Suomen freelance-journalistit ry

Lehdistön freelance-apurahat

Lehdistön freelance-apurahoja myönnetään Journalistiliiton freelance-jäsenille ammatillisen kouluttautumisen kuluihin. Apurahoista seuraa kahden vuoden karenssi Jokesin ja Lehdistön freelancereiden apurahahoitokunnan myöntämiin apurahoihin.

Freelance-apurahojen hoitokunta myöntää myös alle 499 euron pikkustipendejä tiettyjä Suomen freelance-journalistien järjestämiä kursseja tai koulutuksia varten.  Näistä pikkustipendeistä ei tule karenssia muihin Jokesin ja Free-hoitokunnan apurahoihin. Pikkustipendeillä järjestetään mm. kurssitoimintaa ja opintomatkoja.

Lehdistön freelancereiden apurahat kustannetaan Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön tähän tarkoitukseen myöntämästä erillisestä määrärahasta. Apurahat kustannetaan Kopiosto-korvauksilla. Toivommekin, että olet jättänyt Kopiosto-valtakirjasi Journalistiliitolle.

Voit tulostaa valtakirjan tästä linkistä, allekirjoittaa ja postittaa Journalistiliittoon osoitteella Journalistiliitto, PL 252, 00531 Helsinki.

Lehdistön freelance-apurahojen haku syksyllä 2020

Seuraava lehdistön freelance-apurahojen haku avautuu loppuvuodesta 2020.

Apurahan hakulomake

Kuka voi hakea lehdistön freelance-apurahaa?

 • Lehdistön freelance-apurahoja myönnetään lehdistön freelancereille. Radio- ja tv-freelancereille on omat stipendinsä joista voi tiedustella RTTL:n freelance-ammattiosastolta.
 • Apurahat rahoitetaan kopiosto-korvauksilla, jotka kertyvät kopioidun lehdistöaineiston ns. toissijaisesta käytöstä ja digitaalisesta kopioinnista. Tämän vuoksi apurahan saajalla tulee olla journalistista työhistoriaa lehdistössä.
 • Apurahoja ei myönnetä opiskelijoille, joilla ei ole journalistista työhistoriaa. Opiskelijat voivat hakea Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön myöntämiä opiskelijastipendejä.

Mihin apurahaa myönnetään?

 • Apurahoja myönnetään ammattitaidon täydentämiseen, jatko-opintoihin, kieliopintoihin ja muuhun ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Free-apurahaa ei ole tarkoitettu tutkintoon johtavia perusopintoja suorittaville. Hakemuksessa on perusteltava, miten koulutus liittyy journalistiseen työhön tai journalistisen ammattitaidon ylläpitämiseen.
 • Apurahoja ei myönnetä takautuvasti eikä jo menneillään oleviin opintomatkoihin tai kursseihin. Apurahoja ei myönnetä laitehankintoihin tai työmatkoihin, elinkustannuksiin tai työskentelyyn. Apurahoja ei myönnetä kuluihin, jotka kuuluvat työnantajan tai toimeksiantajan maksettaviksi. Apurahaa ei myönnetä työskentelyyn kuten esimerkiksi kirjahankkeisiin tai näyttelyiden tekemiseen. Apurahaa ei myönnetä virkistäytymiseen.
 • Koulutuksen, kurssin tai opintomatkan aikana ei voi tehdä journalistista työtä eli kirjoittaa juttuja tai julkaista kuvia. Apurahan tarkoituksena on mahdollistaa opintoihin keskittyminen ja edistää tausta-aineiston sekä ymmärryksen karttamista tulevia työtehtäviä varten.
 • Apurahaa myönnetään vain kuluihin, ei esimerkiksi elinkustannuksiin. Apurahaa ei myönnetä päivärahoihin tai ansionmenetysten korvaamiseen.

Miten apuraha käytetään ja raportoidaan?

 • Apurahat on käytettävä vuoden kuluessa niiden myöntämisestä.
 • Apurahan käyttö on raportoitava kolmen kuukauden kuluessa sen tultua myönnettyyn tarkoitukseen käytetyksi. Muussa tapauksessa apuraha peritään takaisin, ja mikäli apurahan saaja käyttää vain osan apurahastaan, loput palautetaan.
 • Pikkustipendien raportointi ohjeistetaan tapauskohtaisesti erikseen
 • Jos apurahan käyttösuunnitelma muuttuu tai aikataulu viivästyy, apurahansaajan on oltava yhteydessä SFJ:n toimistoon ja anottava käyttökohteen muutosta tai siirtoa seuraavalle vuodelle. Apurahaa ei voi siirtää yli vuotta eteenpäin. Jos apurahaa ei ole käytetty myöntämisvuoden tai sitä seuraavan vuoden aikana, on apuraha palautettava.
 • Uutta apurahaa ei voi saada ennen kuin edellinen apurahaselvitys on hyväksytty.
 • Apurahan saaja ei voi saada Lehdistön freelance-apurahoja tai Jokesin muita apurahoja kahteen vuoteen. Apurahailmoituksessa ilmoitetaan aina mahdollisista poikkeuksista erikseen.
 • Henkilölle myönnettävä apuraha on veroton, kun se nostetaan hakijan henkilökohtaiselle tilille.

Linkkejä:

Lehdistön free-apurahan hakulomake, syksy 2020

(Lomake sulkeutuu 7.10.2020 kello 16.00.)

Lehdistön free-apurahan raportointilomake

Verohallinnon ohje apurahan saajalle

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö

Pikkustipendit 2020

Suunnittele toimiva video -kurssi

8.12 ja 9.12 Helsingissä.

Corellia Helsingin Suomen freelance-journalisteille toteuttamalla kurssilla tutustutaan videon suunnitteluun ja käsikirjoittamiseen. Koko päivän kurssi antaa perustiedot myös videotöiden budjetoinnista ja videon tekemistä koskevasta lainsäädännöstä. Kurssi on suunnattu lehdistön freelancereille.

Kurssilla perehdytään seuraaviin asioihin:

 • milloin viestinnässä kannattaa käyttää videota, milloin valokuvaa tai tekstiä
 • miten ideoit videota ja otat huomioon katselutilanteen ja sisältöön liittyvät elementit
 • mitä ovat synopsis, dramaturgia ja elokuvan rakenne
 • miten valitset kuvauspaikan ja tarvitsetko käsikirjoituksen
 • miten toteutus resurssoidaan, mitä saa kuvata ja miten tekijänoikeudet muodostuvat

Suunnittele toimiva video -kurssin kouluttajana toimii Tita Jänkälä, ohjaaja-leikkaaja jolla on myös vankka pedagoginen koulutus ja kokemus. Kurssipaikkana on Corellia Helsinki, Vuorikatu 20.

Kurssit järjestetään enintään kahdeksan henkilön pienryhmissä. Haku on nyt alkanut 8.12 ja 9.12 järjestettäville kursseille. Kukin päiväkurssi toteutetaan, mikäli osallistujia on vähintään seitsemän.

Kurssille haetaan apurahamenettelyllä. Haku päättyy 4.11 kello 24.00. Suosittelemme jättämään hakemuksen hyvissä ajoin, sillä hakuajan päättymisen jälkeen hakemusta ei pysty enää tallentamaan. Lisäaikaa ei myönnetä.

 • Kurssille valittavalle henkilölle myönnetään 400 euron suuruinen free-pikkustipendi kurssimaksun maksamista varten. Tämän lisäksi voi hakea apurahaa enintään 99 euroa matkakulujen kattamiseen. Stipendi on yhteensä enintään 499 euroa. Stipendi maksetaan hakijan henkilökohtaiselle tilille, jolta hän maksaa kurssista lähetettävän laskun.
 • Mikäli pikkustipendin saaja ei vahvista ottavansa apurahaa vastaan päätöskirjeessä ilmoitettavaan päivämäärään mennessä, voidaan pikkustipendi ja kurssipaikka siirtää eteenpäin. Pikkustipendin saajiin ollaan yhteydessä ensisijaisesti sähköpostilla. Mikäli henkilöä ei tavoiteta, häntä lähestytään puhelimitse.
 • Free-pikkustipendi ei vaikuta muihin apurahoihin, eli sitä voi hakea, vaikka olisi saanut hiljattain lehdistön freelance-apurahan tai Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön apurahan. Kurssia varten myönnettävä free-pikkustipendi ei myöskään aiheuta karenssia muihin apurahoihin.
 • Kurssia varten myönnettävä free-pikkustipendi on veroton.
 • Apuraha pitää käyttää suunnittele toimiva video -kurssiin. Mikäli apurahan saaja ei osallistu kurssille eikä osallistujalla ole esittää sairauslomatodistusta tai muuta pätevää syytä, voidaan apuraha periä takaisin.
 • Hakemalla apurahaa hakija hyväksyy em. ehdot.

Lisätiedot: toiminnanjohtaja Hanna Kaisa Hellsten, hanna.hellsten@freet.fi ja 045 619 9958. Toiminnanjohtaja työskentelee osa-aikaisesti pääasiassa maanantaista keskiviikkoon.