Etusivu » Apurahat

Apurahat

Lehdistön freelance-apurahat

Lehdistön freelance-apurahoja myönnetään Journalistiliiton freelance-jäsenille ammatillisen kouluttautumisen kuluihin. Apurahoista seuraa kahden vuoden karenssi Jokesin ja Lehdistön freelancereiden apurahahoitokunnan myöntämiin apurahoihin.

Freelance-apurahojen hoitokunta myöntää myös alle 499 euron pikkustipendejä tiettyjä Suomen freelance-journalistien järjestämiä kursseja tai koulutuksia varten.  Näistä pikkustipendeistä ei tule karenssia muihin Jokesin ja Free-hoitokunnan apurahoihin. Pikkustipendeillä järjestetään mm. kurssitoimintaa ja opintomatkoja.

Lehdistön freelancereiden apurahat kustannetaan Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön tähän tarkoitukseen myöntämästä erillisestä määrärahasta. Apurahat kustannetaan Kopiosto-korvauksilla. Toivommekin, että olet jättänyt Kopiosto-valtakirjasi Journalistiliitolle.

Voit tulostaa valtakirjan tästä linkistä, allekirjoittaa ja postittaa Journalistiliittoon osoitteella Journalistiliitto, PL 252, 00531 Helsinki.

Lehdistön freelance-apurahojen haku keväällä 2021

Lehdistön free-apurahojen haku alkaa 1.3.2021 ja päättyy 31.3.2021 kello 23.45.  Linkki apurahahakemukseen

Kuka voi hakea lehdistön freelance-apurahaa?

 • Lehdistön freelance-apurahoja myönnetään lehdistön freelancereille. Radio- ja tv-freelancereille on omat stipendinsä joista voi tiedustella RTTL:n freelance-ammattiosastolta.
 • Apurahat rahoitetaan kopiosto-korvauksilla, jotka kertyvät kopioidun lehdistöaineiston ns. toissijaisesta käytöstä ja digitaalisesta kopioinnista. Tämän vuoksi apurahan saajalla tulee olla journalistista työhistoriaa lehdistössä.
 • Apurahoja ei myönnetä opiskelijoille, joilla ei ole journalistista työhistoriaa. Opiskelijat voivat hakea Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön myöntämiä opiskelijastipendejä.

Mihin apurahaa myönnetään?

 • Apurahoja myönnetään ammattitaidon täydentämiseen, jatko-opintoihin, kieliopintoihin ja muuhun ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Free-apurahaa ei ole tarkoitettu tutkintoon johtavia perusopintoja suorittaville. Hakemuksessa on perusteltava, miten koulutus liittyy journalistiseen työhön tai journalistisen ammattitaidon ylläpitämiseen.
 • Apurahoja ei myönnetä takautuvasti eikä jo menneillään oleviin opintomatkoihin tai kursseihin. Apurahoja ei myönnetä laitehankintoihin tai työmatkoihin, elinkustannuksiin tai työskentelyyn. Apurahoja ei myönnetä kuluihin, jotka kuuluvat työnantajan tai toimeksiantajan maksettaviksi. Apurahaa ei myönnetä työskentelyyn kuten esimerkiksi kirjahankkeisiin tai näyttelyiden tekemiseen. Apurahaa ei myönnetä virkistäytymiseen.
 • Koulutuksen, kurssin tai opintomatkan aikana ei voi tehdä journalistista työtä eli kirjoittaa juttuja tai julkaista kuvia. Apurahan tarkoituksena on mahdollistaa opintoihin keskittyminen ja edistää tausta-aineiston sekä ymmärryksen karttamista tulevia työtehtäviä varten.
 • Apurahaa myönnetään vain kuluihin, ei esimerkiksi elinkustannuksiin. Apurahaa ei myönnetä päivärahoihin tai ansionmenetysten korvaamiseen.

Miten apuraha käytetään ja raportoidaan?

 • Apurahat on käytettävä vuoden kuluessa niiden myöntämisestä.
 • Apurahan käyttö on raportoitava kolmen kuukauden kuluessa sen tultua myönnettyyn tarkoitukseen käytetyksi. Muussa tapauksessa apuraha peritään takaisin, ja mikäli apurahan saaja käyttää vain osan apurahastaan, loput palautetaan.
 • Pikkustipendien raportointi ohjeistetaan tapauskohtaisesti erikseen
 • Jos apurahan käyttösuunnitelma muuttuu tai aikataulu viivästyy, apurahansaajan on oltava yhteydessä SFJ:n toimistoon ja anottava käyttökohteen muutosta tai siirtoa seuraavalle vuodelle. Apurahaa ei voi siirtää yli vuotta eteenpäin. Jos apurahaa ei ole käytetty myöntämisvuoden tai sitä seuraavan vuoden aikana, on apuraha palautettava.
 • Uutta apurahaa ei voi saada ennen kuin edellinen apurahaselvitys on hyväksytty.
 • Apurahan saaja ei voi saada Lehdistön freelance-apurahoja tai Jokesin muita apurahoja kahteen vuoteen. Apurahailmoituksessa ilmoitetaan aina mahdollisista poikkeuksista erikseen.
 • Henkilölle myönnettävä apuraha on veroton, kun se nostetaan hakijan henkilökohtaiselle tilille.

Linkkejä:

 

Lehdistön free-apurahan raportointilomake

Verohallinnon ohje apurahan saajalle

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö

Pikkustipendit 2021

Esiintymistaidon valmennus freelance-journalisteille

Helsingissä Teatteri Kapsäkissä tiistaina 27.4.2021, tapahtuma kestää koko päivän noin kello  9.00-17.00.

Päivän valmennus tarjoaa kattavan paketin esiintymistaidoista sekä käytännön harjoitteita, jotka hyödyttävät suoraan työtä. Osallistujat pääsevät harjoittelemaan kokonaisvaltaista ilmaisua, ja he saavat työkaluja taitojen kehittämiseen myös valmennuksen jälkeen.

Valmennuksen ansiosta osallistuja

 • osaa tehdä yleisöanalyysin ja suunnata asiansa erilaisille yleisöille
 • ymmärtää vuorovaikutuksen, läsnäolon sekä kehon- ja elekielen merkityksen esiintyessä ja osaa harjoittaa näitä itsenäisesti
 • hahmottaa elävän äänenkäytön merkityksen ja osaa rikastaa omaa ilmaisuaan
 • hallitsee useita keinoja esiintymisjännityksen kanssa toimimiseen ja esitykseen valmistautumiseen
 • hahmottaa omat vahvuutensa ja kehityskohteensa ja osaa työskennellä niiden kehittämiseksi myös itsenäisesti valmennuksen jälkeen

Kurssin aikana osallistujat valmistavat noin kolmen minuutin mittaisen esityksen valitsemastaan aiheesta. Esitykset videoidaan pareittain, jonka jälkeen ne katsotaan yhdessä. Kukin valmennettava saa henkilökohtaisen palautteen esityksestään.

Kouluttajana toimii näyttelijä ja esiintymis- ja vuorovaikutustaitojen valmentaja Elina Aalto. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus esiintymis- ja vuorovaikutustaitojen valmentamisesta positiivisella ja kannustavalla tavalla. Hänet on myös nähty Helsingin ja Turun kaupunginteatterien sekä Kansallisteatterin lavalla. Supervoimakseen Aalto mainitsee ujoimmankin osallistujan mukaan tempaamisen.

Aallon kotisivut ovat osoitteessa https://elinaaalto.fi.

Koulutukseen valitaan enintään 20 henkilöä. Mikäli koulutusta ei voida järjestää koronarajoitusten vuoksi, se siirretään uuteen ajankohtaan. Mikäli koulutukseen ei hae tarpeeksi osallistujia, tapahtuma perutaan.

 

Näin haet valmennukseen

Valmennuksen osallistujille myönnetään pikkuapuraha. Pikkuapuraha kattaa koulutuksen kulut sekä matkakuluja, ja stipendi on enintään 499 euron suuruinen. Matkakuluihin voi sisällyttää myös majoituskuluja. Pikkustipendi ei aiheuta karenssia muihin SFJ:n tai Jokesin apurahoihin.

Koulutus maksaa 375 euroa / osallistuja, ja hinta sisältää aamiaisen. Koulutuksen aikana kurssilaiset käyvät omakustanteisesti lounaalla.

Voit hakea valmennukseen täyttämällä apurahahakemuksen täällä:

https://q.surveypal.com/Pikkustipendihakemus-esiintymisvalmennukseen

Haku päättyy 26.2.2021 kello 24.00. Hakemus pitää olla tähän mennessä valmiiksi täytetty ja tallennettu. Hae apurahaa vain todellisiin kuluihin, käyttämätön apuraha pitää palauttaa.

Lisätiedot: yhdistys@freet.fi

Pikkuapurahan ehdot ovat seuraavat

 • Apuraha otetaan vastaan ilmoittamalla asiasta päätöskirjeessä ilmoitettavaan päivämäärään mennessä. Mikäli pikkustipendin saaja ei vahvista ottavansa apurahaa vastaan päätöskirjeessä ilmoitettavaan päivämäärään mennessä, voidaan pikkustipendi ja kurssipaikka siirtää eteenpäin. Pikkustipendin saajiin ollaan yhteydessä ensisijaisesti sähköpostilla. Mikäli henkilöä ei tavoiteta, häntä lähestytään puhelimitse.
 • Free-pikkustipendi ei vaikuta muihin apurahoihin, eli sitä voi hakea, vaikka olisi saanut hiljattain lehdistön freelance-apurahan tai Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön apurahan. Kurssia varten myönnettävä free-pikkustipendi ei myöskään aiheuta karenssia muihin apurahoihin.
 • Kurssia varten myönnettävä free-pikkustipendi on veroton.
 • Apuraha pitää käyttää tapahtumaan osallistumiseen. Ottamalla apurahan vastaan hakija sitoutuu myös maksamaan kurssimaksun. 
 • Mikäli apurahan saaja ei osallistu kurssille eikä osallistujalla ole esittää sairauslomatodistusta tai muuta pätevää syytä, voidaan apuraha periä takaisin. Kurssimaksua ei palauteta. 
 • Hakemalla apurahaa hakija hyväksyy em. ehdot. 

Pin It on Pinterest