Etusivu » Freen verolomake 15 pois käytöstä – vähennykset eritellään OmaVero-palvelussa

Freen verolomake 15 pois käytöstä – vähennykset eritellään OmaVero-palvelussa

mennessä | joulu 13, 2018 | Yleinen | 0 Kommenttia

Verokortit uudistuvat kansallisen tulorekisterin perustamisen yhteydessä, ja freelance-verokortti on korvattu kopioitavalla yhden tulorajan palkkaverokortilla.

Verottaja on päivittänyt Freelancer verotuksessa -ohjettaan 10. joulukuuta. Ohjeistus koskee ns. verokortti-freelancereita, jotka toimivat yrittäjämäisesti toimeksiantosuhteissa olematta kuitenkaan muodollisesti yrittäjiä. Verokortilla toimivat freelancerit verotetaan henkilöverotuksessa. Journalistiliiton freelancereista vajaa puolet toimii verokortilla ilman yritystä.

Muutoksen yhteydessä verolomake 15 (Taiteilijan ja freelancerin tulot) on poistettu käytöstä. Jatkossa tulot ja vähennykset ilmoitetaan OmaVerossa tai verohallinnon lomakkeella 11 Tulonhankkimistoiminta.  Sähköiseen järjestelmään voi liittää myös vapaamuotoisen selvityksen toiminnan luonteesta ja siitä, miten kulut liittyvät toimintaan. Tämä onkin suositeltava, jos työstä aiheutuu kuluja, jotka verottaja voisi muuten helposti tulkita elinkuluiksi. Esimerkiksi ruokatoimittajan ruokahankinnat voisivat olla sellaisia tai stailaajan kukkakimput.

Freelancer ilmoittaa esitäytetyltä veroilmoitukselta puuttuvat freelance-työstä saadut tulot (mm. apurahat, työ-, käyttö- ja kulukorvaukset) ja vähennykset sähköisesti OmaVero-palvelussa. Kuluista osa saattaa olla jo vähennyksenä esitäytetyllä veroilmoituksellä. Tällaisia kuluja voivat olla esimerkiksi työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut sekä pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut. Siltä osin kuin kulut ovat jo esitäytetyllä veroilmoituksella, niitä ei tarvitse ilmoittaa.

Muista pitää tositteet järjestyksessä

Tuloverolain mukaan verotettava freelancer ei ole kirjanpitovelvollinen. Muuta tulonhankkimistoimintaa koskee kuitenkin muistiinpanovelvollisuus. Freelancerin on pidettävä muistiinpanoja, joihin riittävästi eriteltyinä sisältyvät verotuksessa tarvittavat tiedot.  Freelancerin on tehtävä sellaiset muistiinpanot tai säilytettävä sellaiset tositteet, joista selviää riittävästi eriteltyinä tulonhankintatoimintaan liittyvät tulot ja menot, arvonlisäveron määrät ja veron perusteet sekä tulonhankkimistoimintaa varten saadut tuet. Muistiinpanot kirjataan aikajärjestyksessä. Muistiinpanojen on perustuttava tositteisiin, ja veroilmoituksen tietojen tulee perustua muistiinpanoihin merkittyihin tositteellisiin tulo- ja menokirjauksiin. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä kuusi vuotta verovuoden päättymisen jälkeen. Kun kuitteja ei enää lähetetä verottajalle, ne on kuitenkin löydyttävä pyydettäessä.

Vuoden 2018 kilometrikorvaus vahvistettu

Verohallinto on vahvistanut, että freelancer voi vähentää vuoden 2018 toiminnassaan kilometrit 0,25 €/ km mukaan. Päivärahojen yhtenäistämisohje ei ole vielä valmistunut.

Yrittäjänä toimiva freelancer voi vähentää korkeammat kilometrikorvaukset, 0,42 €/km vuoden 2018 verotuksessa.

 

Arkisto

Pin It on Pinterest