Etusivu » Hallitus esittää helpotusta yritystoiminnan aloittamiseen

Hallitus esittää helpotusta yritystoiminnan aloittamiseen

mennessä | kesä 1, 2017 | Yleinen | 0 Kommenttia

Työttömyysturvalakiin esitetään muutoksia, joilla työttömiä kannustettaisiin yritystoiminnan aloittamiseen. Yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta ei arvioitaisi neljän kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta lukien, vaan työnhakija saisi mainitulta ajalta työttömyysetuutta yritystoiminnan estämättä. Jos työnhakijalla olisi tuloa yritystoiminnasta, tulo otettaisiin huomioon maksettavan työttömyysetuuden määrässä.

Hallitus teetti kesällä 2016 selvityksen itsensä työllistäjien työttömyysturvan muutostarpeista. Selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa keinoja, joilla kannustetaan itsensä työllistämiseen pää- tai sivutoimisesti, otetaan nykyistä paremmin huomioon erilaiset työnteon muodot sekä mahdollistetaan joustavat siirtymät yrittäjästä palkansaajaksi – ja päinvastoin. Tavoitteena oli tehdä esimerkiksi sivutoimisen yritystoiminnan aloittaminen työttömänä nykyistä sujuvammaksi. Selvityksen osana tuli tarkastella muun muassa itsensä työllistäjien mahdollisuutta työttömyysturvaan sekä yrittäjänä ja palkansaajana tehdyn työn yhtäaikaista vakuuttamista työttömyyden varalle. Selvityshenkilöiden toimeksianto koski ainoastaan työttömyysturvajärjestelmää. Selvitys valmistui joulukuussa 2016.

Selvityksessä esitettiin muun muassa yritystoiminnan työllistävyyden arvioinnin kehittämistä siten, että se olisi työnhakijan näkökulmasta ennakoitavampaa ja kannustavampaa. Työttömänä aloitettu yritystoiminta katsottaisiin neljän kuukauden ajan sivutoimiseksi ja työnhakija säilyttäisi tämän ajan oikeutena työttömyysetuuteen. Työnhakijalla säilyisi kuitenkin velvollisuus ottaa vastaan kokoaikatyötä sekä osallistua julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin. Jos työnhakijalla olisi tuloa yritystoiminnasta, se otettaisiin huomioon maksettavan työttömyysetuuden määrässä. Neljän kuukauden määräajan päätyttyä henkilön työskentelyn pää- ja sivutoimisuus arvioitaisiin siitä hetkestä eteenpäin kuten nykyisin.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalain muuttamista selvityshenkilöiden edellä mainitun esityksen mukaisesti. Mahdollisuus saada työttömyysetuutta yritystoiminnan estämättä ulotettaisiin kuitenkin koskemaan työttömänä aloitetun yritystoiminnan lisäksi työssä ollessa aloitettua yritystoimintaa. Esitys on parhaillaan lausuntokierroksella ja toteutuessaan yrittäjien työttömyysturvaa  koskevat muutokset voisivat tulla voimaan vuoden 2018 alussa.

Yhdistelmävakuutusta, jossa palkka- ja yrittäjätyötä rinnakkain tekevä voisi vakuuttaa kaiken työnsä yhdessä työttömyyskassassa,  valmistellaan parhaillaan ministeriössä. Tavoitteena on, että laki yhdistelmäkassoista tulisi voimaan jo vuoden 2018 alusta, mutta on mahdollista, että esitystä ei saada valmiiksi tällä aikataululla.

Arkisto

Pin It on Pinterest