Etusivu » Alma Talentin free-sopimus vie tekijänoikeuksia takautuvasti ja ilman korvausta

Alma Talentin free-sopimus vie tekijänoikeuksia takautuvasti ja ilman korvausta

mennessä | touko 21, 2016 | Yleinen | 0 Kommenttia

Talentumin lehtitalon myyminen Alma Medialle on synnyttänyt uuden Alma Talent Oy -lehtitalon. Talentumin ja Kauppalehden freelancereille on lähetetty uudet sopimusehdot ja pyydetty palauttamaan sopimus allekirjoitettuna.

Journalistiliitto ei kehota allekirjoittamaan sopimusta ja neuvoo pidättäytymään allekirjoittamisesta ennen kuin sopimuksen keskeiset kohdat ja niiden laillisuus on saatu selvitetyksi. Journalistiliitto tulee pohtimaan myös juridisia toimia, mikäli ehtoja ei saada kohtuullisemmiksi.

Tässä vaiheessa on tärkeää, ettei sopimusta palauteta.

Tässä Alma Talent -sopimuksen ongelmakohdat ja selitykset:

– Sopimuksella freelancer luovuttaa yksinoikeuden siirtyvään aineistoon (heikennys Talentum Media Oy:n sopimukseen).

– Sopimuksella annetaan edelleenluovutusoikeus Alma Talent Oy:lle (heikennys Talentum Media Oy:n sopimukseen). Aineisto voi päätyä mihin tahansa julkaisuun. Alma on ilmoittanut olevansa osa Lännen Mediaa, joten aineisto voi myös todennäköisesti päätyä Lännen Median käyttöön.

– Sopimuksen mukaan toimeksiannon perusteella freelancer voi luovuttaa rinnakkaisteoksia kolmen kuukauden kuluttua ei-kilpaileville toimeksiantajille. Tällä ei ole juuri merkitystä, sillä Alma Talent Oy pitää kilpailevina julkaisijana kaikkia kustantajia. Alma Talent Oy on katsonut, että viestintätoimistot eivät ole kilpailevia toimeksiantajia.

– Sopimuksessa on taannehtivia tekijänoikeuden luovutuksia koskeva ehto. Sopimuksen mukaan: ”Myyjän ennen tämän sopimuksen allekirjoittamista Lehdelle myymä aineisto on luovutettu Lehdelle sellaisin oikeuksin kuin tässä sopimuksessa on määritetty, ellei erikseen ole muuta sovittu.” Ei ole vielä varmuutta siitä, tulkitseeko Alma Talent Oy, että kaikki Talentum Media Oy:lle ja Kauppalehdelle aikoinaan luovutettu aineisto siirtyisi yksinoikeudella ja ilman korvausta Alma Talent Oy:lle, jos sopimuksen allekirjoittaa. Tosin epäselvää sopimusehtoa tulkitaan laatijan vahingoksi.

– Sopimus voi aiheuttaa pulmia arvonlisäveron kannalta. Jos kysymys ei ole tekijänoikeuksien luovuttamisesta vaan kaikesta keikalta luovutettavasta aineistosta, voi kysymys olla arvonlisäverovelvollisesta palvelun myynnistä (pääsuorite). Tämä voisi tarkoittaa, että freelancer voisi joutua hakeutumaan arvonlisäverovelvolliseksi, jos hän luovuttaa kaiken toimeksiantoon liittyvän aineiston ostajalle (muistiinpanot, työsuoritus, kuvat ja kirjoitukset) eikä tee pelkästään tekijänoikeusluovutuksia.

– Positiivista sopimuksessa on se, että Alma Talent on ilmoittanut nostavansa kuvien minimipalkkioitaan 25 prosenttia.

Arkisto

Pin It on Pinterest