Etusivu » Millainen on hyvä briiffi?

Millainen on hyvä briiffi?

mennessä | elo 2, 2018 | freelance-journalisti, journalistit, keikkatyö, ostajan ohjeet, Yleinen | 0 Kommenttia

Hyvässä briiffissä on kaikki jutun teon kannalta olennainen tieto. Se on napakka ja selkeä, mutta antaa kuitenkin freelancerille riittävästi vapautta työn toteuttamiseen. ”Hyvä briiffi on riittävän tarkka mutta samalla sopivan väljä. Siinä on tilaa yllätyksille. Hyvässä briiffissä on punainen lanka, kuten hyvässä jutussakin.”

SFJ kyseli jäseniltään, millainen on hyvä briiffi. 65 toimittajaa ja valokuvaajaa kertoi toiveitaan free-työn ostajille.
Osa kyselyyn vastanneista toivoi hyvin tarkkaa ohjausta, toisten mielestä taas briiffi ei saa olla liian tarkka.

”Olen joskus saanut asiakaslehdestä briiffin, jossa kerrottiin jopa mitä haastateltavat tulevat sanomaan. Tuntui, ettei toimittajan ammattitaidolla ollut paljoa virkaa, kunhan heiluttelin kynää.”

”Hyvä briiffi on täsmällinen, ei liian pitkä eikä liian sitova, mutta kaikki tarpeelliset tiedot omaava.”

”Hyvä briiffi on perinpohjainen. Mitä jutulla halutaan, mielellään siis myös näkökulma mukana. Haastateltavat ja heidän yhteystietonsa olisi hyvä välittää tai sitten tyytyä siihen, keitä toimittaja valitsee. Nyanssit esiin: sitaattimerkit vai lainausmerkki, kainalot, infoboksit, palkkio, laskutusohjeet ja dl-päivä. Hyvä olisi, jos briiffajakin olisi perehtynyt briiffaamaansa aiheeseen etukäteen. Usein on niin, ettei toimeksiantaja tiedä yhtään mitään. Ylimalkaiset briiffit ovat valitettavan yleisiä: “kirjoittaisitko työhyvinvoinnista, tässä on joitain linkkejä, ketähän voisi haastatella”.

”Hyvässä briiffissä kerrotaan ja kerrataan jutun laajuus ja näkökulma, deadline sekä kysymykset joihin lähdetään etsimään vastauksia. Plussaa on, jos myös jutun sävyä ja alustavaa rakennettakin on hahmoteltu jo briiffausvaiheessa.”

Hyvässä briiffissä sovitaan siis kaikesta olennaisesta ja se tehdään mielellään sähköpostilla, jotta siihen voi tarvittaessa palata ja tarkistaa, että juttu on menossa oikeaan suuntaan. Jos maailma yllättää, eikä alkuperäistä briiffiä ole mahdollista toteuttaa, free ottaa yhteyttä toimitukseen ja sopii muutoksista etukäteen. Jos ostajan ja freelancerin välillä tulee erimielisyyttä siitä, vastaako juttu tilattua, briiffi on se paperi, joka kaivetaan esiin: mitä olemme sopineet.

Briiffissä sovitaan jutun aiheesta, näkökulmasta, pituudesta, tyylilajista, juttupaikasta, julkaisuajankohdasta, etukäteen sovitusta hinnasta, tekijänoikeuksien luovutuksen laajuudesta ja deadlinesta. Mukaan laitetaan tieto infolaatikoista, kainaloista, verkkoversiosta tai muusta varsinaisen jutun lisäksi tehtävistä lisätöistä. Ostajalla ja työn tekijällä on hyvä olla yhteisymmärrys siitä, missä tyylilajissa ollaan liikkeellä. Onko juttu esimerkiksi tutkiva, jutusteleva, kepeä tai vaikkapa provosoiva. Jos toimitus on etsinyt ja sopinut haastateltavat, mukaan laitetaan yhteystiedot. Toimittajan on myös hyvä tietää myös siitä, miten juttu kuvitetaan.

Jutun hinta sovitaan etukäteen ja briiffi kertoo, mitä hintaan kuuluu. Jos jutuntekoon liittyy poikkeuksellisia hankintoja tai kuluja, niistä sovitaan tässä yhteydessä. Korvaako tilaaja yöpymisen hotellissa ja lentoliput, jos keikalle lähdetään kauemmaksi? Maksetaanko kilometrikorvauksia? Hyvässä briiffissä on myös laskutustiedot.
Ammattifree tuntee lehden ”mallilukijan” tai äänen, jolla se puhuttelee lukijoitaan, mutta jos lehdellä on tyyli- tai brändikäsikirja, se on hyvä laittaa luettavaksi. Jos toimittaja tekee ensimmäistä juttua lehteen, briiffaus voi olla tarkempi. Silloin avataan lehden konseptia tarkemmin ja käydään läpi esimerkiksi lehden käytäntöjä esimerkiksi sitaattiviivojen tai ingressin osalta.

Kuvaajan briiffiin laitetaan toivottujen kuvien määrä, kerrotaan halutaanko kuvia pystynä/vaakana, kuvien formaatti, deadline, sovittu hinta, käyttöoikeuksien laajuus ja sisältötoiveet. Kuvaaja tarvitsee kuvattavien nimet ja tarkan osoitteen ja yhteystiedot, mistä heidät tavoittaa. AD:n tai taittajan yhteystiedot sekä toimittajan yhteystiedot laitetaan kuvaajalle osana briiffiä.

Myös kuvaaja tarvitsee taustoituksen: mikä jutussa on olennaista. Kuvaajalle briiffataan jutun aihe, näkökulma, juttupaikka ja toivottu tunnelma, etenkin jos kuvaaja ei ole mukana juttukeikalla. Onko haastateltava iloinen, raikas, arvoituksellinen, synkkä, innostuva tai jotakin muuta?
Mukaan voi laittaa taittoesimerkkejä.

Tarkistuslista

Briiffistä tulisi löytyä ainakin nämä tiedot:
• Aihe
• Näkökulma, mihin kysymyksiin juttu vastaa?
• Tyylilaji
• Pituus
• Kainalot, laatikot, verkkonostot yms.
• Deadline
• Haastateltavat/kuvattavat, määrä
• Haastateltavien ja kuvattavien yhteystiedot, jos jo tiedossa.
• Tyylilaji, juttupaikka tai -paikat
• Median konseptin taustatiedot, mallilukija/brändikäsikirja
• Hinta
• Tekijänoikeuksien laajuus: vain lehteen, myös verkkoon, koko konsernille, universuminlaajuisesti?
• Laskutustiedot

Arkisto

Pin It on Pinterest