Etusivu » Freetyön tietopankki » Arkisto – Matkakulut freen verotuksessa

Arkisto – Matkakulut freen verotuksessa

Matkakulut freen verotuksessa

Näin free laskuttaa verovapaat matkakustannukset ja päivärahat

Tulkinta vaihtelee sen mukaan, onko free työsuhteessa vai ei ja tekeekö töitä freeverokortilla vai onko ennakkoperintärekisterissä. Ongelmia on ollut lähinnä lehdistön free-verokorttilaisten osalta eli ryhmässä 2.

1) Free-verokorttilaiset, jotka työskentelevät työsuhteessa :

Luonnolliselle henkilölle (free-verokorttilaiselle) maksetuista kustannusten korvauksista maksajan (lehtitalon) ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä, jos korvausten maksuperusteet ja määrät ovat verohallituksen kustannuskorvauspäätöksen mukaiset. Maksetut kustannusten korvaukset ovat tällöin verovapaita.

2) Free-verokorttilaiset, jotka eivät työskentele työsuhteessa:

Jos työtä ei tehdä työsuhteessa, suoritus on työkorvausta.
Työkorvauksesta ei voi maksaa verovapaita kustannusten korvauksia. Sen sijaan työnantaja voi jättää ennakonpidätyksen toimittamatta samasta määrästä ja samoin perustein kuin työsuhteessa. Toimeksiantaja ilmoittaa vuosi-ilmoituksella verottajalle koko suorituksen työkorvauksena kohdassa 14.

Kohdassa verovapaat kustannusten korvukset ei ilmoiteta mitään. Free-lancerin on itse vaadittava työmatkoista vähennystä verotuksessaan. Tämä vähennyksen määrä on kuitenkin eri suuruinen kuin mitä ennakkoperinnässä on voinut käyttää.

Free voi vähentää sellaisista työmatkoista, joista hän ei ole saanut verovapaita kustannusten korvauksia, aiheutuneet kustannukset esitäytetyllä veroilmoituksella kohdassa Tulonhankkimisesta aiheutuneet kustannukset. Veroilmoituksella annettavan vähennyksen määrä on esim. kilometrikorvaus 0,21 ¬ /km. Veroilmoituksella päivärahoja ei voi pääsääntöisesti vähentää.

3) Ennakkoperintärekisterissä olevat:

Jos freelancer on nnakkoperintärekisterissä (toiminimi, ay, ky, oy), ennakonpidätystä ei toimiteta mistään määrästä, koska ep-rekisteröinti estää sen. Saajan (freen) verotuksessa kustannukset käsitellään tulona siinä missä muutkin tulot ja saaja saa vähentää matkakulut ja muut kustannukset tulonhankkimismenoina.

Petri Savolainen
työehtoasiamies
SJL

28.3.2006

FREE-verokorttilaisen vähennykset 2007
(käytetään vuoden 2006 summia, yhtenäistämisohje eli lopulliset summat ilmoitetaan joulukuussa 2007).

Vaadittava selvitys ja vähennyksen suuruus

Tulonhankkimisvähennyksen saamiseksi on lisääntyneistä elantokustannuksista esitettävä selvitys. Vähennyksen perusteena on todelliset kulut. Riittävänä selvityksenä ei, toisin kuin ns. erityisaloilla, voida pitää pelkkää selvitystä työskentelyolosuhteista ( KHO 2003:67 , KHO 10.5.2004 t. 1032 ). Jos todellisia kuluja ei kyetä selvittämään mutta kuitenkin osoitetaan, että lisääntyneitä elantokustannuksia on todennäköisesti aiheutunut, vähennyksen määrä arvioidaan. Arvioituna elantokustannusten lisäyksenä tilapäisellä työmatkalla kotimaassa pidetään muun selvityksen puuttuessa yli 6 tuntia kestäneellä matkalla 11 euroa ja yli 10 tuntia kestäneellä matkalla 20 euroa vuorokaudessa. Edellytyksenä on lisäksi, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty ja yli 5 kilometrin päässä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

Myös ulkomaille tehdyn työmatkan lisääntyneet elantokulut vähennetään ensi sijassa verovelvollisen selvityksen perusteella. Jos kuluista on edellä esitetyn mukainen selvitys, mutta määrä joudutaan arvioimaan, ulkomaille tehdyn vähintään 10 tuntia kestäneen työmatkan osalta vähennys voidaan tehdä noudattaen palkansaajan ulkomaanpäivärahoja vastaavia perusteita ja summia. Jos verovelvollinen asuu ulkomailla kodinomaisissa olosuhteissa (esim. opettajien Fulbright-vaihto) lisääntyneet elantokulut voidaan muun selvityksen puuttuessa arvioida puoleen kyseisen maan päivärahan määrästä.

TVL:n mukaan verotettavan ns. freelancerin työmatkasta aiheutuneet lisääntyneet elantomenot arvioidaan myös edellä mainitulla tavalla.

LÄHDE:www.vero.fi

Pin It on Pinterest