Etusivu » Lue, mihin avustajasopimuksissa kannattaa kiinnittää huomiota

Lue, mihin avustajasopimuksissa kannattaa kiinnittää huomiota

mennessä | huhti 4, 2022 | Yleinen | 0 Kommenttia

Avustajasopimuksissa toistuvat usein samat ongelmat. Journalistiliiton juristi Eveliina Heinilä kokosi yhteen asioita, joihin on hyvä kiinnittää huomiota, kun sinulle tarjotaan avustajasopimusta.

1. Laajat oikeudenluovutukset

Osa mediataloista ei mieti ennalta, miten ne aikovat juttuja tai valokuvia käyttää tai mihin ne tarvitsevat oikeudet. Tämä johtaa usein siihen, että mediatalot yrittävät saada teoksiin laajemmat oikeudet kuin todellisuudessa tarvitsevat. Kannattaa suhtautua laajoihin oikeudenluovutusehtoihin varoen ja pyrkiä neuvottelemaan ehtoja itselle edullisemmiksi.

Osassa avustajasopimuksista halutaan myös kieltää tekijältä teostensa oma käyttö kokonaan tai jätetään tekijälle ainoastaan oikeus käyttää työtänsä esimerkiksi näyttelyissä, kokoomateoksissa tai portfoliossa. Oikeuksia luovutettaessa on hyvä miettiä, miten haluat itse käyttää työtäsi jatkossa. Liian laaja oikeuksien luovutus voi johtaa siihen, että freelancer menettää kaikki oikeudet työhönsä.

Lue tarkemmin tekijänoikeuksista ja oikeuksien myynnin tavoista täältä.

Laajojen oikeudenluovutusten osalta on myös hyvä pitää mielessä, että haastateltavia ja valokuvattavia on informoitava, missä haastattelu julkaistaan ja missä valokuvaa käytetään. Toimeksiantajan tulisi siis kertoa freelancerille riittävällä tarkkuudella, missä niitä tullaan käyttämään, jotta tämä voi hankkia tarvittavat luvat. Esimerkiksi freelance-valokuvaaja ei pysty hankkimaan suostumusta sellaiseen käyttöön, josta ei ole valokuvatessaan tietoinen. Mikäli toimeksiantaja haluaa käyttää valokuvia tarkoituksessa, josta freelancer ei ole ollut tietoinen, vastuu luvan hankkimisesta tulisi olla toimeksiantajalla.

Välillä avustajasopimuksissa edellytetään, että freelancer hankkii haastateltavilta ja kuvattavilta luvan mahdolliseen markkinointikäyttöön etukäteen. Tällaisen ehdon suhteen tulee olla erityisen tarkkana, sillä freelancer vastaa siitä, että on todella hankkinut luvat. Kuvan käytöstä markkinoinnissa tulee aina olla kuvatun henkilön lupa.

2. Palkkio ja sen suorittaminen

Kuten todettu, mediatalot haluavat usein laajat oikeudet teoksiin. Tämä ei kuitenkaan välttämättä näy palkkion suuruudessa, vaikka näin pitäisi aina olla. Mitä laajempi tekijänoikeuksien luovutus on, sitä suurempi palkkion tulee olla. Tähän on siis syytä kiinnittää huomiota. Mikäli mediatalo vaatii kaikki oikeudet teokseen, tulee varmistaa, että tämä huomioidaan myös palkkiossa.

Palkkioiden osalta tulee olla myös tarkkana, mitä palkkion maksun ajankohdasta ehdotetaan sovittavaksi. Palkkion maksun ajankohta tulee sitoa hyväksyttyyn työhön, ei julkaisupäivään. Joku mediatalo saattaa yrittää saada sopimukseen ehdon, että palkkio maksetaan vasta, kun työ on julkaistu. Tämä voisi pahimmassa tapauksessa tarkoittaa sitä, että mikäli juttua ei syystä tai toisesta julkaistaisi ollenkaan, toimeksiantaja ei olisi velvoitettu suorittamaan ollenkaan palkkiota. Palkkion maksu jäisi siis odottelemaan hetkeä, jolloin juttu mahdollisesti julkaistaisiin.

3. Vastuut

Myös vastuuehdon osalta kannattaa olla tarkka. Normaalisti freelancer vastaa siitä, että myy aineistoa, johon hänellä on oikeudet.

Freelancerin vastuu kolmannen osapuolen vaatimista korvauksista on hyvä pyrkiä rajaamaan siihen, että freelancer vastaa aiheutuneesta vahingosta vain, jos on rikkonut velvoitteitaan tahallisesti tai törkeän huolimattomalla menettelyllä.

Vastuuehtojen osalta kannattaa kiinnittää huomiota siihen, ettei vastuuta toimeksiantajan virheistä sysätä freelancerille. Tällainen voisi olla tilanne esimerkiksi silloin, jos jatkokäytössä tapahtuneen loukkauksen vuoksi kolmannen osapuolen vaatimukset kohdistettaisiin freelanceriin. Tilanne voisi konkretisoitua, jos esimerkiksi valokuva irrotettaisiin alkuperäisestä kontekstistaan ja siitä tulisi kuvan kohteen kannalta loukkaava. Vastuun pitäisi aina tällöin olla kustantajan, ei freelance-valokuvaajan. Vaarana kuitenkin on, että freelancer joutuu vastuuseen sellaisesta asiasta, johon hänellä ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa.

Muuta

Avustajasopimuksissa voi ilmetä myös muita ongelmia, ja sopimuksiin onkin syytä tutustua aina huolella. Kaikki avustajasopimukset eivät ole automaattisesti huonoja, ja osassa sopimuksista on myös neuvotteluvaraa.

Pyri neuvottelemaan ehdoista, jos et ole niihin tyytyväinen. Apua neuvotteluihin voi hakea VKL-SJL  Freelancer-tehtävien toimitus- ja myyntiehdoista. Avustajasopimusta ei tule allekirjoittaa, jos siinä on jotain, mitä et ymmärrä tai et voi hyväksyä.

Jos olet epävarma sinulle tarjotusta avustajasopimuksesta, ota yhteyttä liiton juristiin: eveliina.heinila@journalistiliitto.fi.

Arkisto

Pin It on Pinterest