Etusivu » Harkitsetko Journalistiliiton neuvottelemaa työterveyspakettia?

Harkitsetko Journalistiliiton neuvottelemaa työterveyspakettia?

huhti 20, 2022 | Yleinen

Journalistiliitto on sopinut Heltin kanssa työterveyspalveluiden tuottamisesta liiton jäsenille, joilla ei ole työnantajan puolesta työterveyshuoltoa. Jäsenet voivat ryhtyä Heltin asiakkaiksi ilman palvelupaketin avausmaksua vuoden 2022 loppuun asti. Kerromme tässä artikkelissa työterveyshuollosta, Heltin palvelupaketista ja Kela-korvauksista.

Mitä työterveyshuoltoon kuuluu?

Työterveyshuollon tarkoitus on ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia sekä edistää muun muassa terveyttä ja työympäristön turvallisuutta. Tällaisesta ehkäisevästä työterveyshuollosta säädetään laissa. Sairaanhoito ei ole lakisääteinen osa työterveyshuoltoa.

Yrittäjä voi hankkia itselleen ehkäisevän työterveyshuollon, jos haluaa. Lisäksi voi hankkia sairaanhoidon palveluita osana työterveyshuoltoa, kun hankkii ne samalta palveluntuottajalta, jolta on hankkinut ehkäisevän työterveyshuollon.

Työterveyshuolto on siis suppeimmillaan ehkäisevää. Jos mukana on myös sairaanhoidon palveluita, työterveyshuollosta voi saada esimerkiksi lääkäriaikoja, sairauslomatodistuksia ja reseptejä.

Mitä Heltin ja Journalistiliiton yhteistyö tarkoittaa?

Heltti on keskittynyt tuottamaan työterveyspalveluja ajatustyötä tekeville. Palveluja on tarjolla erityisesti mielen jaksamisen tueksi. Heltin palveluita käytetään pääasiassa etänä, mutta myös lähipalveluja on saatavilla, joko Heltin omissa tai sen kumppaneiden toimipisteissä.

Journalistiliitto tekee yhteistyötä Heltin kanssa. Journalistiliiton jäsenet, joilla ei ole työnantajan puolesta työterveyshuoltoa, voivat ryhtyä Heltin asiakkaiksi ilman palvelupaketin avausmaksua vuoden 2022 loppuun asti. Tämä koskee myös opiskelijoita ja eläkeläisiä. Normaalisti aloitusmaksu on paketista riippuen 120 tai 160 euroa.

Mitä Heltin palvelupakettiin sisältyy?

Palvelupaketin sisältö eroaa hieman sen mukaan, onko asiakkaana Y-tunnuksella toimiva yrittäjä vai verokortilla työskentelevä tai palkansaaja-asemassa oleva freelancer.

Molemmilla paketin kiinteään kuukausimaksuun sisältyy hoidontarpeen arviointi chatissa tai puhelimessa, vuosittainen terveystarkastus digitaalisesti täytettävänä kyselynä, hyvinvoinnin materiaalipankki, hyvinvointitapahtumia ja -webinaareja, jäsenetuja yhteistyökumppaneilta ja osin etäsairaanhoito. Jos esimerkiksi hoitosuunnitelman tekeminen, lyhyen sairausloman kirjoittaminen tai reseptin uusiminen onnistuu etänä hoitajan toimesta ja tarvittaessa lääkäriä konsultoiden, se sisältyy kuukausimaksuun. Sen sijaan esimerkiksi lääkärin videovastaanotto ei sisälly kuukausimaksuun, vaan sellaisesta tulee erillinen maksu.

Y-tunnuksella toimivalla yrittäjällä paketin kiinteään kuukausimaksuun sisältyy lisäksi työpaikkaselvitys ja toimintasuunnitelma sekä esitäytetyt Kela-korvaushakemukset ennaltaehkäisevistä palveluista ja sairaanhoidosta.

Tarkemmat pakettien sisältökuvaukset ja rajoitukset niihin ovat sopimuksissa. Y-tunnuksella toimivan freelancerin sopimuspohja löytyy täältä. Verokortilla työskentelevän tai palkansaaja-asemassa olevan freelancerin sopimuspohja löytyy täältä.

Sopimuksissa on myös palveluhinnasto sellaisille Heltin palveluille, jotka eivät sisälly kiinteään kuukausimaksuun. Esimerkiksi työterveyslääkärin tuntihinta on 185 euroa, työterveyspsykologin 167 euroa ja työfysioterapeutin 103 euroa riippumatta siitä, onko tapaaminen etänä vai kasvokkain. Heltin kumppaniyrityksillä on omat hinnastonsa.

Mitä Heltin palvelupaketti maksaa?

Y-tunnuksella toimivalle yrittäjälle palvelupaketti maksaa 26 euroa kuukaudessa. Verokortilla työskentelevälle freelancerille tai palkansaaja-asemassa olevalle freelancerille palvelupaketti maksaa 19 euroa kuukaudessa. Sopimuksen irtisanomisaika on kolme kuukautta.

Jos käyttää kuukausimaksun edestä Heltin arvonlisäverottomia palveluita – esimerkiksi lääkärin konsultointia vaativia palveluita tai työterveyshoitajan palveluita – kuukausimaksusta ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa. Sellaisina kuukausina, joina ei käytä arvonlisäverottomia palveluita, kuukausimaksusta tulee maksettavaksi myös arvonlisävero. Tällöin esimerkiksi y-tunnuksella toimivan yrittäjän kuukausimaksu arvonlisäveroineen on 32,24 euroa.

Jos käyttää kuukauden aikana hyvinvointipalveluita – esimerkiksi sairaanhoitajan ilman lääkärin konsultointia tekemiä hoidontarpeen arviointeja – ei säästy kuukausimaksun arvonlisäverolta, sillä hyvinvointipalvelut ovat arvonlisäverollisia.

Laskutus tapahtuu kuukausittain. Laskut tulevat oletuksena sähköpostitse, eikä sähköpostilaskussa ole laskutuslisää. Aiemmin laskut tulivat oletuksena paperisina, jolloin laskutuslisä oli 10 euroa laskulta. Laskutusmuotoa voi halutessaan muuttaa.

Milloin voi saada Kela-korvauksia?

Kela korvaa osan työterveyshuollon kustannuksista Y-tunnuksella toimivalle ja YEL-vakuutetulle yrittäjälle, kunhan yrittäjällä on työterveyshuoltosopimus, työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja työpaikkaselvitys. Nämä sisältyvät Heltin palvelupakettiin Y-tunnuksella toimivalle yrittäjälle. Korvausta voi saada myös, jos YEL-vakuutus on työkyvyttömyydestä johtuen päätetty, kun yrittäjä on ollut kuntoutustuella tai määräaikaisella tapaturmaeläkkeellä.

Kustannukset jakautuvat kahteen korvausluokkaan: ehkäisevän työterveyshuollon korvaus on 60 prosenttia ja sairaanhoidon korvaus 50 prosenttia hyväksytyistä tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista. Kela korvaa kustannuksia vuosittain vahvistettavaan enimmäismäärään saakka.

Lue lisää Kelan sivuilta. Korvausten enimmäismäärät löydät täältä ja hakuohjeet täältä.

Mitä voi vähentää verotuksessa?

Työterveyshuollon kustannukset, jotka kuuluvat Kelan korvaamaan työterveyshuoltoon, ovat verotuksessa vähennyskelpoisia. Vähennettäväksi jää se osuus kustannuksista, jota Kela ei ole korvannut. Lue lisää verottajan sivuilta.

Päivitetty 28.4.2022: Jäsenet voivat ryhtyä Heltin asiakkaiksi ilman palvelupaketin avausmaksua elokuun 2022 loppuun asti. Aiemman tiedon mukaan ilmainen liityminen oli voimassa toukokuun 2022 loppuun asti.

Päivitetty 24.8.2022: Jäsenet voivat ryhtyä Heltin asiakkaiksi ilman palvelupaketin avausmaksua vuoden 2022 loppuun asti.

Arkisto

Pin It on Pinterest