Etusivu » Eläketurvakeskus aloitti YEL-valvonnan

Eläketurvakeskus aloitti YEL-valvonnan

mennessä | elo 31, 2016 | Yleinen | 0 Kommenttia

Verovuoden 2015 tietoihin perustuva YEL-vakuuttamisen valvonta alkoi maanantaina. Ammatinharjoittajat ja elinkeinoyhtymän osakkaat, joilla on verotettavaa ansiotuloa yritystoiminnasta, mutta ei YEL-vakuutusta, saavat Eläketurvakeskuksesta (ETK) kirjeitse pyynnön selvittää, miksi YEL-vakuutusta ei ole. YEL-valvontaan ja käsittelijöiden tarkempaan selvittelyyn päätyy ETK:n arvion mukaan noin 5000 yrittäjää. Oletettavaa on, että joukossa on myös vapaita journalisteja.

ETK saa Verohallinnolta vuosittain tiedot noin 130 000 ammatinharjoittajasta, joista noin 30 prosentilla ei ole YEL-vakuutusta ja 60 000 Ay:n tai Ky:n osakkaasta, joista vakuuttamattomia on noin 45 prosenttia. Vakuuttamattomien suuri määrä selittyy sillä, että suurimmalla osalla yrittäjätoiminta on hyvin pienimuotoista ja siitä saadut ansiotulot jäävät selvästi alle YEL-työtulon alarajan. Yrittäjäeläkkeen työtulon alaraja on tänä vuonna 7 557,18 euroa vuodessa.

Mikä YEL ja kenen se on otettava?

Yrittäjä vastaa oman eläkevakuutuksensa järjestämisestä. Yrittäjäksi katsotaan henkilö, jonka työskentely ei tapahdu työ- tai virkasuhteessa. Esimerkiksi freelance-verokortilla toimeksiantosuhteessa työtä tekevä vapaa journalisti tai toiminimellä toimiva freelancer katsotaan yrittäjäksi ja hänen on otettava lakisääteinen yrittäjäeläkevakuutus YEL.
Yrittäjäeläkevakuutus on otettava, kun olet 18–67-vuotias, yritystoimintasi on kestänyt neljä kuukautta ja arvioitu työtulosi on vähintään 7 557,18 euroa vuodessa. Vakuutus on pakollinen, ja se on otettava kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta. Yrittäjä voi ottaa eläkevakuutuksensa joko työeläkevakuutusyhtiöstä tai eläkekassasta, jos hänen alallaan toimii sellainen.

Tämän vuoden valvonta on Eläketurvakeskuksen mukaan pääosin hoidettu jouluun mennessä. Jos selvittelyn jälkeen YEL-vakuuttaminen näyttää aiheelliselta, ETK huolehtii siitä, että YEL-vakuutus saatetaan voimaan. Mikäli yrittäjä ei ole ottanut vakuutusta, Eläketurvakeskus kehottaa häntä kohtuullisessa ajassa korjaamaan laiminlyönnin. Jos yrittäjä ei noudata saamaansa kehotusta, Eläketurvakeskus ottaa yrittäjän puolesta ja kustannuksella YEL-vakuutuksen työeläkevakuutusyhtiöstä.

Yrittäjä voi itse ottaa vakuutuksen taannehtivasti kuluvalle ja kolmelle edelliselle vuodelle. Tätä varhemmalta ajalta ei eläketurvaa ole jälkikäteen mahdollista kartuttaa.

Arkisto

Pin It on Pinterest