Etusivu » Palkkiot ja sopimukset » Freen satanen

Freen satanen

Kuvitus: Anne Kalliola

Freen satanen kertoo, että freelancerin työstään laskuttama palkkio ei ole lähimainkaan sama asia kuin palkansaajan saama palkka. Freelancer on yrittäjä, joka vastaa itse kuluistaan.

Koska toimeksiantaja ei maksa freelancerin työstä eläkettä, freelancerin on otettava yrittäjän eläkevakuutus, jonka maksut vievät ison siivun satasesta.

Freelancer kustantaa itse vuosilomansa ja muut vapaansa – loma-ajan palkan maksajaa hänellä ei ole. Samoin freelancer maksaa itse työterveyspalvelunsa ja työssään tarvitsemansa vakuutukset.

Freelancer ideoi, kouluttautuu ja pitää muutenkin yllä ammattitaitoaan omalla kustannuksellaan. Lisäksi freelancer tarvitsee työssään esimerkiksi laitteita, joiden hankinnan ja ylläpidon hän kustantaa itse.

Kaikesta tästä jäljelle jäävä raha on freelancerin ansiotuloa, josta hän maksaa tuloveron kuten muutkin verovelvolliset.

Kun siis freelancer laskuttaa satasen, kulujen jälkeen jäljelle jää viisikymppiä, ja siitä menee vielä tulovero. Tämä kannattaa pitää mielessä, kun neuvottelee palkkioista.

Suomen freelance-journalistien ja Journalistiliiton palkkiosuosituksissa kerrotaan, kuinka paljon freelancerin tulisi laskuttaa työstään, jotta pääsisi työsuhteisen kollegansa mediaanikokonaisansioon.

Pin It on Pinterest