Etusivu » Freelancereiden koulutusapurahat siirtyvät Jokesin jaettaviksi

Freelancereiden koulutusapurahat siirtyvät Jokesin jaettaviksi

mennessä | tammi 26, 2023 | apurahat | 0 Kommenttia

Kuva: Else Kyhälä

Freelancereille myönnettävät koulutusapurahat haetaan jatkossa suoraan Jokes-säätiöltä. Ensimmäinen freelance-apurahojen haku alkaa 10.2.2023. Voit lukea freelance-apurahoista lisää Jokesin sivuilta.

Aiemmin koulutusapurahoja lehdistön freelancereille on jakanut Lehdistön freelancereiden apurahahoitokunta, jonka jakamaa apurahapottia on hallinnoinut Suomen freelance-journalistit. Koulutusapurahoja sähköisen puolen freelancereille on puolestaan jakanut RTTL:n Freelance-ammattiosasto FAO. Rahoitus niin lehdistön kuin sähköisen puolen apurahoihin on tullut Jokesilta.

Nyt apurahat eivät siis enää kulje yhdistysten kautta, vaan Jokes jakaa apurahat suoraan. Samalla aiempi jako lehdistön ja sähköisen median apurahoihin poistuu. Uudistus ei pienennä Jokesin freelance-apurahoihin myöntämää summaa.

Käytännössä Jokes perustaa apurahojen jakamista varten Freelance-hoitokunnan, johon nimitetään jäsenet Jokesin hallituksen kokouksessa helmikuussa. Hoitokuntaan tulee Suomen freelance-journalistien ja FAOn edustajia. Hoitokunta tekee jatkossa apurahojen jakamisesta esitykset Jokesin hallitukselle, joka tekee lopulliset päätökset apurahoista. Nykyinen Lehdistön freelance-apurahahoitokunta lakkautetaan.

Voit jatkossakin hakea apurahaa SFJ:n joihinkin koulutuksiin

Suomen freelance-journalistit on aiemmin järjestänyt koulutuksia, joihin on voinut osallistua apurahoilla eli niin sanotuilla pikkustipendeillä.

Suomen freelance-journalistit järjestää myös jatkossa koulutuksia sillä ajatuksella, että niihin osallistumiseen voi hakea freelance-apurahaa. Jatkossa apurahaa haetaan Jokesilta ja koulutukseen ilmoittaudutaan Suomen freelance-journalisteille. Aikataulut suunnitellaan siten, että kenenkään ei tarvitse sitoutua osallistumaan koulutukseen ilman tietoa siitä, saako osallistumiseen apurahan. Koulutuksiin voi osallistua myös omalla kustannuksella ilman apurahaa.

Jokesin karenssisäännöt muuttuivat vuoden alussa. Jokesin myöntämistä alle 500 euron apurahoista ei seuraa karenssia Jokesin tai sen rahastojen apurahoihin, mutta apurahanhakija voi saada enää yhden karenssittoman alle 500 euron pikkustipendin vuodessa. Yli 500 euron apurahoista seuraa kahden vuoden karenssi, kuten aiemminkin. Voit lukea karenssisäännöistä lisää Jokesin sivuilta.

Jo saamasi apurahan osalta voit toimia kuten ennenkin

Jos olet saanut Lehdistön freelance-apurahahoitokunnan myöntämän ja Suomen freelance-journalistien maksaman apurahan, aiemmin saamiisi ohjeisiin ei tule muutoksia.

Jatkossakin voit olla yhteydessä Suomen freelance-journalisteihin, jos sinulla on kysyttävää apurahasta. Samoin voit raportoida saamasi apurahan Suomen freelance-journalisteille. Jos apurahasi jää käyttämättä, Suomen freelance-journalistit perii apurahasi takaisin.

Arkisto

Pin It on Pinterest