Etusivu » Journalistiliitto esittää työvoimapoliittisen harkinnan siirtoa etuuden maksajalle, yhdistelmävakuutusta ja ennakkopäätöksiä itsensätyöllistäjän statukseen

Journalistiliitto esittää työvoimapoliittisen harkinnan siirtoa etuuden maksajalle, yhdistelmävakuutusta ja ennakkopäätöksiä itsensätyöllistäjän statukseen

mennessä | syys 7, 2016 | Yleinen | 0 Kommenttia

Itsensätyöllistäjien työttömyysturvan muutostarpeita kartoittavat selvityshenkilöt kävivät Journalistiliiton toimistolla kuulemassa liiton näkemyksiä siitä, miten itsensätyöllistäjien asemaa tulee parantaa. Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin nimeämät selvityshenkilöt ovat Akavan työelämäasioiden johtaja Maria Löfgren ja Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén. Journalistiliitto on eritellyt selvityshenkilöille itsensätyöllistäjien työttömyysturvaan liittyviä ongelmatilanteita ja esittänyt niihin ratkaisuja.

Journalistiliiton vastauksessa esitetään esimerkiksi, että työvoimapoliittista harkintaa tulee sujuvoittaa ennakoitavaan suuntaan. Työttömällä työnhakijalla ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta saada tietoa siitä, katsotaanko työ pää- vai sivutoimiseksi. Vaikka TE-toimisto katsoo henkilön työn sivutoimiseksi, etuudenmaksaja voi poiketa TE- toimiston lausunnosta ja katsoa työn olevan päätoimista yrittäjätyötä.
Harkinta tulisi siirtää TE-toimistolta etuudenmaksajalle, joka pystyy paremmin ottamaan huomioon työstä saatavat tulot ja alan erityspiirteet. Kaksinkertainen harkinta ensin TE-toimistossa ja sitten työttömyyskassassa ei ole tehokasta.
Työttömyyskassalta tulisi voida saada ennakollinen lausunto siitä, pidetäänkö työtä yrittäjätyönä vai työssäoloehtoa kerryttävänä työnä. Lausunnolla suojattaisiin työnhakijan luottamusta ja se toimisi samalla tavalla kuin verottajan ennakkoratkaisumenettely.

Lue kaikki liiton vastaukset selvitystyöryhmän kysymyksiin täältä.

Lisätietoa itsensätyöllistäjien työttömyysturvan ja vakuutusjärjestelmän muutostarpeiden selvitystyöstä.

Arkisto

Pin It on Pinterest