Etusivu » Journalistiliiton free-strategia

Journalistiliiton free-strategia

Journalistiliiton freelancer-strategia on hyväksytty liittovaltuuston kevätkokouksessa 2019.

Freelancerien oikeudet muuttuvassa mediakentässä pitää turvata. Tämä tarkoittaa reiluja työnteon ehtoja sekä sitä, että samasta työstä pitää saada sama palkka, oli työnteon muoto mikä hyvänsä.

Freelance-edunvalvonnan päätehtävä on nostaa freelancejournalistien ansiotasoa niin, että se vastaa vakituisessa palkkatyössä olevien journalistien ansioita.

Koska freelancereiden huono palkkiotaso vaarantaa työsuhteistenkin edunvalvonnan, on freelancereiden edunvalvonta myös työsuhteisten asia.

Tavoitteemme on kollektiivinen neuvotteluoikeus: neuvottelemme freetyön ehdoista työnantajaliittojen ja työnantajien kanssa.

Etsimme oikeudellisia keinoja puuttua kohtuuttomiin sopimuksiin ja avaamme neuvotteluja toimeksiantajien kanssa näiden käyttämistä sopimusehdoista.

Yhdessä muiden itsensätyöllistäjiä edustavien järjestöjen kanssa toimimme sen eteen, että mahdollisimman moni näennäisyrittäjä pääsisi työsuhteen tuoman turvan piiriin.

Kun neuvottelemme lehdistön freelancereiden palkkiotasosta, käytämme esimerkkinä Yhtyneet- työehtosopimusta, jossa on määritelty Yleisradiossa tehtävän freetyön vähimmäispalkkiot.

Nostamme freelancerin sosiaaliturvan samalle tasolle työntekijän sosiaaliturvan kanssa.

Työttömyysturvalakiin ajamme yhdistelmävakuutusta, niin että päivärahan työssäoloehtoa kerrytettäessä on mahdollista yhdistää yrittäjä- ja palkkatyötä.

Tuotantoyhtiöissä ja paikallisradioissa tehtävä freetyö on saatava liiton edunvalvonnan piiriin.

Sekä freelancerin itsensä että työn ostajan on oltava selvillä työn tekemisen kuluista, sillä freelancerin on osattava laskuttaa ja myös ostajan pitää ymmärtää freetyön hinnoittelua.

Toimimme sen eteen, että freelancereiden ammatillinen jatko- ja täydennyskoulutus turvataan. Jatkamme Mediakunnan palveluiden kehittämistä.
Autamme jäseniämme sopimusriidoissa ja palkkioperinnässä sekä oikeudellisissa kysymyksissä. Edellytämme työnantajilta tukea myös vihapuheen kohteeksi joutuneille freelancereille.

Teemme freelancereiden palkkiokyselyitä ja työmarkkinatutkimuksia sekä hyödynnämme luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeutta yhä tehokkaammassa edunvalvonnassa.

Pin It on Pinterest