Etusivu » Apurahat

Apurahat

Lehdistön freelance-apurahat

Lehdistön freelance-apurahoja myönnetään Journalistiliiton freelance-jäsenille ammatillisen kouluttautumisen kuluihin. Apurahoista seuraa kahden vuoden karenssi Jokesin ja Lehdistön freelancereiden apurahahoitokunnan myöntämiin apurahoihin.

Freelance-apurahojen hoitokunta myöntää myös alle 499 euron pikkustipendejä tiettyjä Suomen freelance-journalistien järjestämiä kursseja tai koulutuksia varten.  Näistä pikkustipendeistä ei tule karenssia muihin Jokesin ja Free-hoitokunnan apurahoihin. Pikkustipendeillä järjestetään mm. kurssitoimintaa ja opintomatkoja.

Lehdistön freelancereiden apurahat kustannetaan Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön tähän tarkoitukseen myöntämästä erillisestä määrärahasta. Apurahat kustannetaan Kopiosto-korvauksilla. Toivommekin, että olet jättänyt Kopiosto-valtakirjasi Journalistiliitolle.

Voit tulostaa valtakirjan tästä linkistä, allekirjoittaa ja postittaa Journalistiliittoon osoitteella Journalistiliitto, PL 252, 00531 Helsinki.

Lehdistön freelance-apurahojen haku keväällä 2021

Lehdistön free-apurahojen haku alkaa 1.3.2021 ja päättyy 31.3.2021 kello 23.45.  Linkki apurahahakemukseen

Kuka voi hakea lehdistön freelance-apurahaa?

 • Lehdistön freelance-apurahoja myönnetään lehdistön freelancereille. Radio- ja tv-freelancereille on omat stipendinsä joista voi tiedustella RTTL:n freelance-ammattiosastolta.
 • Apurahat rahoitetaan kopiosto-korvauksilla, jotka kertyvät kopioidun lehdistöaineiston ns. toissijaisesta käytöstä ja digitaalisesta kopioinnista. Tämän vuoksi apurahan saajalla tulee olla journalistista työhistoriaa lehdistössä.
 • Apurahoja ei myönnetä opiskelijoille, joilla ei ole journalistista työhistoriaa. Opiskelijat voivat hakea Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön myöntämiä opiskelijastipendejä.

Mihin apurahaa myönnetään?

 • Apurahoja myönnetään ammattitaidon täydentämiseen, jatko-opintoihin, kieliopintoihin ja muuhun ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Free-apurahaa ei ole tarkoitettu tutkintoon johtavia perusopintoja suorittaville. Hakemuksessa on perusteltava, miten koulutus liittyy journalistiseen työhön tai journalistisen ammattitaidon ylläpitämiseen.
 • Apurahoja ei myönnetä takautuvasti eikä jo menneillään oleviin opintomatkoihin tai kursseihin. Apurahoja ei myönnetä laitehankintoihin tai työmatkoihin, elinkustannuksiin tai työskentelyyn. Apurahoja ei myönnetä kuluihin, jotka kuuluvat työnantajan tai toimeksiantajan maksettaviksi. Apurahaa ei myönnetä työskentelyyn kuten esimerkiksi kirjahankkeisiin tai näyttelyiden tekemiseen. Apurahaa ei myönnetä virkistäytymiseen.
 • Koulutuksen, kurssin tai opintomatkan aikana ei voi tehdä journalistista työtä eli kirjoittaa juttuja tai julkaista kuvia. Apurahan tarkoituksena on mahdollistaa opintoihin keskittyminen ja edistää tausta-aineiston sekä ymmärryksen karttamista tulevia työtehtäviä varten.
 • Apurahaa myönnetään vain kuluihin, ei esimerkiksi elinkustannuksiin. Apurahaa ei myönnetä päivärahoihin tai ansionmenetysten korvaamiseen.

Miten apuraha käytetään ja raportoidaan?

 • Apurahat on käytettävä vuoden kuluessa niiden myöntämisestä.
 • Apurahan käyttö on raportoitava kolmen kuukauden kuluessa sen tultua myönnettyyn tarkoitukseen käytetyksi. Muussa tapauksessa apuraha peritään takaisin, ja mikäli apurahan saaja käyttää vain osan apurahastaan, loput palautetaan.
 • Pikkustipendien raportointi ohjeistetaan tapauskohtaisesti erikseen
 • Jos apurahan käyttösuunnitelma muuttuu tai aikataulu viivästyy, apurahansaajan on oltava yhteydessä SFJ:n toimistoon ja anottava käyttökohteen muutosta tai siirtoa seuraavalle vuodelle. Apurahaa ei voi siirtää yli vuotta eteenpäin. Jos apurahaa ei ole käytetty myöntämisvuoden tai sitä seuraavan vuoden aikana, on apuraha palautettava.
 • Uutta apurahaa ei voi saada ennen kuin edellinen apurahaselvitys on hyväksytty.
 • Apurahan saaja ei voi saada Lehdistön freelance-apurahoja tai Jokesin muita apurahoja kahteen vuoteen. Apurahailmoituksessa ilmoitetaan aina mahdollisista poikkeuksista erikseen.
 • Henkilölle myönnettävä apuraha on veroton, kun se nostetaan hakijan henkilökohtaiselle tilille.

Linkkejä:

Lehdistön free-apurahan raportointilomake

Verohallinnon ohje apurahan saajalle

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö

Pikkustipendit

Free your mind – luovutta ja yhteistyön voimaa freejournalistin työhön

Hotelli Rantapuisto, Helsinki, perjantaina 20.8.2021

Haku päättyy sunnuntaina 6.6. kello 23.00.

Free your mind -teemapäivästä saat työvälineitä oman luovuutesi vaalimiseen, kyseessähän on freelancerin tärkein työkalu, sekä elannon että elämänilon lähde. Saat käytännön apuvälineitä omasta jaksamisesta huolehtimiseen. Käymme läpi ideoinnin menetelmiä sekä tekstin ja kuvan vuoropuhelua freetyön käytäntöä unohtamatta, freetyön peruspaketin avulla saa hankalatkin käytännön asiat haltuun. Teemapäivän ilta on omistettu yhteistyölle ja verkostoitumiselle, tule tutustumaan uusiin mahdollisiin työ- ja sparrauskavereihin, kollegoihin ja yhteistyökumppaneihin!

Free your mind -teemapäivä järjestetään perjantaina. Kauempaa tulevat voivat saapua paikalle jo torstaina illalla, ja pitkämatkalaisten on mahdollista jäädä hotelliin myös perjantain ja lauantain väliseksi yöksi. Majoitus järjestetään yhden hengen huoneissa.

Tapahtumaan ja sen matkakuluihin voi hakea enintään 499 euron suuruista pikkuapurahaa. Apuraha on veroton. Pikkuapuraha ei aiheuta karenssia muihin SFJ:n apurahoihin.

Lisäksi osallistuja maksaa omavastuuosuutena illallisen (50 euroa). Illallisen juomat ovat vapaavalintaiset ja omakustanteiset.

Ilmoita apurahaa hakiessasi, haetko

 • apurahaa koulutukseen ilman majoitusta 296,90 euroa (+ mahdolliset matkat)
 • apurahaa yhden yön majoituksella 385,90 euroa (+ mahdolliset matkat). Ilmoita samalla, tarvitsetko majoitusta to-pe vai pe-la -yöksi
 • apurahaa kahden yön majoituksella 474,90 euroa (+ mahdolliset matkat)

Majoitus on tarkoitettu erityisesti pitkämatkalaisille, ja majoitustilaa on käytössä rajallinen määrä.

Tapahtumapaikka sijaitsee Helsingin Vuosaaressa, ja HSL:n bussilinja 560 pysähtyy noin 600 metrin päässä hotellista useita kertoja tunnissa. Bussilla pääsee suoraan mm. Vuosaaren metroasemalle.

OHJELMA

8-9.30 Lempeä aamujooga joka sopii kaikille (vapaaehtoinen)

10.00  Aamiainen hotelli Rantapuistossa

10.30 Tervetulopuheenvuoro ja  esittäytyminen. Suomen freelance-journalistit ry.

11-11.45 Freetyöskentelyn sietämätön keveys: itsensätyöllistäjän hyvinvointi. Suomen sydänliiton edustaja, puhuja varmistuu myöhemmin

11.45-13.15 Aivot, mieli, sydän ja keho: luovuuden neljä tukijalkaa. Neurologi, aivotutkija Kiti Müller

13.15-14.30 ruokaa

14.30-16.30 Vaihtoehtoiset samanaikaiset ohjelmat:

OHJELMA 1:

Toimivan freetyön tiiviskurssi. Tekijänoikeudet, yritysmuodot, verotus ja sopimukset.  / Asiamies Hannu Hallamaa

OHJELMA 2:

Kuvat vai teksti: kumpi tarinaa kuljettaa? Visuaalinen pedagogi Sarri Kukkonen

Ideointimenetelmiä freetyöhön. Freetoimittaja Gilbert Granholm

16.30-17.00 tauko

17-20 yhteistyön ilta. Vapaamuotoisessa tapahtumassa free-työparit kertovat työskentelystään. Miten kuvaajan ja toimimttajan yhteistyö pelaa parhaiten? Ja mitä iloa on toimivasta yhteistyösuhteesta? Illan aikana nautitaan buffet-illallinen kellariravintolassa. Tapahtuma jatkuu vapaamuotoisena illanviettona.

Ohjelman muutokset ovat valitettavia mutta mahdollisia. Tapahtumaan osallistuu noin 30 henkilöä. Mikäli koronaviruspandemian vuoksi asetetut viranomaismääräykset estävät tapahtuman järjestämisen suunnitellusti, siirretään tapahtuma uuteen ajankohtaan, ja muutoksesta ilmoitetaan osallistujille mahdollisimman pian.

Hae pikkustipendiä

 • Apuraha otetaan vastaan ilmoittamalla asiasta päätöskirjeessä ilmoitettavaan päivämäärään mennessä. 
 • Free-pikkustipendi ei vaikuta muihin apurahoihin, eli sitä voi hakea, vaikka olisi saanut hiljattain lehdistön freelance-apurahan tai Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön apurahan. Kurssia varten myönnettävä free-pikkustipendi ei myöskään aiheuta karenssia muihin apurahoihin.
 • Kurssia varten myönnettävä free-pikkustipendi on veroton.
 • Apuraha pitää käyttää Free your mind -tapahtumaan osallistumiseen. Ottamalla apurahan vastaan hakija sitoutuu myös maksamaan kurssimaksun. 
 • Mikäli apurahan saaja ei osallistu kurssille eikä osallistujalla ole esittää sairauslomatodistusta tai muuta pätevää syytä, voidaan apuraha periä takaisin. Kurssimaksua ei palauteta. 
 • Hakemalla apurahaa hakija hyväksyy em. ehdot. 

Lisätiedot: toiminnanjohtaja Hanna Kaisa Hellsten, hanna.hellsten@freet.fi ja 045 619 9958. Toiminnanjohtaja työskentelee osa-aikaisesti pääasiassa ma-to. SFJ:n toimisto on suljettu 14.6-26.7.

Pin It on Pinterest