Etusivu » Apurahat

Apurahat

Lehdistön freelance-apurahat

Lehdistön freelance-apurahoja myönnetään Journalistiliiton freelance-jäsenille ammatillisen kouluttautumisen kuluihin. Apurahoista seuraa kahden vuoden karenssi Jokesin ja Lehdistön freelancereiden apurahahoitokunnan myöntämiin apurahoihin.

Freelance-apurahojen hoitokunta myöntää myös alle 499 euron pikkustipendejä tiettyjä Suomen freelance-journalistien järjestämiä kursseja tai koulutuksia varten.  Näistä pikkustipendeistä ei tule karenssia muihin Jokesin ja Free-hoitokunnan apurahoihin. Pikkustipendeillä järjestetään mm. kurssitoimintaa ja opintomatkoja.

Lehdistön freelancereiden apurahat kustannetaan Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön tähän tarkoitukseen myöntämästä erillisestä määrärahasta. Apurahat kustannetaan Kopiosto-korvauksilla. Toivommekin, että olet jättänyt Kopiosto-valtakirjasi Journalistiliitolle.

Voit tulostaa valtakirjan tästä linkistä, allekirjoittaa ja postittaa Journalistiliittoon osoitteella Journalistiliitto, PL 252, 00531 Helsinki.

Lehdistön freelance-apurahojen haku syksyllä 2021

Lehdistön free-apurahojen haku päättyy 30.9.2021 kello 23.30.  Linkki apurahahakemukseen

Kuka voi hakea lehdistön freelance-apurahaa?

 • Lehdistön freelance-apurahoja myönnetään lehdistön freelancereille. Radio- ja tv-freelancereille on omat stipendinsä joista voi tiedustella RTTL:n freelance-ammattiosastolta.
 • Apurahat rahoitetaan kopiosto-korvauksilla, jotka kertyvät kopioidun lehdistöaineiston ns. toissijaisesta käytöstä ja digitaalisesta kopioinnista. Tämän vuoksi apurahan saajalla tulee olla journalistista työhistoriaa lehdistössä.
 • Apurahoja ei myönnetä opiskelijoille, joilla ei ole journalistista työhistoriaa. Opiskelijat voivat hakea Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön myöntämiä opiskelijastipendejä.

Mihin apurahaa myönnetään?

 • Apurahoja myönnetään ammattitaidon täydentämiseen, jatko-opintoihin, kieliopintoihin ja muuhun ammatilliseen täydennyskoulutukseen. Free-apurahaa ei ole tarkoitettu tutkintoon johtavia perusopintoja suorittaville. Hakemuksessa on perusteltava, miten koulutus liittyy journalistiseen työhön tai journalistisen ammattitaidon ylläpitämiseen.
 • Apurahoja ei myönnetä takautuvasti eikä jo menneillään oleviin opintomatkoihin tai kursseihin. Apurahoja ei myönnetä laitehankintoihin tai työmatkoihin, elinkustannuksiin tai työskentelyyn. Apurahoja ei myönnetä kuluihin, jotka kuuluvat työnantajan tai toimeksiantajan maksettaviksi. Apurahaa ei myönnetä työskentelyyn kuten esimerkiksi kirjahankkeisiin tai näyttelyiden tekemiseen. Apurahaa ei myönnetä virkistäytymiseen.
 • Koulutuksen, kurssin tai opintomatkan aikana ei voi tehdä journalistista työtä eli kirjoittaa juttuja tai julkaista kuvia. Apurahan tarkoituksena on mahdollistaa opintoihin keskittyminen ja edistää tausta-aineiston sekä ymmärryksen karttamista tulevia työtehtäviä varten.
 • Apurahaa myönnetään vain kuluihin, ei esimerkiksi elinkustannuksiin. Apurahaa ei myönnetä päivärahoihin tai ansionmenetysten korvaamiseen.

Miten apuraha käytetään ja raportoidaan?

 • Apurahat on käytettävä vuoden kuluessa niiden myöntämisestä.
 • Apurahan käyttö on raportoitava kolmen kuukauden kuluessa sen tultua myönnettyyn tarkoitukseen käytetyksi. Muussa tapauksessa apuraha peritään takaisin, ja mikäli apurahan saaja käyttää vain osan apurahastaan, loput palautetaan.
 • Pikkustipendien raportointi ohjeistetaan tapauskohtaisesti erikseen
 • Jos apurahan käyttösuunnitelma muuttuu tai aikataulu viivästyy, apurahansaajan on oltava yhteydessä SFJ:n toimistoon ja anottava käyttökohteen muutosta tai siirtoa seuraavalle vuodelle. Apurahaa ei voi siirtää yli vuotta eteenpäin. Jos apurahaa ei ole käytetty myöntämisvuoden tai sitä seuraavan vuoden aikana, on apuraha palautettava.
 • Uutta apurahaa ei voi saada ennen kuin edellinen apurahaselvitys on hyväksytty.
 • Apurahan saaja ei voi saada Lehdistön freelance-apurahoja tai Jokesin muita apurahoja kahteen vuoteen. Apurahailmoituksessa ilmoitetaan aina mahdollisista poikkeuksista erikseen.
 • Henkilölle myönnettävä apuraha on veroton, kun se nostetaan hakijan henkilökohtaiselle tilille.

Linkkejä:

 

Lehdistön free-apurahan raportointilomake

Verohallinnon ohje apurahan saajalle

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö

 

Pikkuapurahat

 

 

Esiintymisvalmennus

Paikka: Helsinki, Lapinlahden lähde, Pylvässali

Aika 3.11.2021 klo 9-17

Valmentaja: Elina Aalto (TeM, FIA), Capella Coaching Oy

Valmennuksen tavoitteet
Valmennus tarjoaa kattavan paketin esiintymistaidoista sekä runsaasti
käytännön harjoitteita, jotka ovat suoraan siirrettävissä työkontekstiin.
Harjoitteet rohkaisevat osallistujia kokonaisvaltaisempaan ilmaisuun ja
antavat työkalut taitojen kehittämiseen myös valmennuksen jälkeen.

Hakemus pitää olla lähetetty 30.9.2021 klo 23.30 mennessä.

Osallistujamäärä: max. 20 hlö

Lisätietoa täältä

Hae valmennukseen täältä

 

Peruutuspaikkoja:

Free your mind- luovutta ja yhteistyön voimaa freejournalistin työhön

Hotelli Rantapuisto, Helsinki, Perjantaina 19.11.2021

Tarkempi ohjelma ja muut lisätiedot täältä

Päivämäärän vaihtumisen vuoksi peruutuspaikkojen määrä tarkentuu myöhemmin, huom. paikkoja rajoitetusti. Voit hakea peruutuspaikkaa jo nyt apurahaprosessilla täältä 

Free your mind -teemapäivästä saat työvälineitä oman luovuutesi vaalimiseen, kyseessähän on freelancerin tärkein työkalu, sekä elannon että elämänilon lähde. Saat käytännön apuvälineitä omasta jaksamisesta huolehtimiseen. Käymme läpi ideoinnin menetelmiä sekä tekstin ja kuvan vuoropuhelua freetyön käytäntöä unohtamatta, freetyön peruspaketin avulla saa hankalatkin käytännön asiat haltuun. Teemapäivän ilta on omistettu yhteistyölle ja verkostoitumiselle, tule tutustumaan uusiin mahdollisiin työ- ja sparrauskavereihin, kollegoihin ja yhteistyökumppaneihin!

Free your mind -teemapäivä järjestetään perjantaina. Kauempaa tulevat voivat saapua paikalle jo torstaina illalla, ja pitkämatkalaisten on mahdollista jäädä hotelliin myös perjantain ja lauantain väliseksi yöksi. Majoitus järjestetään yhden hengen huoneissa.

Tapahtumaan ilmoittaudutaan hakemalla siihen apurahaa. Tapahtuman osallistumismaksuun ja matkakuluihin voi hakea enintään 499 euron suuruista pikkuapurahaa. Apuraha on veroton.  Pikkuapuraha ei aiheuta karenssia muihin SFJ:n apurahoihin. 

Lisäksi osallistuja maksaa omavastuuosuutena illallisen (50 euroa). Illallisen juomat ovat vapaavalintaiset ja omakustanteiset.

 

Ilmoita apurahaa hakiessasi, haetko

 • apurahaa koulutukseen ilman majoitusta, pelkkä osallistumismaksu 296,90 euroa (+ mahdolliset matkat)
 • apurahaa yhden yön majoituksella 385,90 euroa (+ mahdolliset matkat). Ilmoita samalla, tarvitsetko majoitusta to-pe vai pe-la -yöksi
 • apurahaa kahden yön majoituksella to-la 474,90 euroa (+ mahdolliset matkat)

Majoitus on tarkoitettu erityisesti pitkämatkalaisille, ja majoitustilaa on käytössä rajallinen määrä. Majoitus tapahtuu yhden hengen huoneissa. Tapahtumapaikka sijaitsee Helsingin Vuosaaressa, ja HSL:n bussilinja 560 pysähtyy noin 600 metrin päässä hotellista useita kertoja tunnissa. Bussilla pääsee suoraan mm. Vuosaaren metroasemalle. 

Apurahan ehdot ovat seuraavat:

 • Hakemalla apurahaa hakija sitoutuu ottamaan kurssipaikan vastaan ja maksamaan kurssimaksun.
 • Free-pikkustipendi ei vaikuta muihin apurahoihin, eli sitä voi hakea, vaikka olisi saanut hiljattain lehdistön freelance-apurahan tai Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön apurahan. Kurssia varten myönnettävä free-pikkustipendi ei myöskään aiheuta karenssia muihin apurahoihin.
 • Apuraha pitää käyttää Free your mind -tapahtumaan osallistumiseen.
 • Mikäli apurahan saaja ei osallistu kurssille eikä osallistujalla ole esittää sairauslomatodistusta tai muuta pätevää syytä, voidaan apuraha periä takaisin. Kurssimaksua ei palauteta. 

Hakemalla apurahaa hakija hyväksyy em. ehdot. 

Pin It on Pinterest