Etusivu » Millainen on hyvä freelance-työn ostaja?

Millainen on hyvä freelance-työn ostaja?

mennessä | elo 2, 2018 | Yleinen | 0 Kommenttia

Hyvä ostaja vastaa viesteihin kohtuullisessa ajassa. Tietää, mitä haluaa. Tilaa ajoissa. Selkeä. Briiffaa hyvin. Neuvottelee asiallisesti palkkioista. Maksaa ajoissa. Kohtelee freelanceria ammattilaisena ja antaa palautetta. Näin kertoivat SFJ:n kyselyyn vastanneet freelance-toimittajat ja valokuvaajat.

SFJ kysyi jäseniltään toukokuussa, millainen on hyvä ostaja ja hyvä briiffi. Kyselyyn vastasi 65 freelanceria ja vastaukset olivat liikuttavan yksimielisiä.

Eninten mainintoja sai viesteihin vastaaminen. Tästä voisi päätellä, että yhteydenottoihin vastaamisessa on isoja ongelmia.
”Hyvä ostaja reagoi nopeasti avustajan viesteihin.”
”Hyvä ostaja reagoi nopeasti.”
”Vastaa meileihin ja kommunikoi ylipäänsä. ”
”Vastaa juttutarjouksiin, edes ei. Hiljaisuus on todella nöyryyttävää.”
”Sellainen, joka vastaa puhelimeen ja meileihin.”
”Sellainen, joka vastaa nopeasti, myös esim. kieltävän ostopäätöksen.”
”Tämä on tärkeää: Hyvä ostaja vastaa kohtuullisessa ajassa juttutarjouksiin. Kohtuullinen aika ei ole esimerkiksi kuukausi. Ostajan pitää ymmärtää, että jos hän ei halua juttua, freelancerin pitää tietää, milloin hän voi tarjota ideaa muualle. Jos juttu kiinnostaa, mutta varmaa vastausta ei pysty heti antamaan, kannattaa lähettää nopea viesti: “Vastaan tähän ensi viikolla, kunhan lehti on saatu painoon tai olemme pitäneet suunnittelupalaverin.”

Tietää, mitä haluaa
Toinen freelancereiden esiin nostama hyvän ostajan ominaisuus oli se, että ostaja tietää, mitä hän haluaa. Tiedetään, mitä ollaan tilaamassa, jolloin freelancer ei joudu tekemään turhaa työtä tai kirjoittamaan juttua useampaan kertaan uusiksi.
”Hyvä ostaja tietää, mitä tilaa tai ostaa.”
”Hyvä ostaja tietää, mitä haluaa ja osaa vaatia tarpeeksi.”
”Tietää mitä ostaa. Häneltä saa kaikki keikan perustiedot napakasti kerralla sähköpostiin (ei tipoittain messenger, puhelu, sähköposti, whatsapp).”
”.. on miettinyt että mitä haluaa ostaa ja mihin hintaan – osaa tehdä tarjouspyynnön ja listaa siihen kerralla kaiken.”

Kun ostaja tietää, mitä haluaa, briiffi on selkeä

”Hyvä ostaja näkee sen vaivan, että briiffaa perusteellisesti. Kattava briiffi säästää niin ostajan, freelancerin kuin haastateltavankin aikaa, kun juttua ei tarvitse tehdä moneen kertaan. ”
Hyvä ostaja ”kertoo selvästi jutun aiheen ja näkökulman sekä aikataulun ja palkkion.”
”Hyvä ostaja antaa selvät briiffit aina kirjallisena.”
Hyvä ostaja ”pistää itselleen ylös, mitä lupasi ja pitää lupauksensa. ”
”Hyvä ostaja taustoittaa ja liittää tehtävän jutun johonkin laajempaan kontekstiin, kertoo, miksi tämä ja miksi nyt.”
”Antaa selkeät ohjeet. Jos jutulla on tarkka tavoite, kirjaa sen briiffiin, mielellään kirjallisesti. Jos taas toimittaja saa vapaammat kädet, sanoo sen ääneen. Ei ala jälkikäteen sysätä syytä toimittajalle, jos ei ole itse osannut kertoa toiveitaan selkeästi. ”
”Asiakaslehdissä paljastuu usein – avustajan jo juttuprosessin aloitettuaan – ettei ostaja ole ymmärtänyt, mitä julkaisija jutulta haluaa. Ostaja ei ole viitsinyt tai kehdannut kysyä lisätietoja, vaan jättää ne avustajan selvitettäväksi. Silloin jutunteko alkaa hirveällä sähköpostiviestittelyllä ostajan, haastateltavien ja julkaisijan kanssa siitä, mistä juttua ylipäänsä tehdään. Vaihe, joka ei kuuluu lainkaan avustajan tehtäviin. Se ei ole myöskään luottamusta herättävä tai muuten hedelmällinen tapa aloittaa jutuntekoa.”

Hyvä ostaja on liikkeellä ajoissa
”Hyvä ostaja tilaa ajoissa.”
”Hyvä ostaja tekee juttutilaukset ajoissa, jotta toimittajalle jää riittävästi aikaa jutun toteuttamiseen.”
”Kertoo eri ajankohdat ja DL:t mahdollisimman aikaisin. DL:t eivät muutu ellei niistä sovita hyvissä ajoin.”


Ostaja seisoo freen rinnalla

Hyvä ostaja on tukena työprosessin aikana. Hän ei vaadi lisätyötä ilmaiseksi ja pysyy aikataulussa, sparraa ja tukee.
”Hyvä ostaja ymmärtää friikkua ja on kohtuullinen täydennyspyynnöissä. Pysyy sovitussa ja lupaamaan aikataulussa esimerkiksi kommenttikierroksella. Eli jos lupaa kommentoida ja esittää täydennyspyynnöt tiettynä päivänä, kommentoi silloin eikä myöhemmin.”
”Ostaja on tyyppinä sellainen, että hänen kanssaan voi jutun teon kanssa keskustella ja tarkentaa toimeksiantoa. Joustava: jos löydän tärkeitä lisäosia juttuun, voin tehdä ne. Tulee parempi kokonaisuus.”
”Luottaa tekijään, ei teetä ylimääräistä työtä, eikä yritä koko ajan minimoida omaa riskiä toimittajan kustannuksella: ‘selvitä lisää ja katsotaan sitten, ostanko’. Ei haaskaa freelancerin aikaa tarpeettomien lisäkysymyksiin esimerkiksi jutun sisällöstä, vaan osaa napakasti kertoa, millaisia muutoksia tarvitaan, jos tarvitaan ja arvostaa freelancerin työaikaa, jolle on muutakin käyttöä kuin selvitellä asioita, joita tilaaja ei oikeastaan edes halua juttuun, mutta kunhan nyt kysyy jotain kysyäkseen.”
”Jos tilanne juttukeikalla paljastuukin erilaiseksi kuin etukäteen oletettiin, hyvä ostaja mukautuu tilanteeseen eikä vaadi, että nyt vain noudatetaan alkuperäistä suunnitelmaa.”
”Hän vastaa ripeästi meileihin ja seisoo freen rinnalla, jos tulee ongelmia haastateltavan kanssa.”
”Hyvä ostaja on valmis vuoropuheluun, jos sille on tarvista juttua suunnitellessa tai työprosessin aikana.”
”Ideoi yhdessä freelancerin kanssa, jolloin lopputuloksesta tulee parempi.”
”.. sopii asiat selkeästi ja yksiselitteisesti (mielellään kirjallisesti), pitää kiinni sovitusta eikä yritä tinkiä enää myöhemmin lisäosioita jo kertaalleen sovitun paketin sisään.”
”Hyvä ostaja on täsmällinen, läpinäkyvä, luotettava ja freen ammattitaitoa arvostava. Hän tuntee freensä ja tämän taidot, häneen on helppoa pitää yllä keskusteluyhteyttä ja hän osaa hyödyntää freen parhaita puolia, vahvuuksia ja myös luonteenpiirteitä.”
”Hyvä ostaja seisoo avustajan rinnalla myös silloin, kun haastateltavat alkavat “ryppyillä” avustajalle tai eivät muuten pysy lestissään. Hyvä ostaja osaa editoida tekstiä ammattimaisesti tai käyttää siihen muita ammattilaisia. Hyvä ostaja ei myöskään pidä itseään jumalana, vaan kysyy epäselvissä tekstikohdissa lisätietoja jutun kirjoittajalta. ”
”Hyvä ostaja tietää aiheesta ja ymmärtää, jos ei tiedä, mutta jonka kanssa voi pallotella ideaa. Parhaimmillaan juttu tehdään yhteistyönä. Hyvä ostaja on sellainen, jonka saa kiinni helposti ja joka on aktiivinen myös toimittajaan päin. Hyvien ostajien kanssa tehdään yhteistyötä pitkään.”


Hyvä ostaja osaa puhua rahasta asiallisesti ja laittaa palkkion ajoissa maksuun

”Hyvä ostaja on asiallinen myös palkkiosta neuvoteltaessa.”
”Hinnat sovitaan ja maksetaan jämptisti.”
”Laskut maksetaan ajallaan ja matkakuluista ei kitistä.”
”Ymmärtää, että kun on tilattu jotakin ja sen päälle halutaan lisää, se maksaa.”
”Hyvän ostajan kanssa sovitaan hinnasta etukäteen, hinnoittelu on tasapainossa tehtävän työn kanssa.”
”Hyvä ostaja on myös valmis neuvottelemaan hinnasta etenkin, jos jutusta halutaankin kesken kaiken laajempi kuin alun perin oli puhe.”
”… jos ostaa liiton suositushintaa alemmalla hinnalla, ymmärtää ostavansa halvalla ja usein jopa riistohinnalla ja tajuaa pahoitella sitä. Ymmärtää, että ei ole tekemässä reilun kaupan diiliä ja pahoittelee, jos joutuu riistämään.”
”Aina ostajalla ei ole palkkioissa joustamisen varaa, mutta hyvä ostaja osaa ottaa tämän huomioon myös omissa toiveissaan. ”
”…on halukas neuvottelemaan palkkiosta ja maksaa laskun ajallaan.”
”Maksu ajallaan.”
”Ymmärtää työn arvon. Ei tinkaa.”
”Maksaa laskut ajallaan.”

Kun juttu on sitten tehty, hyvä ostaja pyytää haluamansa korjaukset nopeasti ja kuittaa työn tehdyksi.

”Hyvä toimeksiantaja antaa palautetta, myös asiallista kritiikkiä.”
”Ystävällisyys ei ole pahitteeksi. Jos ei ole johonkin asiaan jutussa tyytyväinen, kertoo sen rakentavasti ja välittömästi niin, että toimittaja voi vielä korjata asian.”
”Antaa palautetta, jos ei ole tyytyväinen lopputulokseen.”
”Erittäin hyvä ostaja myös antaa palautetta tai editoi juttua yhdessä eteenpäin.”
”Hyvä ostaja antaa rakentavaa palautetta tai edes kiittää jutusta.”
Hyvä ostaja ”kuittaa jutun saatuaan. Bonusta, jos viitsii antaa jutusta vielä lyhyesti palautetta tai erityiskiitoksen, jos juttu oli erityisen onnistunut.”
”Hyvä ostaja antaa palautetta työn jäljestä ja työn tekemisen tavasta jutun toimittamisen jälkeen.”

Sekä freelancerit että ostavat toimittajat toivovat pysyvää suhdetta ja toistuvia keikkoja. ”Oikein hyvä ostaja pyytää freen toimituksen ideapalavereihin ja ottaa tämän mukaan lehtiuudistuksia suunnittelemaan – ja maksaa näistä palavereista. Hyvä ostajat tilaa toimituksen ideoista (ei vain freen omista) ja tilaa myös sarjoja tai tarjoaa tiettyä juttupaikkaa lehdessä freelle.”

Kehuja ostajille

Kyselyssä oli mahdollisuus myös kehua hyvää ostajaa.
Kehuja annettiin isolle joukolle, yleisesti ja erityisesti.

”Minulla on monta hyvää toimeksiantajaa, joiden kanssa yhteistyö on helppoa ja sujuvaa. Kiitos heille!”

”Yksi todella nopea ja täsmällinen ostaja on Superin Leena Lindroos. Martoilla ja Maatilan Pellervolla osataan, samoin Sunnuntaisuomalaisessa.”

”Yleensä järjestölehdet, ja muun muassa Talentia-lehden Helena Jaakkola ja Martta-lehden Helena Kokkonen.”

”Omnipress Oy:sta kehityspäällikkö Tiina Parikka ja toimitussihteeri Hanna Leino. Tarkat ja kattavat briiffit, ammattimaista työtä.”
”Toimituspäällikkö Ninni Myllyoja Alma Mediasta ei ole pelkkä ostaja, vaan freen kollega, yhteistyökumppani ja pomo hyvässä ja pahassa – ihan niin kuin oikeissa töissä.”

”Pieni viestintätoimisto Linnuntie on todella esimerkillinen ostaja, jonka kanssa on ilo tehdä yhteistyötä. Vastaavat nopeasti viesteihin, luottavat toimittajiin, auttavat ja ymmärtävät palkkion muodostumisen perusteet. Lukevat jutut tarkasti, editoivat hyvin, kysyvät tarvittaessa. Lisäksi ovat kaikessa kommunikaatiossaan superystävällisiä.”

”Timo Vuortama on ainoa, joka tulee mieleen. Hänen hyvästä työstään on jo kulunut aikaa.”

”Opteam Luovan ja sitä edeltäneen Journalistikoneen kanssa on ollut helppoa tehdä töitä. Samoin Improbatur ja Suomen Lehdistö ovat hyviä ja selkeitä asiakkaita.”

”Mia Palokallio, Kantri. Luottaa toimittajaan. Hän tuo usein esille sen, miten hänen arkeaan helpottaa, kun “luottotoimittaja” ottaa jonkin asian hoitaakseen. Tällainen kannustaa tekemään työt entistäkin paremmin.”

”Anu Virnes-Karjalainen, Oma Aika, on tosi hyvä. Muitakin hyviä on.”

”Tekijä-lehden Asko-Matti Koskelainen osaa briiffata hyvin ja antaa sopivasti työskentelyaikaa.”

”Apteekkariliiton ja Museoliiton kanssa homma on sujunut hyvin. Otavamedian kanssa osittain, jotkut tuottajat osaavat työnsä, toiset eivät.”

”A-lehdet Katja Tarnanen.”

”Sanoma luovat sisällöt Paula Larjo ja Satu Savela.”

”Kuluttaja-lehdessä (Elina Ruhanen, Mervi Itkonen) ja Yliopisto-lehdessä (Arja Tuusvuori, Marja Pemberton) avustajia pidetään arvossa ja kohdellaan hyvin – vertaisina.”

”Eräs jo eläkkeelle jäänyt päätoimittaja tsemppasi aina. Jos hän sai positiivista palautetta, antoi sen aina eteenpäin. Negatiiviseen hän suhtautui niin, että kantaa päätoimittajana vastuun lehteen ottamistaan jutuista.”

”Opettaja-lehden Minna Ängeslevä ja Eeva Myyrä suhtautuvat minuun kivasti ja arvostavasti. Heille uskaltaa hyvillä mielin kertoa, vaikka juttuprosessissa tulisi mutkia matkaan.”

”Suomen Lehdistön päätoimittaja Riikka Virranta ymmärtää kirjoittajan tuskaa, on joustava ja osaa antaa kriittistäkin palautetta tavalla, jonka jälkeen juttua on ilo editoida paremmaksi.”

”Kuluttaja-lehden Elina Ruhasen toimeksiannot ovat niin selkeitä ja tarkkoja, että juttu oikeastaan kirjoittaa itsensä, kun vastaa vain briiffissä esitettyihin kysymyksiin.”

”Tuottoisin asiakkaani (kylläkin kaupallisten sisältöjen eikä journalististen sisältöjen parista) on melko iso firma, jossa kehut kulkevat kivasti eteenpäin. Aloitimme yhteistyön noin vuosi sitten ensin yhden yhteyshenkilön kanssa. Hän oli niin tyytyväinen työhöni, että kehui minua jatkuvasti kollegoilleen. Koko vuoden ajan olen saanut töitä vähintään yhdeltä uudelta henkilöltä tämän saman firman sisällä joka kuukausi, sillä kehut kulkevat edelleen eteenpäin. Tämä on itselleni erittäin ihana tilanne – vaikka tekisinkin mieluummin journalistista kuin kaupallista sisältöä, minulla on ainakin yksi tuottoisa tulonlähde, jossa yhteistyökumppanien määrä ja “automaattiset toimeksiannot” vain lisääntyvät ajan myötä. Eli hyvä ostaja myös antaa tunnustusta hyvin tehdystä työstä ja suosittelee eteenpäin.”

”Kyllä Tampereen kaupungin viestinnän viestintäsuunnittelija Tuuli Oinonen (mm. kaupungin henkilöstölehti Vilkun päätoimittaja) on ihan paras! Hänen briiffinsä ovat aina täydelliset. Niiden avulla on helppoa ja turvallista ryhtyä työhön. Lisäksi hän pitää hankalien juttujen kohdalla toimittajasta huolta työn aikana ja on aina valmis puolustamaan freetä. Tuuli arvostaa työnsä osaavaa free-toimittajaa. Se ei ole aina itsestäänselvyys.”

”Aarre-lehti on ainoita, jotka kutsuvat avustajat vielä tapaamiseen ja kiittävät työstä. Tuntuu hyvältä olla ihminen, eikä vain mahdollisimman halpa hinta.”

”Antiikki&Design -lehden päätoimittaja antaa selkeän briiffin, kiittää valmiista jutusta ja sanoo siitä aina jotain positiivista.”

”Ari Korvola (Seura), Jussi Eronen (Suomen Kuvalehti), Juha Ristamäki (Iltalehti).”

”Leena Majaniemi, Sanoma. Leena on selkeä ja hyvä ja empaattinen ostaja. Toivoisin että Leenan ei tarvitsisi riistää enää niin paljon Sanoman hinnastoilla.”

”Kyllä!!!! Esimerkiksi Neuroliiton Avain-lehden ostajat ovat olleet ihania, osallistuvia, freetä ymmärtäviä ja omasta työstään journalisteina kiinnostuneita. Aivan loistavia tyyppejä. Myös Kehitysvammaisten Tukiliitossa ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä on viestinnässä useita hommansa myös ostajina hallitsevia ihmisiä, siis keskustelevia, hyvin briiffavia ja freen kanssa yhteistyötä tekeviä henkilöitä.”

”Esimerkiksi Ari Korvola (valitettavasti jäi eläkkeelle), mutta myös tällä hetkellä hänen tehtäviään hoitava Jyrki Jantunen ansaitsevat erityiskiitoksen hyvinä tilaajina Seura-lehdessä. Vastaukset tulevat nopeasti, ovat ystävällisiä, yhteistyö sujuu kuin leikki ja free-toimittajakin tuntee olevansa ihan arvostettu ammattilainen. Toimittaja saa palautetta ja ihan hyvän palkkionkin.”

”Helena Jaakkola Talentia-lehdestä, paras ostaja jonka olen tavannut 30 vuoden urallani.”

”Suomessa on yksi Voimatalossa sijaitseva kuvatoimisto, joka speksaa kuvaajansa erittäin hyvin ennen keikkaa. Vaikka palkkiot ovat vaatimattomia, on heidän tekemänsä ennakkotyö monesti tuplapalkkion arvoinen. Heidän toimintansa on esimerkillistä, ja jokaisen keikan jälkeen kiitetään, vaikka ei aina olisi onnistunutkaan.”

Kiitos, hyvät ostajat.
Lue millainen on hyvä briiffi

Arkisto

Pin It on Pinterest