Etusivu » Freetyön tietopankki » Verotus » Arvonlisävero

Arvonlisävero

Arvonlisäverollisuus riippuu myytävästä tuotteesta

Arvonlisävero (alv) on kulutusvero, jonka myyjä sisällyttää tavaran tai palvelun myyntihintaan. Alv koskee myös osaa freelancereista. Työsuhteinen työ ei ole alvin piirissä.

alv 0%

juttu
grafiikka
kuvitus
koko toiminta, jos alle 10 000 € vuodessa.

alv +24 %

valokuvat
taitto
palvelut
järjestelyt
stailaus
julkaisutuotanto
kustannustoimittaminen
toimitussihteerin työt
kuvausjärjestelyt

Vero peritään alvillisesta myynnistä toimeksiantajalta ja tilitetään kuukausittain valtiolle. Alvillisuus ratkeaa sen mukaan, mitä free on myymässä. Freen toimintamuodolla taas ei ole merkitystä. Näin ollen myös free-verokorttilainen voi olla verovelvollinen. ALV-rekisteriin hakeutuminen edellyttää kuitenkin y-tunnusta, jonka myös freelance-verokortilla toimiva voi hakea Patentti- ja rekisterihallituksesta tai verottajalta.

Arvonlisäverolain pääsäännön mukaan – kuten verolait yleensä – tavaran ja palvelun myynti on verollista. Kuitenkin laissa on lukuisa määrä poikkeuksia.

Tekijänoikeuden luovutukset ovat alvittomia lain 45 §:n mukaan. Kuitenkin saman poikkeuspykälän mukaan tästä ovat poikkeuksena valokuvat, jotka siis ovatkin alvin piirissä.

Jutuista lähes kaikki, teoksiksi luokiteltavat (=osoittavat tekijänoikeudellista “itsenäisyyttä ja omaperäisyyttä”) ovat alvittomia.

Grafiikka ja kuvitus ovat myös teoksia ja siten alvittomia. Kirjoittavat toimittajat ja kuvittajat eivät siten yleensä ole alv-velvollisia.

Lyhyet uutiset, esim. pienet kolariuutiset tai tiedotteet eivät useimmin ylitä teoskynnystä, joten niiden myynti tulkitaan palvelun myynniksi ja sitä kautta alvilliseksi. Sama koskee taittotyötä.

Myös kustannustoimittaminen ja kokonaisen julkaisun toimittaminen, jossa free esimerkiksi hankkii juttuja ja valokuvia muilta freelancereilta, editoi aineistoa ja kirjoittaa pienen osan jutuista itse, tulkitaan palvelun myyntinä alvin piiriin.

Kuvausjärjestelyt sekä ruoka-, muoti- ja sisustusjuttuihin sisältyvä stailaus ovat niin ikään alvillisia. Freelancereista päätoimiset valokuvaajat ovat merkittävä alv-velvollinen joukko.

Lain mukaan alvillinen ja alviton myynti pitää erotella laskussa, jos myynnissä on kumpaakin; esimerkiksi juttu ja siihen liittyvät valokuvat. Teksti on alvitonta ja kuvat alvillista. Alvin yleinen verokanta on 24 %.

ALV:ssa on kuitenkin vähäisen toiminnan raja, 10 00 euroa vuodessa (kun tilikausi alkaa 1.1.2016 jälkeen). Jos arvonlisäverollinen toiminta jää tämän rajan alle, ei alvia tarvitse laskuttaa.

Freelancereista tämä saattaa tulla vastaan esimerkiksi kirjoittavilla toimittajilla, jotka myös valokuvaavat sivutoimisesti.

Vähäisen toiminnan harjoittajan on etukäteen itse arvioitava, ylittyykö alvillisen myynnin 10 000 euroa. Jos raja ylittyy vuoden aikana, freelancer joutuu maksamaan veron takautuvasti tilikauden alusta lisättynä myöhästymisestä tulevalla veronlisäyksellä.

Alv-velvolliseksi voi hakeutua myös vapaaehtoisesti, vaikka alvillinen liikevaihto olisi alle 10 000 euroa tilikaudessa. Etuna tällöin on, että myös ostettuihin tavaroihin ja palveluihin sisältyvän alvin voi vähentää. Mutta jos pieninkään osa toiminnasta ei ole alvillista, alvin piiriin ei pääse hakemallakaan.

Vuoden 2004 alusta alv-laissa on ollut vähäisen toiminnan rajaan liittyvä huojennus. Myös huojennus koskee kaikkia toimintamuotoja, aina free-verokorttilaisesta osakeyhtiöön. Verovelvollisille, joiden alvillinen liikevaihto on ollut enintään 10 000 euroa, palautetaan kaikki tilikaudelta maksetut alvit.

Huojennusta 24 %:n verokannasta saa 30 000 euron alvilliseen liikevaihtoon asti. Huojennusta haetaan verottajalta takautuvasti. Esimerkiksi viime vuodelta aikaisintaan tämän vuoden alusta. Huojennus on tuloverotuksessa verotettavaa tuloa.

Myös alv-laskutuksen määräykset uusiutuivat vuoden 2004 alusta. Nämä laskuvaatimukset kannattaa katsoa Journalistiliiton ja Viestinnän Keskusliiton yhteisesti hyväksymästä laskumallista joko uusimmasta freeluettelosta tai SFJ:n laskumallista.

Lisätietoa arvonlisäverosta löytyy verohallinnon alv-sivuilta.

Pin It on Pinterest