Eläketurva

Eläketurva on perusasia, jota ei kannata laiminlyödä. Keikkatyöläiseltä vaaditaan eläkeasioiden hoidossa omatoimisuutta, vaikka eläkevakuutukset ovat lakisääteisiä.

Eläkevakuutuksia on pääsääntöisesti kahdenlaisia: työnantajan työntekijöilleen järjestämiä eläkevakuutuksia ja yrittäjän itselleen maksama yrittäjäeläkevakuutus. Vaikka työnantajan velvollisuus on vakuuttaa työntekijänsä, lyhyissä työsuhteissa, esimerkiksi yhden illan keikalla, kannattaa aina varmistaa, että työn teettäjä maksaa eläke- ja sosiaaliturvamaksut.

Eläkeasiat voivat tuntua nuoresta aikuisesta kaukaisilta, mutta eläkkeelle voi päätyä monesta syystä jo paljon ennen varsinaista vanhuuseläkeikää. Omien eläketietojen huolellinen tarkistaminen jo tuoreeltaan on tärkeää, koska ne vaikuttavat myöhemmin myönnettävään eläkkeeseen.

Työntekijän sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan, kuntoutusrahan ja työttömyysturvan suuruus riippuu hänen veronalaisesta ansiostaan. Yrittäjällä ne on sidottu yleensä yrittäjäeläkkeen eli YEL:n perustana olevaan työtuloon, joka on eri asia kuin veronalainen ansiotulo tai yrityksen voitto.

Lue Keikkatyöläisen sosiaaliturvaoppaasta, miten yrittäjä eläkevakuuttaa itsensä.

Pin It on Pinterest