Etusivu » Iltalehden ja Alman sopimukseen tulkintamuutos

Iltalehden ja Alman sopimukseen tulkintamuutos

mennessä | kesä 10, 2014 | Yleinen | 0 Kommenttia

SFJ:n ja SJL:n edustajat tapasivat Iltalehden edustajia talon esittämästä uudesta avustajasopimuksesta ja siihen liittyvästä maakunnassa toimivien valokuvaajien hinnastosta. Keskusteluissa kävi ilmi, että Iltalehden freelance-kuvaajille lähetettyä sopimusta tullaan tulevaisuudessa käyttämään myös Alma Media -konsernin maakuntalehdissä.

Liiton edustajat puuttuivat keskusteluissa erityisesti sopimuksen kohtaa 9 ja hinnastoon, jossa maakunnassa toimiville kuvaajille on pääkaupunkiseutua heikommat tuntihinnat. Iltalehdestä kerrottiin, että palkkiotaulukko on tarkoitettu vain maakunnista tilattavan materiaalin hinnoitteluun. Lehti haluaa kehä III:sen ulkopuolelta nopeaa uutisaineistoa, jossa on sekä kuva että videoklippi. Iltalehti käyttää jatkossa kuvaajia, joilta saadaan kaikki nämä samalta keikalta. Kuvankäsittelyn määrän voi kuvaaja itse päättää, siitä ei makseta erikseen. Hyvin valotettu uutiskuva ei perussäätöjä enempää tarvitse. Nopeassa uutistyössä kuvat menevät heti julki ja palkkion perusteena on kuvaukseen käytetty aika.

Pääkaupunkiseudulla käytetyille kuvaajille sovitaan palkkiot erikseen. Lehti haluaa irti juttupaikkakohtaisesta hinnoittelusta ja palkkio on sidottu käytettyyn aikaan. Myös matka-ajasta maksetaan ja matkakulut korvataan. Muissa kuin uutiskuvatoimeksiannossa, hinnasto antaa mahdollisuuden kuvankäsittelyyn tai videon ediointiin. Omasta kansiuutisesta on myös mahdollisuus saada ns. kansipalkkio.

Tekijänoikeusehdoltaan sopimus on jatkuvakäyttöoikeus –sopimus. Freelancerille jää rinnakkainen käyttöoikeus seitsemän päivän ensijulkaisuoikeuden jälkeen, ostaja saa jatkuvan käyttöoikeuden ja edelleenluovutusoikeuden konsernin sisällä tai Alma Media –konsernin ja kolmansien väliseen yhteistyöhön. Alma saa käyttää aineistoa erilaisissa juttu- ja kuvavaihtokäytännöissään, mutta ostajalla ei ole edelleenmyyntioikeutta aineistoon. Alman lehdet saavat käyttää freelancerin aineistoa vain oman toimintansa markkinoinnissa, jolloin ostaja vastaa asiaan liittyvien lupien hankkimisesta kuvattavilta ja haastateltavilta. Kuvat jäävät sopimuksessa mainitulla tavalla manuaaliseen tai elektroniseen arkistoon, josta ne ovat Alma Media –konsernin käytettävissä.

Alma Media täsmentää avustajasopimuksen kohdan 9. tulkintaa seuraavalla tavalla:

Jos nimenomaisesti ei toisin ole sovittu jatkamme vakiintunutta käytäntöä siitä, että maksamme vuoden 2013 ja sitä aiemmin otettujen muiden Alma Median lehtien arkistokuvien käytöstä korvauksen. Korvaussumma on mainittu hinnastossa. 

Sopimuspykälä kuitenkin jää sopimukseen, mutta Alma on luvannut lähettää tarvittaessa avustajille uuden saatekirjeen tällä maininnalla.

SFJ:n ja SJL:n mielestä myös maakuntavalokuvaajien hinnasto on ongelmallinen, sillä se ei vastaa yrittäjän laskutusta sivukulut huomioon ottaen.

SFJ ja SJL toivovat, että jäsenet odottavat nyt sopimuksen allekirjoittamisen kanssa hetken, jotta näemme, tuleeko sopimukseen vielä muutoksia vai ei.Hinnoista neuvoteltaessa jokainen miettii sitten, millaista laatua ostaja näillä hinnoilla maakunnasta saa ja kuka näillä hinnoilla haluaa työtään myydä. Alma Media on ilmoittanut, ettei hinnastosta voi neuvotella. “Sopimuksia on palautettu ja uusia avustajia on ilmoittautunut reilu sata. Jokainen yrittäjä vastaa palveluidensa laadusta ja asiakaskunnasta”, Almasta kerrotaan.

SJL on pyytänyt Almalta täsmennystä tekijänoikeuksien takautuvaan luvutukseen: Jos freelancer on myynyt kuvan tai jutun kertajulkaisuoikeudella aikaisemmin Almalle (tai asiasta ei ole mitään sovittu erikseen, jolloin sovelletaan tekijänoikeuslain suppean tulkinnan periaatetta eli Almalle siirtyy vain käyttöoikeus, muttei esim. edelleenluovutusoikeutta), siirtyvätkö nämä aiemmin luovutetut kuvat ja jutut nyt Alman vapaaseen käyttöön sopimuksen mukaisesti?

Sopimuksen ehtokohdalla tarkoitetaan sanamuodon mukaan myös sitä, että se koskisi myös kaikkia aikaisempia luovutuksia.

Tähän kysymykseen ei ole vielä saatu vastausta.

Arkisto

Pin It on Pinterest