Suomen freelance-journalistit ry

Työsuhteesta freeksi – mitä tapahtuu työttömyysturvallesi?

Jos olet Journalistien työttömyyskassan jäsen ja olet jäänyt työttömäksi, ilmoittaudu työvoimatoimistoon. Voit saada soviteltua päivärahaa tehdessäsi jonkin verran free-työtä. Tällöin olet statukseltasi työtön.

Kun tulotasosi nousee, etkä ole enää muutamaan kuukauteen saanut soviteltua päivärahaa, on ehkä aika ryhtyä kokeilevaksi yrittäjäksi.

Kokeileva yrittäjä ja suoja-aika

Kun Journalistien työttömyyskassan jäsen siirtyy työsuhteisesta free-yrittäjäksi ja työssäoloehto (oikeus ansiosidonnaiseen) on täyttynyt, hänelle syntyy ns. jälkisuojaoikeus. Jäsenellä on enimmillään 18 kuukautta aikaa toimia “kokeilevana yrittäjänä”. Tämä tarkoittaa sitä, että jos toiminta free-yrittäjänä ei onnistukaan, sinulla on oikeus yrittäjyyttä edeltäneen palkkatyön perusteella laskettuun ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Tämä edellyttää free-toiminnan lopettamista ja ilmoittautumista työttömäksi työnhakijaksi työvoimatoimistossa. Jos palaat yrittäjästä työttömäksi, päivärahaa maksetaan yhteensä 500 päivään asti entisen suuruisena.

Jäseneksi yrittäjäkassaan ja siirtyvä työssäoloehto?

Jos haluat siirtyä Journalistien työttömyyskassasta yrittäjäkassan jäseneksi (esim. AYT, SYT), sinun tulee hakea yrittäjäkassan jäsenyyttä kuukauden kuluessa päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtymisestä. Tällöin saat Journalistien kassasta mukaasi kuuden kuukauden hyvityksen yrittäjän työssäoloehtoon. Entisellä palkansaajakassan jäsenellä voi siis olla oikeus yrittäjän työttömyyspäivärahaan jo 18 kuukauden yrittäjäkassan jäsenyyden jälkeen. Normaalisti työssäoloehto on 24 kuukautta.

Kun lasketaan yhteen 18 kuukauden suoja-aika Journalistien kassasta sekä mukana seuraava kuusi kuukautta työssäoloehtoa, saadaan yhteensä 24 kuukautta, joka voi siis oikeuttaa yrittäjän työttömyyspäivärahaan.

Mitä tapahtuu 18 kuukauden jälkeen?

Kokeilevana yrittäjänä voit olla joko Journalistien työttömyyskassassa tai valitsemassasi yrittäjien työttömyyskassassa. 18 kuukauden jälkeen et voi enää kuulua Journalistien työttömyyskassaan.
Työttömyysturvasi yrittäjänä tulee tämän jälkeen joko yrittäjäkassasta tai Kelasta.
Jos et liity yrittäjäkassaan, voit työttömäksi jouduttuasi saada Kelasta peruspäivärahaa. Tämä edellyttää kuitenkin, että täytät yrittäjän työssäoloehdon. Se tarkoittaa sitä, että olet toiminut yrittäjänä vähintään kaksi vuotta työttömyyttä edeltäneiden neljän vuoden aikana ja yritystoiminta on ollut riittävän laajaa. Toiminta on riittävän laajaa, kun YEL-vakuutuksesi työtulo on minimissään 8.520 euroa vuodessa.

Suurin osa Freelancer-osaston jäsenistä ei kuulu yrittäjien työttömyyskassaan. Yrittäjäkassan jäsenmaksu on keskimäärin 3% ansiotuloista.

Jotta yrittäjäkassan jäsen voi työttömäksi jäätyään saada YEL-työtuloon sidottua työttömyyspäivärahaa freelancerin täytyy muun muassa:

  •   olla kassan jäsenenä ja päätoimisena yrittäjänä 24 kuukautta
  •   YEL-työtulon täytyy olla minimissään 8.520 euroa vuodessa
  •   YEL- ja kassamaksujen täytyy olla maksettu
  •   Yritystoiminnan tulee olla kokonaan lopetettu tai keskeytetty neljäksi kuukaudeksi
  •   Jos yritystoiminta on lopetettu, toimitaan liittyvien laitteiden tulee olla myyty

Myös Loimaan kassa on palkansaajakassa. Sitä koskevat samat säännöt kuin Journalistien työttömyyskassaa. Jos olet yrittäjä, et saa sieltä ansiosidonnaista päivärahaa, vaikka olisit maksuja sinne maksanutkin.

Tarkempaa tietoa saat:

Journalistien työttömyyskassa

Ammatinharjoittajien työttömyyskassa

Yrittäjäin työttömyyskassa