Etusivu » Freetyön tietopankki » Arkisto – Freelancereiden oikeuksien peruskirja

Arkisto – Freelancereiden oikeuksien peruskirja

Freelancereiden oikeuksien peruskirja

Euroopan journalistiliitto Efj:n freelancer-asiantuntijatyöryhmä Freg esitti alkuvuodesta 2006 Efj:lle hyväksyttäväksi peruskirjan freelancerien oikeuksista. Saman vuoden huhtikuussa järjestön vuosikokouksessa yksimielisesti hyväksytty peruskirja on yleinen poliittinen asiakirja, joka määrittelee eräitä oleellisimpia freelancer-työn peruskymyksiä.

Ne saattavat suomalaiseen silmään näyttää itsestään selviltä, mutta koko Eurooppaa ajatelleen näin ei suinkaan ole. Eivätkä kaikki peruskirjan kohdat toteudu meillä Suomessakaan.

Tämä dokumentti on toive siitä, mihin suuntaan Efj:n jäsenliittojen toivotaan työtänsä freelancer-asioissa painottavan. Tarkoitus on saattaa se julki eri eurooppalaisilla kielillä, ja nyt se on saatavilla myös suomeksi.

Heikki Jokinen
Freg:n yhteispuheenjohtaja

Freelancereiden oikeuksien peruskirja

Freelancerit ovat media-alan haavoittuvimpia työntekijöitä. Tämä peruskirja on oleellinen osa Euroopan journalistiliiton toimintaa vapaiden toimittajien lakisääteisen suojan parantamiseksi.

1. Jokaisella freelancerilla on oikeus järjestäytyä ammattiliittoon sekä pyrkiä parantamaan freelancereiden ja muiden journalistien asemaa.
Freelancereilla ja heidän ammattiliitoillaan on oltava oikeus edistää solidaarisuutta sekä freelancereiden kesken että freelancereiden ja työsuhteisten toimittajien välillä tarjoamalla sellaisia palveluja kuten palkkiosuositukset ja yhteiset sopimusneuvottelut.

2. Jokaisella vapaalla toimittajalla tulee olla yhtäläiset ammatilliset oikeudet kuin työsuhteisellakin toimittajalla; sama oikeus etsiä tietoa, suojella lähteitään ja ylläpitää eettisiä normeja.

3. Jokaisella freelancerilla on oikeus kirjalliseen sopimukseen.
Jokaisella freelancerilla on oikeus oikeudenmukaiseen kohteluun neuvottelujen osapuolena.

4. Jokaisella freelancerilla on oikeus tekijänoikeuksiinsa.
Jokaisella freelancerilla on oltava peruuttamattomat moraaliset tekijänoikeudet.
Freelancereilla on oltava oikeus kollektiivisiin neuvotteluihin tekijänoikeuksistaan.

5. Jokaisella freelancerilla on oikeus valita itselleen soveltuvin muoto työnsä järjestämiseen.
Työnantajastaan taloudellisesti riippuvaista muka- tai pakotettua freelanceria on kohdeltava työsuhteisena journalistina, jonka on saatava lakisääteiset edut ja oikeudet.

6. Jokaisella freelancerilla tulisi olla vastaava oikeus tasavertaiseen sosiaaliseen turvaan kuin työntekijöillä
a) sairausajan korvauksissa
b) eläkkeissä
c) työttömyyskorvauksessa
d) vanhempainvapaassa
Nämä voidaan järjestää eri tavoin kansallisista olosuhteista riippuen.

7. Jokaisella freelancerilla on oikeus tasavertaiseen kohteluun sekä saada riittävä palkkio ja olla siten heikentämättä työsuhteisten journalistien asemaa halpatyövoiman tarjoajana. Tämä sisältää oikeuden vaaralliseen työtehtävään lähetettäessä saada sama koulutus, vakuutukset ja turvajärjestely kuin työsuhteiset journalistit saisivat samassa tilanteessa.

Hyväksytty Euroopan journalistiliiton vuosikokouksessa Bledissä Slovakiassa 6-9.4.2006

Käännös englannista suomeen Heikki Jokinen

Pin It on Pinterest