Etusivu » Osakeyhtiöllä ei enää tarvitse olla osakepääomaa

Osakeyhtiöllä ei enää tarvitse olla osakepääomaa

kesä 16, 2019 | Yleinen

Yksityisen osakeyhtiön, asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiönvähimmäisosakepääomavaatimus 2 500 euroa poistuu 1.7.2019 voimaantulevien lainmuutosten myötä. Samalla poistuu osuuskunnan vararahastointivelvollisuus. 

Vähimmäisosakepääomavaatimuksen poistamisen lisäksi lakeihin ei tullut muita muutoksia.

Lainmuutoksen suurin vaikutus on se, että osakeyhtiö voidaan 1.7.2019 jälkeen perustaa ilman osakepääomaa. Toisin sanoen perustettavan yhtiön osakkeista ei makseta mitään ja yhtiön kaupparekisteritietoihin osakepääomaksi rekisteröidään nolla euroa. Tällöin PRH:lle ei myöskään tarvitse toimittaa selvitystä osakkeiden merkintähinnan maksamisesta.

Vaihtoehtoisesti osakkeista maksettava määrä eli merkintähinta voidaan 1.7.2019 jälkeen merkitä kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP). Tällöinkin osakepääomaksi rekisteröidään nolla euroa. Koska osakkeista kuitenkin maksetaan, tarvitsee PRH selvityksen osakkeiden merkintähinnan maksamisesta (maksukuitti, tilintarkastajan todistus tai lausunto apporttimaksusta).

Myös aikaisemmin rekisteröity osakeyhtiö voi 1.7. 2019 jälkeen alentaa osakepääoman esimerkiksi nollaan siten kuin laissa säädetään osakepääoman alentamisesta. Osakeyhtiöllä voi kuitenkin edelleen myös olla osakepääoma. Jos yhtiöjärjestyksessä osakkeelle on määrätty nimellisarvo, täytyy osakepääomaan kuitenkin aina kirjata kunkin osakkeen osalta vähintään nimellisarvoa vastaava määrä.

Arkisto

Pin It on Pinterest