________________ €

palkkion ALV 24 % ___________________________________________ €

arvonlisäverollinen palkkio yhteensä _____________________________ €

kulut erittelyn/tositteiden mukaan ______________________________ €

kulujen ALV 24% ____________________________________________ €

C. Laskun loppusumma
(arvonlisäverollinen ja -veroton myynti yhteensä)

___________________________________________________________ €

Tekijänoikeuksien luovutuksen laajuus

Tekijänoikeuspalkkiota vastaan toimeksiantaja saa aineiston *

_ ensi- ja kertajulkaisuoikeuden
_ kertajulkaisuoikeuden
_ jatkuvan käyttöoikeuden sovitussa lehdessä
_ jatkuvan käyttöoikeuden toimeksiantajan tiedonvälitystoiminnassa
_ jatkuvan käyttöoikeuden samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden tiedonvälitystoiminnassa
_ uudelleenkäyttöoikeuden eri korvauksesta, joka korvaus on _____ €
_ uudelleenkäyttöoikeuden verkkojulkaisussa, joka korvaus on _____ €
_ kaikki oikeudet
_ muu, mikä _______________________________________________________

_ käyttöoikeus koskee aikaa ________________________________________

Tekijä vastaa tämän toimeksiannon osalta itse YEL-eläketurvastaan. Laskun kohteena olevan toimeksiannon ehdot määräytyvät muutoin VTA-SJL Freelancer-tehtävien toimitus- ja myyntiehtosopimuksen mukaisesti.

maksuehto 14 vrk, netto, eräpäivä ______/_________/ 201__

viivästyskorko ___________, huomautusaika 8 vrk

Allekirjoitus: ______________________________________________________

Nimen selvennys:_____________________________________________________

Huom!

* Ellei tekijänoikeuksista ole tässä erikseen sovittu, ostajalla on VTA-SJL Freelancer tehtävien toimitus- ja myyntiehtoja koskevan sopimuksen mukaisesti ensijulkaisuoikeus ja vapaa käyttöoikeus tiedonvälitystoiminnassaan mukaan lukien tietovarannon (kuva/teksti) käyttöön liittyvä edelleenluovuttaminen.

 

Pin It on Pinterest