Millainen on hyvä briiffi?

Hyvässä briiffissä on kaikki jutun teon kannalta olennainen tieto. Se on napakka ja selkeä, mutta antaa kuitenkin freelancerille riittävästi vapautta työn toteuttamiseen. ”Hyvä briiffi on riittävän tarkka mutta samalla sopivan väljä. Siinä on tilaa yllätyksille....

Pin It on Pinterest