Suomen freelance-journalistit ry

Lehdistön freelance-apurahat

Lehdistön freelancereiden apurahat ammatilliseen kouluttautumiseen ovat haettavana 15.7 – 16.8. Haku päättyy kello 16, jolloin sähköisen hakemuksen on oltava jätetty Jokesin sähköiseen apurahajärjestelmään. Hakemus on allekirjoitettava pankkitunnuksilla hakuajan päättymiseen mennessä, muuten sitä ei oteta käsittelyyn.

Apurahoja myönnetään Journalistiliiton freelance-jäsenille ammatillisen kouluttautumisen kuluihin. Jo alkaneisiin koulutuksiin, laitehankintoihin, pelkkään virkistykseen, elinkustannuksiin tai työskentelyyn apurahoja ei myönnetä. Opiskelijoille ei myönnetä näitä apurahoja. Näitä apurahoja ei jaeta radio- ja tv-freelancereille.

Apurahoista seuraa kahden vuoden karenssi Jokesin ja Lehdistön freelancereiden apurahahoitokunnan myöntämiin apurahoihin.

Hoitokunta myöntää myös alle 499 euron pikkustipendejä  kolmelle eri kurssille. Näihin kursseihin ja residenssiin myönnetyistä pikkustipendeistä ei tule karenssia muihin Jokesin ja Free-hoitokunnan apurahoihin.

  • Videon ennakkosuunnittelu ja käsikirjoittaminen -kurssin osallistumismaksuun myönnetään enintään 499 euron pikkustipendejä. Kurssin hinta on 283,21 €. Kurssimaksua varten voi anoa Lehdistön freelancereiden apurahahoitokunnalta 250 euron pikkustipendiä, jolloin omakustannushinnaksi jää 33,21 €.  Lisäksi pitkämatkalaiset voivat hakea apurahaa matkoihin ja majoitukseen kuitenkin niin, ettei apurahan yhteissumma ylitä 499 euroa.
  • Miten luon asiantuntijaprofiilin ja brändään itseni somessa -kurssin osallistumismaksuun myönnetään enintään 499 euron pikkustipendejä. Kurssin hinta on 140 €. Kurssimaksua varten voi anoa Lehdistön freelancereiden apurahahoitokunnalta 115 euron pikkustipendiä, jolloin omakustannushinnaksi jää 25 €.  Lisäksi pitkämatkalaiset voivat hakea apurahaa matkoihin ja majoitukseen kuitenkin niin, ettei apurahan yhteissumma ylitä 499 euroa.
  • Freelancereille räätälöidyn työnohjauksen osallistumismaksuun myönnetään enintään 270 euron pikkustipendejä. Lisäksi voidaan hakemuksesta tukea matkakuluja, kuitenkin niin ettei apuraha yhteensä ylitä 499 euroa.

Apurahahakemuksesta on löydyttävä perustiedot hakijasta (nimi, sosiaaliturvatunnus, osoite, työnantaja, työhistoria lyhyesti, jäsenyhdistys, jäseneksi liittymisaika) sekä hakemuksen perustelut ja budjetti.

Lyhyt työhistoria on pakollinen liite, joka tallennetaan sähköiseen järjestelmään pdf-muodossa.

Hoitokunta tekee päätökset apurahoista 22. elokuuta.

Lisätietoa apurahoista antaa toiminnanjohtaja Anna Kähkönen, puh. 045 619 9958