Etusivu » Itsensätyöllistäjien työttömyysturvan ja vakuutusjärjestelmän muutostarpeita selvitetään syksyn aikana

Itsensätyöllistäjien työttömyysturvan ja vakuutusjärjestelmän muutostarpeita selvitetään syksyn aikana

mennessä | syys 1, 2016 | Yleinen | 0 Kommenttia

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström nimesi kesäkuussa selvityshenkilöt kartoittamaan muutostarpeita itsensä työllistäjien työttömyysturvaan ja -vakuutusjärjestelmään. Selvityshenkilöiksi nimitetyt Akavan johtaja Maria Löfgren ja Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén kiertävät parhaillaan tapaamassa eri organisaatioiden edustajia. Selvityksessä tarkastellaan muun muassa itsensätyöllistäjien mahdollisuutta työttömyysturvaan sekä yrittäjänä ja palkansaajana tehdyn työn yhtäaikaista vakuuttamista työttömyyden varalle. Selvityshenkilöt kuulevat keskeisten viranomaistahojen lisäksi työmarkkinajärjestöjä ja itsensä työllistäjien etujärjestöjä. Tapaamisia on esitetty noin 15 järjestölle, joista yksi on Suomen Journalistiliitto.

Selvitystyön pohjalta työttömyysturvajärjestelmään valmistellaan muutoksia, joiden tavoitteena on kannustaa itsensätyöllistämiseen pää- ja sivutoimisesti. Muutoksilla pyritään siihen, että järjestelmässä otettaisiin nykyistä paremmin huomioon erilaiset työnteon muodot sekä mahdollistettaisiin joustavat siirtymät yrittäjyyden ja palkkatyön välillä. Tavoitteena on esimerkiksi tehdä sivutoimisen yritystoiminnan aloittaminen työttömänä nykyistä sujuvammaksi. Selvityshenkilöiden työn pitäisi olla valmis joulukuun puolivälissä 2016.

Itsensätyöllistäjiä edustaville järjestöille sekä työmarkkinajärjestöille on lähetetty etukäteen lista kysymyksistä, joihin toivotaan vastauksia. Vastauksia pyydetään muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Miten määrittelet itsensätyöllistäjän? Lisääntyykö tai väheneekö itsensätyöllistäminen tulevaisuudessa ja minkälaisia työllisyysvaikutuksia mahdolliseen muutokseen liittyy? Mikä on pää– ja sivutoimisen itsensätyöllistämisen merkittävin este työttömyysturvan näkökulmasta? Pitäisikö sille tehdä jotain? Miksi ja mitä? Pitäisikö itsensätyöllistäjien työttömyysvakuutuksen vakuutusmaksuvelvollisuuden näkökulmasta perustua pakolliseen vai vapaaehtoiseen vakuutukseen vai näiden yhdistelmään? Jos itsensätyöllistäjien työttömyysturvaoikeutta laajennettaisiin nykyisestä, miten työttömyysturva (yhdistelmävakuutus) ja sen laajennus tulisi rahoittaa? Mikä taho olisi mielestäsi sopiva toimeenpanija yhdistelmävakuutukselle? Onko nykyisissä työssäoloehdoissa itsessään erityisesti itsensätyöllistämisen näkökulmasta ongelmia, esim. työaika- tai tulorajaehto taikka ansaintajakso?

Journalistiliitossa laaditaan parhaillaan vastauksia kysymyksiin.

Itsensätyöllistäjien määrä kasvaa

Tilastokeskuksen asiantuntijan Anna Pärnäsen mukaan noin 1,5 miljoonaa, eli kaksi kolmasosaa työllisistä, tekee töitä jatkuvissa koko­aikaisissa palkansaaja­työsuhteissa. Tämä osuus ei ole muuttunut juuri mihinkään vuosi­tuhannen vaihteesta. Muutoksia on kuitenkin tapahtunut. Osa-aikatyön kasvun ohella toinen selkeä työmarkkinatrendi on ollut itsensätyöllistäjien määrän kasvu.
Itsensätyöllistäjillä tarkoitetaan Tilastokeskuksen selvityksessä yksinyrittäjiä, ammatinharjoittajia, freelancereita ja apurahansaajia. Suhteellisesti eniten on kasvanut ammatinharjoittajien, freelancereiden ja apurahansaajien joukko, vaikka ryhmän osuus kaikista työllisistä on edelleen hyvin
pieni. Vuonna 2015 itsensätyöllistäjien määräksi saatiin Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksessa 157 000. Kahta vuotta aiemmin luku oli 152 000. Luvuista on siivottu pois yli 65 vuotiaat.

Arkisto

Pin It on Pinterest