Suomen freelance-journalistit ry

Lehdistön freelance-apurahat

Lehdistön freelancereiden apurahat ammatilliseen kouluttautumiseen ovat haettavana 12.11 – 4.12. Haku päättyy kello 16, jolloin sähköisen hakemuksen on oltava jätetty Jokesin sähköiseen apurahajärjestelmään. Hakemus on allekirjoitettava pankkitunnuksilla hakuajan päättymiseen mennessä, muuten sitä ei oteta käsittelyyn.

Apurahoja myönnetään Journalistiliiton freelance-jäsenille ammatillisen kouluttautumisen kuluihin. Jo alkaneisiin koulutuksiin, laitehankintoihin, pelkkään virkistykseen, elinkustannuksiin tai työskentelyyn apurahoja ei myönnetä. Opiskelijoille ei myönnetä näitä apurahoja. Näitä apurahoja ei jaeta radio- ja tv-freelancereille.

Apurahoista seuraa kahden vuoden karenssi Jokesin ja Lehdistön freelancereiden apurahahoitokunnan myöntämiin apurahoihin.

Hoitokunta myöntää myös alle 499 euron pikkustipendejä  Serbian opintomatkaan osallistumiseen sekä Ideasta valmiiksi jutuksi -työpajaan. Näistä pikkustipendeistä ei tule karenssia muihin Jokesin ja Free-hoitokunnan apurahoihin.

Työpajaan valitaan enintään 12 kurssilaista apurahamenettelyllä Lehdistön freelancereiden apurahahaussa. Kurssin osallistumismaksu on 365 euroa.Työpajan osallistumismaksuun myönnetään 350 euron pikkustipendejä. Lisäksi tuetaan pitkämatkalaisten matkakuluja, kuitenkin niin, että kurssimaksun ja matkakulujen yhteissumma ei ylitä 499 euroa.

Opintomatkaan voi hakea Lehdistön freelancereiden pikkuapurahaa, maksimissaan 499 euroa. Omavastuuhinta on siis 100 €. Stipendistä ei aiheudu karenssia muihin apurahoihin.

Apurahahakemuksesta on löydyttävä perustiedot hakijasta (nimi, sosiaaliturvatunnus, osoite, työnantaja, työhistoria lyhyesti, jäsenyhdistys, jäseneksi liittymisaika) sekä hakemuksen perustelut ja budjetti.

Lyhyt työhistoria on pakollinen liite, joka tallennetaan sähköiseen järjestelmään pdf-muodossa.

Hoitokunta tekee päätökset apurahoista joulukuussa.

Lehdistön freelancereiden apurahat kustannetaan Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön tähän tarkoitukseen myöntämästä erillisestä määrärahasta. Apurahat kustannetaan Kopiosto-korvauksilla. Toivommekin, että olet jättänyt Kopiosto-valtakirjasi Journalistiliitolle. Voit tulostaa valtakirjan tästä linkistä, allekirjoittaa ja postittaa Journalistiliittoon osoitteella Journalistiliitto PL 252 00531 Helsinki