Etusivu » Apurahat

Apurahat

Lehdistön freelance-apurahat

Lehdistön freelance-apurahoja myönnetään Journalistiliiton freelance-jäsenille ammatillisen kouluttautumisen kuluihin. Apurahoista seuraa kahden vuoden karenssi Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön (Jokesin) ja Lehdistön freelancereiden apurahahoitokunnan myöntämiin apurahoihin.

Lehdistön freelancereiden apurahahoitokunta myöntää myös enintään 499 euron pikkustipendejä tiettyjä Suomen freelance-journalistien tai muiden tahojen järjestämiä kursseja tai koulutuksia varten. Näistä pikkustipendeistä ei tule karenssia muihin Jokesin ja Lehdistön freelancereiden apurahahoitokunnan apurahoihin.

Lehdistön freelancereiden apurahat kustannetaan Jokesin tähän tarkoitukseen myöntämästä erillisestä määrärahasta. Apurahat kustannetaan Kopiosto-korvauksilla. Toivommekin, että olet jättänyt Kopiosto-valtakirjasi Journalistiliitolle. Voit jättää valtakirjan Journalistiliiton verkkosivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. Löydät sieltä myös linkin Kopioston valtuutuspalveluun.

Lehdistön freelance-apurahojen haku

Lehdistön freelance-apurahahaku on avoinna 2.10.2022 kello 23.30 asti. Täytä apurahahakemus tästä linkistä.

Kuka voi hakea lehdistön freelance-apurahaa?

 • Lehdistön freelance-apurahoja myönnetään lehdistön freelancereille. Radio- ja tv-freelancereille on omat stipendinsä, joista voi tiedustella RTTL:n freelance-ammattiosastolta.
 • Apurahat rahoitetaan Kopiosto-korvauksilla, jotka kertyvät kopioidun lehdistöaineiston ns. toissijaisesta käytöstä ja digitaalisesta kopioinnista. Tämän vuoksi apurahansaajalla tulee olla journalistista työhistoriaa lehdistössä.
 • Apurahoja ei myönnetä opiskelijoille. Opiskelijat voivat hakea Jokesin myöntämiä opiskelijastipendejä.

Mihin apurahaa myönnetään?

 • Apurahoja myönnetään ammattitaidon täydentämiseen, jatko-opintoihin, kieliopintoihin ja muuhun ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Freelance-apurahaa ei ole tarkoitettu tutkintoon johtavia perusopintoja suorittaville. Hakemuksessa on perusteltava, miten koulutus liittyy journalistiseen työhön tai journalistisen ammattitaidon ylläpitämiseen.
 • Apurahoja ei myönnetä takautuvasti eikä jo menneillään oleviin opintomatkoihin tai kursseihin. Apurahoja ei myönnetä laitehankintoihin tai työmatkoihin, elinkustannuksiin tai työskentelyyn. Apurahoja ei myönnetä kuluihin, jotka kuuluvat työnantajan tai toimeksiantajan maksettaviksi. Apurahaa ei myönnetä työskentelyyn, kuten kirjahankkeisiin tai näyttelyiden tekemiseen. Apurahaa ei myönnetä yksinomaan virkistäytymiseen.
 • Koulutuksen, kurssin tai opintomatkan aikana ei voi tehdä journalistista työtä eli kirjoittaa juttuja tai julkaista kuvia. Apurahan tarkoituksena on mahdollistaa opintoihin keskittyminen ja edistää tausta-aineiston sekä ymmärryksen karttumista tulevia työtehtäviä varten.
 • Apurahaa myönnetään vain kuluihin, ei esimerkiksi elinkustannuksiin. Apurahaa ei myönnetä päivärahoihin tai ansionmenetysten korvaamiseen.

Miten apuraha käytetään ja raportoidaan?

 • Apurahat on käytettävä vuoden kuluessa niiden myöntämisestä.
 • Apurahan käyttö on raportoitava kolmen kuukauden kuluessa sen tultua myönnettyyn tarkoitukseen käytetyksi. Muussa tapauksessa apuraha peritään takaisin, ja mikäli apurahansaaja käyttää vain osan apurahastaan, loput palautetaan.
 • Pikkustipendien raportointi ohjeistetaan tapauskohtaisesti erikseen
 • Jos apurahan käyttösuunnitelma muuttuu tai aikataulu viivästyy, apurahansaajan on oltava yhteydessä SFJ:n toimistoon ja anottava käyttökohteen muutosta tai siirtoa seuraavalle vuodelle. Apurahaa ei voi siirtää yli vuotta eteenpäin. Jos apurahaa ei ole käytetty myöntämisvuoden tai sitä seuraavan vuoden aikana, on apuraha palautettava.
 • Uutta apurahaa ei voi saada ennen kuin edellinen apurahaselvitys on hyväksytty.
 • Apurahansaaja ei voi saada Lehdistön freelance-apurahoja tai Jokesin muita apurahoja kahteen vuoteen. Apurahailmoituksessa ilmoitetaan aina mahdollisista poikkeuksista erikseen.
 • Henkilölle myönnettävä apuraha on veroton, kun se nostetaan hakijan henkilökohtaiselle tilille.

Pikkuapurahojen haku

Pikkustipendejä Free your mind -tapahtumaan

Pikkustipendien haku Free your mind -tapahtumaan on avoinna 2.10.2022 kello 23.30 asti. Täytä apurahahakemus tästä linkistä.

Suomen freelance-journalistit järjestää Free your mind -teemapäivän perjantaina 11.11.2022 hotelli Rantapuistossa Helsingissä. Tapahtumassa pureudutaan tällä kertaa tulevaisuuteen ja freelancerina kehittymiseen. Mitä journalistin olisi hyvä tietää tulevaisuusajattelusta? Millainen on journalistin rooli ilmastokriisin ajassa? Miten ratkoa freelancerina työskentelyn haasteita? Keskustelulle ja kohtaamisille on varattu runsaasti aikaa, sekä vapaamuotoisesti että esimerkiksi palautetyöpajan muodossa. Päivän päätteeksi on luvassa illallinen, vapaata seurustelua ja pieni yllätysesitys. Tutustu ohjelmaan tästä linkistä.

Pitkämatkalaiset voivat saapua paikalle jo torstaina illalla ja jäädä hotelliin mahdollisesti myös perjantain ja lauantain väliseksi yöksi. Majoitus järjestetään yhden hengen huoneissa. Majoitus on tarkoitettu erityisesti pitkämatkalaisille, ja majoitustilaa on käytössä rajallinen määrä.

Apurahaa voi hakea 270 euron osallistumismaksuun. Lisäksi pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevat voivat hakea apurahaa enintään 206 euron majoituskuluihin (103 euroa per yö) ja matkakuluihin, kuitenkin niin, että pikkustipendi voi olla enintään 499 euron suuruinen. Illallinen on omakustanteinen (53 euroa + juomat).

Hakemalla apurahaa hakija sitoutuu maksamaan tapahtuman osallistumismaksun, hakemansa majoituksen sekä omakustanteisen illallisen, joka maksaa 53 euroa.

Ohjeita ja ehtoja apurahamenettelyyn:

 • Pikkustipendi maksetaan hakijan henkilökohtaiselle tilille, josta tulee maksaa Free your mind -tapahtuman lasku.
 • Päätökset pikkustipendin saajista tehdään lokakuun alkupuolella. Apurahansaajille lähetetään tarkemmat ohjeet apurahan maksattamisesta.
 • Mikäli pikkustipendin saaja ei vahvista ottavansa apurahaa vastaan sunnuntaihin 9.10.2022 mennessä, katsotaan, että hakija on luopunut pikkustipendistä ja se voidaan siirtää eteenpäin. Pikkustipendin saajiin ollaan yhteydessä ensisijaisesti sähköpostilla, ja jos henkilöä ei tavoiteta, lähestytään puhelimitse.
 • Pikkustipendi ei vaikuta muihin apurahoihin, eli sitä voi hakea, vaikka olisi saanut hiljattain lehdistön freelance-apurahan tai Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön apurahan. Free your mind -tapahtumaan myönnettävä pikkustipendi ei myöskään aiheuta karenssia muihin apurahoihin.
 • Free your mind -tapahtumaa varten myönnettävä pikkustipendi on veroton.
 • Apuraha pitää käyttää Free your mind -tapahtumaan. Osallistumisesta tulee toimittaa tosite Suomen freelance-journalisteille osallistujille toimitettavien ohjeiden mukaisesti. Mikäli apurahansaaja ei osallistu Free your mind -tapahtumaan eikä apurahansaajalla ole esittää sairauslomatodistusta tai muuta pätevää syytä, voidaan apuraha periä takaisin.
 • Apurahaa hakee luonnollinen henkilö, ei toiminimi tai muu yritys. Tämän vuoksi apurahahakemukseen pitää laittaa henkilökohtaisen tilin numero.

Hakemalla apurahaa hakija hyväksyy em. ehdot.

Pikkustipendejä Rikastu ryhmässä -työnohjaukseen

Pikkustipendien haku Rikastu ryhmässä -työnohjaukseen on avoinna 2.10.2022 kello 23.30 asti. Täytä apurahahakemus tästä linkistä.

Kaipaatko vuorovaikutusta ammatillisen kehittymisen tueksi? Tiina Komin vetämä Rikastu ryhmässä -työnohjaus perustuu ajatukseen, että yksin on vaikea kehittää bisnestä. Työnohjausryhmässä käsitellään keskustellen ja harjoitusten avulla freelancereille tärkeitä asioita, kuten uusien asiakkaiden ja tilausten hankkimista, oman kilpailukyvyn parantamista, itsensä johtamista, erilaisia hankaluuksia, epävarmuuden sietämistä, talouden tasapainottamista, markkinointia sekä uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä.

Lokakuussa Helsingissä aloittava työnohjausryhmä on räätälöity vapaille journalisteille, visualisteille, kääntäjille ja kustannustoimittajille. Ensimmäinen tapaaminen on torstaina 13.10. kello 14–16 Helsingin keskustassa. Loput tapaamisajat ja tapaamisten teemat ryhmä sopii yhdessä. Kaikkiaan ryhmä kokoontuu parin tunnin tapaamisiin osallistujamäärästä riippuen 6–10 kertaa. Ryhmän käynnistämisen minimivaatimus on viisi osallistujaa, ja osallistujia voi olla enintään kahdeksan.

Ryhmää vetävä Tiina Komi on Suomen Työohjaajat ry:n hyväksymä työnohjaaja, kouluttaja, innovaattori ja pitkän linjan freelance-toimittaja. Hän on erikoistunut itsensätyöllistäjien sparraamiseen ja on pitänyt työnohjausryhmiä jo vuosia journalisteille ja muille luovien alojen yrittäjille.

Työnohjaus maksaa 380 euroa. Kurssimaksuun voi hakea 340 euron apurahaa, ja lisäksi on 40 euron omavastuuosuus. Pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tulevat voivat hakea apurahaa myös matkakuluihin, kuitenkin niin, että pikkustipendi voi olla enintään 499 euron suuruinen. Hakemalla apurahaa hakija sitoutuu maksamaan kurssimaksun.

Ohjeita ja ehtoja apurahamenettelyyn:

 • Pikkustipendi maksetaan hakijan henkilökohtaiselle tilille, josta tulee maksaa Rikastu ryhmässä -työnohjauksen lasku.
 • Päätökset pikkustipendin saajista tehdään lokakuun alkupuolella. Apurahansaajille lähetetään tarkemmat ohjeet apurahan maksattamisesta.
 • Mikäli pikkustipendin saaja ei vahvista ottavansa apurahaa vastaan sunnuntaihin 9.10.2022 mennessä, katsotaan, että hakija on luopunut pikkustipendistä ja se voidaan siirtää eteenpäin. Pikkustipendin saajiin ollaan yhteydessä ensisijaisesti sähköpostilla, ja jos henkilöä ei tavoiteta, lähestytään puhelimitse.
 • Pikkustipendi ei vaikuta muihin apurahoihin, eli sitä voi hakea, vaikka olisi saanut hiljattain lehdistön freelance-apurahan tai Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön apurahan. Rikastu ryhmässä -työnohjaukseen myönnettävä pikkustipendi ei myöskään aiheuta karenssia muihin apurahoihin.
 • Rikastu ryhmässä -työnohjausta varten myönnettävä pikkustipendi on veroton.
 • Apuraha pitää käyttää Rikastu ryhmässä -työnohjaukseen. Osallistumisesta tulee toimittaa tosite Suomen freelance-journalisteille osallistujille toimitettavien ohjeiden mukaisesti. Mikäli apurahansaaja ei osallistu Rikastu ryhmässä -työnohjaukseen eikä apurahansaajalla ole esittää sairauslomatodistusta tai muuta pätevää syytä, voidaan apuraha periä takaisin.
 • Apurahaa hakee luonnollinen henkilö, ei toiminimi tai muu yritys. Tämän vuoksi apurahahakemukseen pitää laittaa henkilökohtaisen tilin numero.

Hakemalla apurahaa hakija hyväksyy em. ehdot.

Linkkejä

Syksyn 2022 lehdistön freelance-apurahahaku ammatilliseen kouluttautumiseen

Syksyn 2022 toinen pikkustipendihaku Free your mindiin

Syksyn 2022 toinen pikkustipendihaku työnohjausryhmään

Raportointilomake vuonna 2022 myönnetyille freelance-apurahoille

Raportointilomake vuonna 2022 myönnetyille pikkustipendeille

Raportointilomake vuonna 2021 myönnetyille freelance-apurahoille

Raportointilomake vuonna 2020 myönnetyille freelance-apurahoille

Verohallinnon ohje apurahan saajalle

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön verkkosivut

Lisätiedot

Ota yhteyttä va. toiminnanjohtajaan Anna-Sofia Niemiseen: yhdistys (at) freet.fi ja 045 619 9958. Nieminen työskentelee osa-aikaisesti pääasiassa maanantaista torstaihin.

Pin It on Pinterest