Etusivu » Freetyön tietopankki » Vakuutukset

Vakuutukset

Onko tapaturmavakuutuksesi kunnossa?

Tapaturmavakuutus on työsuhteessa olevan lakisääteinen etu. Apurahansaajille tapaturmavakuutus tulee automaattisesti eläkevakuutuksen rinnalla, yrittäjille se on vapaaehtoinen.

Lakisääteinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on osa työntekijän sosiaaliturvaa. Vakuutus koskee vain ansiotarkoituksessa tehtyä työtä, työsuhde määritellään työsopimuslain mukaisesti. Pätkätyössäkin kuulut työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen piiriin, jos teet töitä työsuhteessa.

Työnantajan on vakuutettava työntekijänsä, kun hän maksaa kalenterivuoden aikana teettämästään työstä työansioita yli 1 200 euroa. Raja on työnantajakohtainen: huomioon otetaan kaikki työnantajan kalenterivuoden aikana teettämät työt, ja näistä maksetut tai sovitut työansiot lasketaan yhteen.

Jos työnantaja on niin sanottu pientyönantaja eli hän teettää kalenterivuoden aikana työtä, josta työansio on 1 200 euroa tai vähemmän, hänen ei tarvitse ottaa vakuutusta. Tapaturmavakuutuskeskus käsittelee vakuuttamattomissa töissä mahdollisesti sattuneet vahinkotapahtumat.

Yli neljän kuukauden työskentelyapurahan saaja saa työtapaturmavakuutuksen automaattisesti MyEL-eläkevakuutuksen rinnalla, yrittäjille se on vapaaehtoinen.

Työtapaturma on työssä työnteon yhteydessä sattunut tapaturma tai työntekopaikan alueella sattunut tapaturma laissa määrätyissä tilanteissa (esim. ruokailutauko työpaikalla) sekä työntekopaikan alueen ulkopuolella laissa määrätyissä tilanteissa sattunut tapaturma (esim. tavanomainen matka kodin ja työpaikan välillä).

Työtapaturmavakuutuksesta maksetaan työtapaturmasta aiheutuneet sairaanhoito- ja tutkimuskulut, päivärahaa ja tapaturmaeläkettä työkyvyttömyyden ajalta, korvausta kuntoutuskustannuksista, perhe-eläkettä, haittarahaa ja hoitotukea sekä hautausapua.

Ammattitautina voidaan korvata työssä esiintyvän fysikaalisen, kemiallisen tai biologisen tekijän aiheuttama sairaus. Ammattitautiasetuksessa on luettelo yleisimmistä ammattitaudeiksi katsottavista sairauksista ja niitä aiheuttavista tekijöistä eli altisteista. Luettelo ei ole tyhjentävä eikä rajoittava, vaan sairaus voidaan korvata ammattitautina, vaikka sitä ei ole mainittu asetuksessa, jos sairauden syy-yhteys työn sisältämään laissa määriteltyyn altistavaan tekijään on osoitettavissa riittävällä todennäköisyydellä.

Yrittäjän vapaaehtoinen työajan tapaturmavakuutus kattaa työtapaturmat sekä ammattitaudit. Vuosityöansio määräytyy YEL:n mukaan. Vakuutusmaksun suuruuteen vaikuttavat vuosityöansio ja vakuutettavan työn riskiluokka. Yrittäjä voi ottaa myös vapaa-aikana sattuvien tapaturmien varalle työtapaturma- ja ammattitautivakuutuslain mukaisen vapaaehtoisen vapaa-ajan vakuutuksen.

Lisätietoja saa Tapaturmavakuutuskeskuksesta sekä lakisääteisiä tapaturmavakuutuksia myöntävistä vahinkovakuutusyhtiöistä.

Myös jotkut ammattijärjestöt, kuten Suomen Journalistiliitto, ovat vakuuttaneet jäsenensä. Kysy omasta ammattijärjestöstäsi, onko sinulla tapaturmavakuutus.

 

Pin It on Pinterest