Etusivu » Palkkiot ja sopimukset

Palkkiot ja sopimukset

Palkkiot ja sopimukset

Freelancerin ja asiakkaan välillä vallitsee liikesuhde. Ammattimaisesti toimivat freelancerit ja freelancer-työn ostajat tuntevat hyvin alan pelisäännöt ja noudattavat niitä molempien osapuolten eduksi. Viereisestä linkistä Kuinka lehdistön freelancer hinnoittelee työnsä löydät tällä hetkellä voimassa olevat lehdistön free-työn palkkiolaskelmat ja sähköpuolen työsuhteisen freetyön Yhtyneet-sopimuksen palkkiot.

VTA-SJL Freelancer-työn toimitus- ja myyntiehtosopimuksen löydät viereisestä linkistä. Se on alan ainoa lehtifreet laajasti kattava, SJL:oa ja myös työnantajapuolen VTA:ia liittotasolla sitova sopimus. Lehdistön freelancertyön toimitus- ja myyntiehtoja koskeva sopimus on ollut voimassa vuodesta 1994.

Free-työn ABC -opas kertoo tämän sopimuksen soveltamisesta ja alan viranomaiskäytännöistä.

SFJ:n mallisopimukset on mallipohja, jota voi käyttää avuksi neuvotellessaan toimeksiantajansa kanssa työn ehdoista.

VTA:n ja SJL:n mallisopimukset kertaluonteisiin ja toistuviin toimeksiantoihin löydät linkistä Mallisopimukset.

Yhtyneet-sopimus ja digi-sopimus säätelevät sähköisen puolen freelancereiden työehtoja ja palkkioita. Tämän varsinaisen palkkioita koskevan freesopimuksen piirissä ovat Yleisradion ja MTV3:n sähköfreet. Sopimukseen on kirjattu tehtävien ja työsuoritusten vähimmäishinnat.

Journalistiliitto on julkaissut Heikki Jokisen kirjoittaman free-opaskirjan Vapauden valtakunta. Liiton freelancer-jäsenet saavat sen ilmaiseksi.

Pin It on Pinterest