Etusivu » Freetyön tietopankki » Arkisto – Mallisopimukset toimeksiantoihin

Arkisto – Mallisopimukset toimeksiantoihin

Mallisopimukset toimeksiantoihin


OHJEISTO JA SOPIMUSMALLIT VTA-SJL FREELANCER-TEHTÄVIEN
TOIMITUS- JA MYYNTIEHTOJEN SOPIMISEKSI

I OHJEISTO
Toimeksiannon ehdot sovitaan mikäli mahdollista kirjallisesti
ottaen huomioon seuraavat seikat:
1. Sopimuksen kohteena olevan aineiston
O laatu
O laajuus
O valmistumisaika

2. Myyntihinta
Myyntihinta on osapuolten välillä sovittu palkkio. Siitä sovittaessa otetaan huomioon
journalistin asema itsenäisenä yrittäjänä, joka vastaa eläke- ja sosiaaliturvansa sekä
lomiensa järjestämisestä. Nämä sekä toimeksiannon suorittamiseen liittyvät suoranaiset
kulut ja kustannukset sisältyvät myyntihintaan. Mikäli myyntihinnasta ei ole sovittu,
on palkkio tekijän veloittama käypä hinta, jonka määrittelyssä otetaan huomioon
edellä todetut tekijät.

3. Maksuaika
Maksuajasta sovitaan toimeksiannon yhteydessä. Jollei muuta sovita,
noudatetaan tekijän käyttämää maksuehtoa ja kohtuullista viivästyskorkoa.
Laskutus tapahtuu ostajan hyväksyttyä valmiin aineiston.

4. Este ja viivästys
Osapuolten välisen sopimuksen osana noudatetaan VTA-SJL myyntiehtojen
4. kohdassa määriteltyä menettelyä.

5. Ostajan oikeudet kaupan kohteena olevaan aineistoon
Toimeksiannosta sovittaessa osapuolet sopivat käyttöoikeuksien laajuudesta.
Jollei toisin sovita, määräytyvät oikeudet VTA-SJL toimitusehtojen 5. kohdan mukaisesti.

6. Puutteellinen tai virheellinen suoritus
Osapuolten välisen sopimuksen osana noudatetaan ostajan ja tekijän välillä
VTA-SJL myyntiehtojen kohdassa 6. määriteltyä menettelyä.

7. Sovittaessa toistuvista toimeksiannoista voidaan osapuolten välillä
sopia VTA-SJL myyntiehtojen 7. kohdan tarkoittamista menettelytavoista.

9.11.2001

II SOPIMUSMALLI A YKSITTÄINEN TOIMEKSIANTO

_________________________ ostajana ja _________________________ tekijänä
ovat sopineet VTA-SJL freelancer-tehtävien toimitus- ja myyntiehtojen mukaisesti
seuraavaa:

1. Sopimuksen kohteena oleva aineisto on laadultaan
___________________________________________________
___________________________________________________

laajuudeltaan
__________________________________________________
__________________________________________________

Aineiston valmistumisaika on
______________________________

2. Myyntihinta on_________________

3. Maksuaika on__________________

4. Ostajan oikeudet
O Ostajan oikeudet määräytyvät VTA-SJL toimitusehtojen 5. kohdan mukaisesti.
O Osapuolten kesken on sovittu muuta, mitä:_____________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

5. Sikäli kuin tässä sopimuksessa ei ole toisin sovittu, noudatetaan osapuolten
välillä VTA-SJL freelancer-tehtävien toimitus- ja myyntiehtoja siinä muodossa,
jossa ne on hyväksytty 5.4.2001.

Paikka ja aika ___________________________________________

__________________________ ____________________________

Ostaja Tekijä

9.11.2001

II SOPIMUSMALLI B TOISTUVAT TOIMEKSIANNOT

_________________________ ostajana ja _________________________
tekijänä ovat sopineet VTA-SJL freelancer-tehtävien toimitus- ja myyntiehtojen
mukaisesti seuraavaa:

1. Sopimuksen kohteena oleva aineisto määritellään
O kunkin toimeksiannon yhteydessä erikseen
O muuten sovitulla tavalla
miten:
____________________________________________________
____________________________________________________

Aineiston valmistumisaika sovitaan
O kunkin toimeksiannon yhteydessä erikseen
O muuten miten:
____________________________________________________
____________________________________________________

2. Myyntihinta
O sovitaan kunkin toimeksiannon yhteydessä erikseen
O määräytyy muuten miten:
____________________________________________________
____________________________________________________

3. Maksuaika on _____________________

4. Ostajan oikeudet
O Ostajan oikeudet määräytyvät VTA-SJL toimitusehtojen 5. kohdan mukaisesti.
O Osapuolten kesken on sovittu muuta, mitä:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

5.

a) Tämä sopimus voidaan puolin ja toisin irtisanoa päättymään ________________ irtisanomisaikaa noudattaen.
b) Irtisanomisaikaa ei ole.

6. Ostajan ja tekijän välillä on sovittu toimitus- ja myyntiehtojen
7. kohdan mukaisesta toimeksiantoihin rinnastettavan aineiston myynnistä
kilpaileville viestimille seuraavaa:
________________________
________________________________________
______________________
__________________________________________
_____________________
___________________________

7. Sikäli kuin tässä sopimuksessa ei ole toisin sovittu, noudatetaan osapuolten
välillä VTA-SJL freelancer-tehtävien toimitus- ja myyntiehtoja siinä muodossa,
jossa ne on hyväksytty 5.4.2001.

Paikka ja aika ___________________________________________

___________________ __________________
Ostaja Tekijä

Pin It on Pinterest