Etusivu » Apurahat

Apurahat

Lehdistön freelance-apurahat

Lehdistön freelance-apurahoja myönnetään Journalistiliiton freelance-jäsenille ammatillisen kouluttautumisen kuluihin. Apurahoista seuraa kahden vuoden karenssi Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön (Jokesin) ja Lehdistön freelancereiden apurahahoitokunnan myöntämiin apurahoihin.

Lehdistön freelancereiden apurahahoitokunta myöntää myös enintään 499 euron pikkustipendejä tiettyjä Suomen freelance-journalistien tai muiden tahojen järjestämiä kursseja tai koulutuksia varten. Näistä pikkustipendeistä ei tule karenssia muihin Jokesin ja Lehdistön freelancereiden apurahahoitokunnan apurahoihin.

Lehdistön freelancereiden apurahat kustannetaan Jokesin tähän tarkoitukseen myöntämästä erillisestä määrärahasta. Apurahat kustannetaan Kopiosto-korvauksilla. Toivommekin, että olet jättänyt Kopiosto-valtakirjasi Journalistiliitolle.

Voit tulostaa valtakirjan tästä linkistä ja allekirjoittaa ja postittaa sen Journalistiliittoon osoitteella Journalistiliitto, PL 252, 00531 Helsinki.

 

Lehdistön freelance-apurahojen haku

Lehdistön freelance-apurahojen haku aukeaa seuraavan kerran syksyllä 2022.

Kuka voi hakea lehdistön freelance-apurahaa?

 • Lehdistön freelance-apurahoja myönnetään lehdistön freelancereille. Radio- ja tv-freelancereille on omat stipendinsä, joista voi tiedustella RTTL:n freelance-ammattiosastolta.
 • Apurahat rahoitetaan Kopiosto-korvauksilla, jotka kertyvät kopioidun lehdistöaineiston ns. toissijaisesta käytöstä ja digitaalisesta kopioinnista. Tämän vuoksi apurahansaajalla tulee olla journalistista työhistoriaa lehdistössä.
 • Apurahoja ei myönnetä opiskelijoille. Opiskelijat voivat hakea Jokesin myöntämiä opiskelijastipendejä.

Mihin apurahaa myönnetään?

 • Apurahoja myönnetään ammattitaidon täydentämiseen, jatko-opintoihin, kieliopintoihin ja muuhun ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Freelance-apurahaa ei ole tarkoitettu tutkintoon johtavia perusopintoja suorittaville. Hakemuksessa on perusteltava, miten koulutus liittyy journalistiseen työhön tai journalistisen ammattitaidon ylläpitämiseen.
 • Apurahoja ei myönnetä takautuvasti eikä jo menneillään oleviin opintomatkoihin tai kursseihin. Apurahoja ei myönnetä laitehankintoihin tai työmatkoihin, elinkustannuksiin tai työskentelyyn. Apurahoja ei myönnetä kuluihin, jotka kuuluvat työnantajan tai toimeksiantajan maksettaviksi. Apurahaa ei myönnetä työskentelyyn, kuten kirjahankkeisiin tai näyttelyiden tekemiseen. Apurahaa ei myönnetä yksinomaan virkistäytymiseen.
 • Koulutuksen, kurssin tai opintomatkan aikana ei voi tehdä journalistista työtä eli kirjoittaa juttuja tai julkaista kuvia. Apurahan tarkoituksena on mahdollistaa opintoihin keskittyminen ja edistää tausta-aineiston sekä ymmärryksen karttumista tulevia työtehtäviä varten.
 • Apurahaa myönnetään vain kuluihin, ei esimerkiksi elinkustannuksiin. Apurahaa ei myönnetä päivärahoihin tai ansionmenetysten korvaamiseen.

Miten apuraha käytetään ja raportoidaan?

 • Apurahat on käytettävä vuoden kuluessa niiden myöntämisestä.
 • Apurahan käyttö on raportoitava kolmen kuukauden kuluessa sen tultua myönnettyyn tarkoitukseen käytetyksi. Muussa tapauksessa apuraha peritään takaisin, ja mikäli apurahansaaja käyttää vain osan apurahastaan, loput palautetaan.
 • Pikkustipendien raportointi ohjeistetaan tapauskohtaisesti erikseen
 • Jos apurahan käyttösuunnitelma muuttuu tai aikataulu viivästyy, apurahansaajan on oltava yhteydessä SFJ:n toimistoon ja anottava käyttökohteen muutosta tai siirtoa seuraavalle vuodelle. Apurahaa ei voi siirtää yli vuotta eteenpäin. Jos apurahaa ei ole käytetty myöntämisvuoden tai sitä seuraavan vuoden aikana, on apuraha palautettava.
 • Uutta apurahaa ei voi saada ennen kuin edellinen apurahaselvitys on hyväksytty.
 • Apurahansaaja ei voi saada Lehdistön freelance-apurahoja tai Jokesin muita apurahoja kahteen vuoteen. Apurahailmoituksessa ilmoitetaan aina mahdollisista poikkeuksista erikseen.
 • Henkilölle myönnettävä apuraha on veroton, kun se nostetaan hakijan henkilökohtaiselle tilille.

Linkkejä:

Lehdistön free-apurahan raportointilomake

Verohallinnon ohje apurahan saajalle

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö

 

Pikkuapurahat

Pohjoismainen freelance-seminaari

Pikkustipendien haku Pohjoismaiseen freelance-seminaariin on avoinna 4.5.2022 kello 23.30 asti. Täytä apurahahakemus tästä linkistä.

FAO järjestää Pohjoismaisen freelance-seminaarin 27.–28. toukokuuta Herrankukkarossa Naantalissa. Seminaari pidetään englanniksi. Seminaarissa kuullaan muun muassa sananvapaudesta, ihmisoikeuksista, eettisistä kysymyksistä ja freelancereiden työhyvinvoinnista. Suomen freelance-journalistit jakaa nyt pikkustipendejä osallistumismaksun, yöpymismaksun ja matkakulujen kattamiseen. Ilmoittautuminen seminaariin on auki 13.5.2022 kello 16 asti.

Apurahaa haetaan sähköisellä lomakkeella keskiviikkoon 4.5. kello 23.30 mennessä. Apurahaa voi hakea 200 euron kurssimaksuun, enintään 98 euron yöpymismaksuun (49 euroa per yö) ja lisäksi matkakuluihin, kuitenkin niin, että pikkustipendi voi olla enintään 499 euron suuruinen. Seminaariin järjestetään bussikuljetukset Helsingistä ja Turusta, ja ne sisältyvät osallistumismaksuun.

Ohjeita ja ehtoja apurahamenettelyyn:

 • Pikkustipendi maksetaan hakijan henkilökohtaiselle tilille, josta tulee maksaa Pohjoismaisen freelance-seminaarin lasku.
 • Päätökset pikkustipendin saajista tehdään toukokuun alkupuolella. Apurahansaajille lähetetään tarkemmat ohjeet apurahan maksattamisesta.
 • Mikäli pikkustipendin saaja ei vahvista ottavansa apurahaa vastaan sunnuntaihin 15.5.2022 mennessä, katsotaan, että hakija on luopunut pikkustipendistä ja se voidaan siirtää eteenpäin. Pikkustipendin saajiin ollaan yhteydessä ensisijaisesti sähköpostilla, ja jos henkilöä ei tavoiteta, lähestytään puhelimitse.
 • Free-pikkustipendi ei vaikuta muihin apurahoihin, eli sitä voi hakea, vaikka olisi saanut hiljattain lehdistön freelance-apurahan tai Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön apurahan. Pohjoismaiseen freelance-seminaariin myönnettävä free-pikkustipendi ei myöskään aiheuta karenssia muihin apurahoihin.
 • Pohjoismaista freelance-seminaaria varten myönnettävä free-pikkustipendi on veroton.
 • Apuraha pitää käyttää Pohjoismaiseen freelance-seminaariin. Osallistumisesta tulee toimittaa tosite Suomen freelance-journalisteille osallistujille toimitettavien ohjeiden mukaisesti. Mikäli apurahansaaja ei osallistu Pohjoismaiseen freelance-seminaariin eikä apurahansaajalla ole esittää sairauslomatodistusta tai muuta pätevää syytä, voidaan apuraha periä takaisin.
 • Apurahaa hakee luonnollinen henkilö, ei toiminimi tai muu yritys. Tämän vuoksi apurahahakemukseen pitää laittaa henkilökohtaisen tilin numero.

Hakemalla apurahaa hakija hyväksyy em. ehdot.

 

Lisätiedot: va. toiminnanjohtaja Anna-Sofia Nieminen, yhdistys@freet.fi ja 045 619 9958. Nieminen työskentelee osa-aikaisesti pääasiassa maanantaista torstaihin.

Pin It on Pinterest