Etusivu » Alma Talent -sopimus ja Journalistiliiton esitykset freelance-sopimuksen kohtuullistamiseksi

Alma Talent -sopimus ja Journalistiliiton esitykset freelance-sopimuksen kohtuullistamiseksi

mennessä | kesä 9, 2016 | Yleinen | 0 Kommenttia

Talentumin lehtitalon myyminen Alma Medialle on synnyttänyt uuden Alma Talent Oy -lehtitalon. Talentumin ja Kauppalehden freelancereille on lähetetty uudet sopimusehdot ja pyydetty palauttamaan sopimus allekirjoitettuna 10. kesäkuuta mennessä.

Journalistiliitto neuvoo pidättäytymään allekirjoittamisesta ennen kuin sopimuksen keskeiset kohdat ja niiden laillisuus on saatu selvitetyksi.

Tässä Alma Talent -sopimuksen ongelmakohdat ja selitykset:

Sopimuksella freelancer luovuttaa yksinoikeuden siirtyvään aineistoon (heikennys Talentum Media Oy:n sopimukseen).
Sopimuksella annetaan edelleenluovutusoikeus Alma Talent Oy:lle (heikennys Talentum Media Oy:n sopimukseen). Aineisto voi päätyä mihin tahansa julkaisuun. Alma on ilmoittanut olevansa osa Lännen Mediaa, joten aineisto voi myös todennäköisesti päätyä Lännen Median käyttöön.

Sopimuksen mukaan toimeksiannon perusteella freelancer voi luovuttaa rinnakkaisteoksia kolmen kuukauden kuluttua ei-kilpaileville toimeksiantajille. Alma Talent Oy pitää kilpailevina julkaisijana kaikkia kustantajia. Alma Talent Oy on katsonut, että viestintätoimistot eivät ole kilpailevia toimeksiantajia.

Sopimuksessa on taannehtivia tekijänoikeuden luovutuksia koskeva ehto. Sopimuksen mukaan: ”Myyjän ennen tämän sopimuksen allekirjoittamista Lehdelle myymä aineisto on luovutettu Lehdelle sellaisin oikeuksin kuin tässä sopimuksessa on määritetty, ellei erikseen ole muuta sovittu.” Ei ole vielä varmuutta siitä, tulkitseeko Alma Talent Oy, että kaikki Talentum Media Oy:lle ja Kauppalehdelle aikoinaan luovutettu aineisto siirtyisi yksinoikeudella ja ilman korvausta Alma Talent Oy:lle, jos sopimuksen allekirjoittaa. Tosin epäselvää sopimusehtoa tulkitaan laatijan vahingoksi.

Sopimus voi aiheuttaa pulmia arvonlisäveron kannalta. Jos kysymys ei ole tekijänoikeuksien luovuttamisesta vaan kaikesta keikalta luovutettavasta aineistosta, voi kysymys olla arvonlisäverovelvollisesta palvelun myynnistä (pääsuorite). Tämä voisi tarkoittaa, että freelancer voisi joutua hakeutumaan arvonlisäverovelvolliseksi, jos hän luovuttaa kaiken toimeksiantoon liittyvän aineiston ostajalle (muistiinpanot, työsuoritus, kuvat ja kirjoitukset) eikä tee pelkästään tekijänoikeusluovutuksia.

Positiivista sopimuksessa on se, että Alma Talent on ilmoittanut nostavansa kuvien minimipalkkioitaan 25 prosenttia.

Journalistiliiton esitykset sopimuksen kohtuullistamiseksi

Journalistiliitto on ehdottanut Alma Talent Oy:lle avustajasopimukseen muutoksia, jotka kohtuullistaisivat sopimusta haastateltavien ja freelancerin kannalta. Kirjaukset ottavat huomioon myös Alma Talent Oy:n liiketoiminnan muutokset.

Esitimme seuraavia muutoksia:

– Edelleenluovutusoikeus on rajattava koskemaan vain konsernin sisäistä käyttöä. Alma Talent Oy:llä ei olisi rajoittamatonta oikeutta luovuttaa aineistoa muille kuin Alman lehdille. Rajoitusta esitettiin myös sen vuoksi, että kuvattavan ja haastateltavan on saatava tietää, missä yhteydessä ja missä julkaisuissa kuvaa tai juttua käytetään.

– Olemme pyytäneet Almaa tarkentamaan taannehtivia tekijänoikeuksia koskevaa ehtoa. Kun freelancer allekirjoittaa sopimukseen, luovuttaako hän samalla korvauksetta kaikkien aiemmin Kauppalehdelle ja Talentumille tehtyjen juttujen, kuvien ja kuvitusten oikeudet. Alma Talent ei ole enää vastannut Journalistiliiton kyselyihin ehdon tulkinnasta.

Journalistiliitto harkitsee sopimuksen saattamista markkinaoikeuden arvioitavaksi. Tekijänoikeuslakia muutettiin vuosi sitten niin, että sopimuksien täytyy olla kohtuullisia.

Oletko tehnyt töitä aiemmin töitä Kauppalehdelle tai Talentumille? Koetko takautuvan oikeudenluovutuksen kohtuuttomaksi vai ovatko sopimuksen ehdot sinusta hyväksyttävissä?

Täytä kyselylomake, jolla selvitämme jäsentemme näkemyksiä Alman uudesta sopimuksesta. Voit vastata kyselyyn nimettömänä.

Arkisto

Pin It on Pinterest