Etusivu » Freetyön tietopankki » Arkisto – Digi-sopimus

Arkisto – Digi-sopimus

Digi-sopimus

YLEn kotimaisten analogisten ja digitaalisten televisiolähetysten palkkiot (Free-kollektiivisopimukset)siirtymävaiheessa

1 Yleistä
Allekirjoittajaosapuolten välillä on 20.6.2000 pöytäkirjalla sovittu palkkiojärjestelystä ns. aloitus- ja kehitysvaiheessa. Tätä järjestelyä on 15.12.2000 jatkettu 30.6.2001 saakka ja 8.6. 2001 päivätyllä sopimuksella edelleen 31.12.2002 saakka.

Tällä sopimuksella osapuolet sopivat televisiolähetysten palkkioista siirtymävaiheessa (siirtymävaihe jatkuu kunnes Suomessa myytyjen tai vuokrattujen digitaalisten televisiovastaanottimien kappalemäärän on yhteisesti todettu ylittäneen 750 000 kappaletta) seuraavasti:

2 Kanavan koko ohjelmiston samanaikainen ja muuttamaton lähettäminen

Lähetettäessä analogisen kanavan koko ohjelmisto samanaikaisesti ja muuttamattomana digitaalisella kanavalla, ei siitä makseta eri korvausta.

3 Ensilähetyspalkkiot
Siirtymävaiheen ensilähetyspalkkiojärjestely on seuraava:

– Ao. kollektiivisopimuksen mukainen ensilähetyspalkkio kattaa oikeuden lähettää ohjelma, käännös, dubbaus tai muu aineisto analogisella kanavalla yhden kerran, tai digitaalisilla kanavilla yhden 7 vrk:n ajanjakson aikana: ensilähetyksenä ja sen jälkeen enintään 4 kertaa,

Yhtyneet-sopimuksen piirissä kuitenkin seuraavasti:

digitaalisilla kanavilla ensilähetyksen yhteydessä olevan pikauusinta-ajanjakson (2 vrk) jälkeen 5 vrk:n ajanjakson aikana enintään 3 kertaa. Pikauusinta-jakson aikana tapahtuneita lähetyksiä ei katsota lähetyskerroiksi.

3.1 Samanaikaiset ja muuttamattomat lähetykset

a) Analoginen ensilähetys

Lähetettäessä yksittäinen analoginen ohjelma samanaikaisesti ja muuttamattomana digitaalisella kanavalla, ei siitä makseta eri korvausta.

b) Digitaalinen ensilähetys

Yksittäisen ohjelman osalta maksetaan digitaalisesta ensilähetysjaksosta ao. korvaus (100%), ja mikäli ko. ohjelma lähetetään samanaikaisesti ja muuttamattomana myös analogisella puolella, ei ensimmäisestä analogisesta lähetyksestä suoriteta eri korvausta. Sen sijaan seuraavista mahdollisista neljästä (Yhtyneet-sopimuksen piirissä kolmesta) kyseisen ohjelman analogisesta samanaikaisesta ja muuttamattomasta lähetyksestä maksetaan kuitenkin ao. free-kollektiivisopimusten mukaiset uusintapalkkiot.

4 Uusintapalkkiot

Siirtymävaiheen uusintapalkkiojärjestely on seuraava:

4.1 Analogiset uusinnat

Analogisella kanavalla tapahtuviin uusintoihin sovelletaan ao. free-kollektiivisopimuksen uusintapalkkiomääräyksiä ja -prosentteja per uusintalähetys.

4.2 Digitaaliset uusinnat

Digitaalisilla kanavilla tapahtuviin uusintoihin sovelletaan ao. free-kollektiivisopimuksen uusintapalkkiomääräyksiä per uusintajakso.

Uusintapalkkioprosentti on 25 % (Kirjailijat-sopimuksen sekä Säveltäjät-sopimuksen B-ryhmän osalta 50 %) per 7 vrk:n ajanjakso. Kukin 7 vrk:n ajanjakso alkaa sen jakson ensimmäisestä lähetyksestä. Kunkin 7 vrk:n ajanjakson aikana ohjelma, käännös, dubbaus tai muu aineisto voidaan lähettää enintään 5 kertaa.

Mikäli ao. kollektiivisopimuksen mukaan uusintapalkkioprosentti on vähemmän kuin 25 %, sovelletaan ao kollektiivisopimuksen mukaista uusintapalkkioprosenttia.

4.3 Samanaikaiset ja muuttamattomat uusinnat

a) Analogisen ohjelman uusinta digitaalisella kanavalla

Yksittäisen ohjelman osalta maksetaan analogisesta uusinnasta tämän sopimuksen kohdan 4.1 mukaisesti ao. free-kollektiivisopimuksen mukainen uusintakorvaus. Mikäli ko. yksittäinen ohjelma lähetetään samanaikaisesti ja muuttamattomana myös digitaalisella kanavalla, ei digitaalisesta lähetyksestä suoriteta eri korvausta.

b) Digitaalisen ohjelman uusinta analogisella kanavalla

Digitaalisilla kanavilla tapahtuvan uusintajakson aikana samanaikaisesti tapahtuvista yksittäisen ohjelman analogisista uusintalähetyksistä maksetaan analogisen lähetyksen uusintakorvaus, eli 25 % (Kirjailijat-sopimuksen sekä Säveltäjät-sopimuksen B-ryhmän osalta 50 %) sekä ao. analogisen kanavan uusintakorvaus, kuitenkin niin että jos kollektiivisopimuksen mukainen uusintakorvaus on vähemmän kuin 25 % niin korvaus määräytyy kollektiivisopimuksen mukaisesti.

4.4 Prosentin voimaantulo

Yllä sovittua uusintapalkkioprosenttia sovelletaan välittömästi kun yhtiö on saanut tiedon 1 kohdassa mainitussa sopimuksessa sovitusta vastaanotinmäärän (10.000 kappaletta) ylittymisestä ja kun se teknisesti on mahdollista toteuttaa. Yhtiö valmistautuu siihen, että tarvittava tekniikka on tältä osin kunnossa, kun 10 000 vastaanottimen raja ylittyy. Yhtiö seuraa myytyjen ja vuokrattujen vastaanotinten määrän kehittymistä kaksiviikkoisjaksoin ilmoitusten perusteella; seuranta tapahtuu viikoittain, mikäli viikkotietoja on saatavissa.

Suomessa myytyjen digitaalisten televisiovastaanottimien kappalemääränä pidetään Kodintekniikkaliiton ilmoittamaa digitaalisten tv-vastaanottimien määrää. Suomessa vuokrattujen digitaalisten televisiovastaanottimien kappalemääränä pidetään Platco Oy:n ilmoittamaa digitaalisten tv-vastaanottimien määrää.

5 Osa-uusinnat

Mikäli ohjelmasta uusitaan osa, noudatetaan ko. free-kollektiivisopimuksen määräyksiä.

6 Moraaliset tekijänoikeudet

Yhtiö kunnioittaa tekijänoikeuslain sisältämiä moraalisia oikeuksia.

Mikäli moraalisten oikeuksien kannalta on tarpeen, on yhtiö mahdollisuuksien mukaan etukäteen yhteydessä alkuperäisen ohjelman tekijään.

Vakiintuneen journalistisen käytännön mukaisesti yhtiö voi muokata (editoida) aineistoa toimituksellisesti tarkoitukseen soveltuvaksi.

Mikäli teoksen muokkaus kohdistuu muuhun kuin journalistiseen aineistoon, edellyttää teoksen muokkaus alkuperäisen tekijän lupaa. Yhtiö teettää tällaisen muokkaustyön lähtökohtaisesti alkuperäisellä tekijällä.

7 Lunastus

Yhtiö voi siirtymävaiheen alettua lunastaa henkilön kanssa tehdyllä erillisellä sopimuksella rajoittamattomat YLE:n lähetysoikeudet (analogiset ja digitaaliset) maksamalla lunastuspalkkiona vähintään +200 % ensilähetyspalkkioon joko ensilähetyspalkkion maksamisen yhteydessä tai uusinnan yhteydessä.

8 Arkistoaineisto

Yllä sovittu koskee myös radio- ja tv-arkistoissa ennen aloitusvaihetta olleen YLEn tuottaman aineiston käyttöä YLEn lähetystoiminnassa.

9 Muut ehdot

Yhtiö toimittaa freelancerille tämän pyynnöstä tiedon tämän sopimuksen mukaisista tiettyyn digi-jaksoon sisältyneistä lähetyskerroista sekä osauusinnoista.

>b>10 Jatkotarkastelu

Yhtiö toimittaa sopimusosapuolille tiedot laitemääristä ja ohjelmarakenteista uusintojen osalta neljännesvuosittain.

Mikäli jokin sopijapuoli esittää neuvottelua tietyn sopimuskohdan osalta, järjestetään yhden kuukauden kuluessa yhteinen neuvottelutilaisuus kaikille sopijapuolille.

Osapuolet pyrkivät hyvissä ajoin ennen vastaanotinten kappalemäärän (750 000 kappaletta) täyttymistä neuvottelemaan digitaaliseen lähetystoimintaan soveltuvat korvausperiaatteet, ottaen huomioon digi-vastaanotinmäärien arvioidun jatkokehityksen.

Mikäli digi-toiminnassa tapahtuu sopimuksentekotilanteeseen nähden olennaisia muutoksia, voi sopijapuoli tällä perusteella irtisanoa tämän sopimuksen päättymään kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Irtisanominen toimitetaan kirjallisesti. Sopimuksen päätyttyä tämän sopimuksen määräyksiä noudatetaan kuitenkin kolmen kuukauden ajan ns. jälkivaikutuksella.

Yleisradio Oy
Suomen Muusikkojen Liitto ry
Suomen Solistiyhdistys ry
Suomen Näyttelijäliitto ry
Finlands Svenska Skådespelarförbund rf
Suomen Lausujain Liitto ry
Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry
Suomen Kirjailijaliitto ry
Finlands svenska författareförening rf
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry
Suomen Näytelmäkirjailijaliitto ry
Suomen valokuvajärjestöjen keskusliitto FINNFOTO ry
Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry

YHTYNEET/

Suomen Journalistiliitto ry

Akava ry

Finlands svenska författareförening rf

Suomen Arvostelijain Liitto ry

Suomen Kirjailijaliitto ry

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry

Suomen Radio- ja TV-selostajat ry

Suomen Tietokirjailijat ry

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Pin It on Pinterest