Etusivu » Freetyön tietopankki » Verotus » Arvonlisävero

Arvonlisävero

Arvonlisäverollisuus riippuu myytävästä tuotteesta

Arvonlisävero (ALV) on kulutusvero, jonka myyjä sisällyttää tavaran tai palvelun myyntihintaan. Arvonlisävero koskee myös osaa freelancereista. Työsuhteinen työ ei ole arvonlisäveron piirissä.

Seuraavissa ALV on 0 %:

 • juttu
 • grafiikka
 • kuvitus
 • koko toiminta, jos yrityksen liikevaihto on alle 15 000 euroa vuodessa.

Seuraavissa ALV on 24 %:

 • valokuvat
 • taitto
 • palvelut
 • järjestelyt
 • stailaus
 • julkaisutuotanto
 • kustannustoimittaminen
 • toimitussihteerin työt
 • kuvausjärjestelyt.

Arvonlisäverollisuus ratkeaa sen mukaan, mitä freelancer on myymässä. Myös verokortilla työskentelevä voi olla arvonlisäverovelvollinen. ALV-rekisteriin hakeutuminen edellyttää kuitenkin y-tunnusta, jonka myös verokortilla toimiva freelancer voi hakea Patentti- ja rekisterihallituksesta tai Verohallinnolta.

Arvonlisäverolain pääsäännön mukaan tavaran ja palvelun myynti on verollista. Kuitenkin laissa on lukuisa määrä poikkeuksia:

 • Tekijänoikeuden luovutukset ovat arvonlisäverottomia lain 45 §:n mukaan. Kuitenkin saman poikkeuspykälän mukaan tästä ovat poikkeuksena valokuvat, jotka siis ovatkin arvonlisäveron piirissä.
 • Teoksiksi luokiteltavat jutut ovat arvonlisäverottomia. Teoksiksi luokitellaan jutut, jotka osoittavat tekijänoikeudellista itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä. Grafiikka ja kuvitus ovat myös teoksia ja siten arvonlisäverottomia. Kirjoittavat toimittajat ja kuvittajat eivät siten yleensä ole arvonlisäverovelvollisia.
 • Lyhyet uutiset, kuten pienet kolariuutiset, eivät useimmiten ylitä teoskynnystä, joten niiden myynti tulkitaan palvelun myynniksi ja sitä kautta arvonlisäverolliseksi. Sama koskee taittotyötä.
 • Myös kustannustoimittaminen ja kokonaisen julkaisun toimittaminen tulkitaan palvelun myyntinä arvonlisäveron piiriin. Kokonaista julkaisua toimittaessaan freelancer voi esimerkiksi hankkia juttuja ja valokuvia muilta freelancereilta, editoida aineistoa ja kirjoittaa pienen osan jutuista itse.
 • Kuvausjärjestelyt ja ruoka-, muoti- ja sisustusjuttuihin sisältyvä stailaus ovat niin ikään arvonlisäverollista toimintaa. Freelancereista päätoimiset valokuvaajat ovat merkittävä arvonlisäverovelvollinen joukko.

Lain mukaan arvonlisäveroton ja arvonlisäverollinen myynti pitää erotella laskussa, jos myynnissä on kumpaakin, esimerkiksi juttu ja siihen liittyvät valokuvat. Yleinen arvonlisäverokanta on 24 prosenttia.

Arvonlisäverossa on vähäisen liiketoiminnan raja: 15 000 euroa vuodessa. Jos arvonlisäverollinen toiminta jää tämän rajan alle, ei arvonlisäveroa tarvitse maksaa. Freelancereista tämä saattaa tulla vastaan esimerkiksi kirjoittavilla toimittajilla, jotka myös valokuvaavat sivutoimisesti.

Vähäisen toiminnan harjoittajan on etukäteen itse arvioitava, ylittyykö 15 000 euron raja. Jos ei ilmoittaudu arvonlisäverovelvolliseksi ja raja ylittyy vuoden aikana, freelancer joutuu maksamaan veron takautuvasti. Lisäksi voi joutua maksamaan viivästymisseuraamuksia.

Arvonlisäverovelvolliseksi voi hakeutua myös vapaaehtoisesti, vaikka arvonlisäverollinen liikevaihto olisi alle 15 000 euroa vuodessa. Tällöin etuna on, että myös ostettuihin tavaroihin ja palveluihin sisältyvän arvonlisäveron voi vähentää. Kuitenkin jos pieninkään osa toiminnasta ei ole arvonlisäverollista, arvonlisäveron piiriin ei pääse hakemallakaan.

Arvonlisäverosta voi saada myös alarajahuojennuksen. Huojennusta saa 30 000 euron arvonlisäverolliseen liikevaihtoon asti. Huojennusta voi hakea takautuvasti. Huojennus on tuloverotuksessa verotettavaa tuloa.

Lisätietoa arvonlisäverosta löytyy Verohallinnon sivuilta.

Pin It on Pinterest