Etusivu » Muutoksia työttömyysturvaan

Muutoksia työttömyysturvaan

mennessä | tammi 8, 2019 | Yleinen | 0 Kommenttia

Yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvaan tehdään parannuksia. Työttömyysturvan muutokset koskevat sellaista yrittäjän perheenjäsentä, jolla ei ole omistusta, ei äänimäärää eikä määräysvaltaa yrityksessä, mutta hän kuitenkin työskentelee perheyrityksessä ja jonka eläkevakuutus on työntekijän eläkelain mukainen. Tällainen henkilö on jatkossa palkansaaja myös, kun häneen sovelletaan työttömyysturvalakia. Laki tulee voimaan 1.7.2019.

Työttömyyspäivärahaoikeuden niin kutsuttu työssäoloehto on yrittäjän ei omistavaksi perheenjäseneksi määritellyn henkilön kohdalla 52 kalenteriviikkoa. Työaikaan ja palkkaan sovelletaan palkansaajan työssäoloehtoa koskevia yleisiä säännöksiä, jolloin pääsääntö on, että työajan on oltava vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa ja palkan on oltava työehtosopimuksen mukainen. Työssäoloehdon tulee kertyä aikana, jolloin henkilöllä ei ole ollut omistusta tai määräysvaltaa kyseisessä yrityksessä. Työssäoloehtoa ja muita palkansaajia koskevaa, 26 kalenteriviikon mittaista työssäoloehtoa ei voi yhdistää.

Muutos selkeyttää sitä, minkä työttömyyskassan jäsenenä henkilö voi kerryttää oikeuttaan ansioperusteiseen työttömyyspäivärahaan. Se lieventää ehtoja, joiden on täytyttävä, jotta henkilö katsotaan olevan työtön.

Muutoksia sovitellun työttömyyspäivärahan maksamiseen

Soviteltua työttömyyspäivärahaa saavien maksatukseen tulee muutos vuoden 2019 alussa. Kun palkkatulo soviteltiin aiemmin yhteen työttömyyspäivärahan kanssa työskentelykuukauden aikana, jatkossa palkkatulo sovitellaan yhteen työttömyysetuuden kanssa vasta, kun palkka maksetaan. Jos esimerkiksi huhtikuussa tehdyn keikkatyön palkka maksetaan toukokuussa, palkka sovitellaan yhteen toukokuun työttömyysetuuden kanssa. Huhtikuun työttömyysetuus maksetaan täytenä, jos silloin ei ole muita sovittelussa huomioitavia tuloja. Muutos vähentää viivettä huhtikuun hakemuksen käsittelyssä. Muutoksen myötä hakijalla on jo käytössään palkkalaskelma, kun hän tekee työttömyysajan korvaushakemuksen. Lisäksi myös soviteltava palkkatulo on jo hakijan käytössä, kun vaikutus työttömyysturvaan syntyy.

Arkisto

Pin It on Pinterest