Etusivu » 41 vuotta freelancereiden puolesta

41 vuotta freelancereiden puolesta

mennessä | kesä 8, 2013 | Yleinen | 0 Kommenttia

Suomen journalistiliiton freelance-osasto perustettiin 41 vuotta sitten TVK-talon juhlasalissa Helsingissä 8.6.1972. Päätös osoittautui pitäväksi: TVK on siirtynyt historiaan, freelanceiden yhdistys voi hyvin elää vahvasti tätä päivää.

Suomen freelancer-journalistit ry on SJL:n freelance-osaston suora perillinen. Kun päätimme vuonna 2005 muuttua osastosta yhdistykseksi, lähdimme liikkeelle noin 700 jäsenellä. Nyt meillä on 1 200 jäsentä.

Ammattiliiton tehtävä on auttaa jäseniä pulmatilanteissa, kamppailla etujemme puolesta monessa eri yhteydessä sekä tarjota jäsenille mielekästä koulutusta ja neuvontaa.

Meille ammattiyhdistystoiminnassa mukana oleville syntyy tosin helposti yksipuolinen kuva siitä, mitä alalla tapahtuu. Jäsenet ottavat useimmiten yhteyttä asiamieheemme, yhdistyksen puheenjohtajaan tai liiton free-juristiin kun he kaipaavat neuvoja tai apua ikävissä tilanteissa.

Kuulemme epäreiluista sopimuksista, maksamattomista laskuista tai kieroiluista palkkioiden suhteen. Harvoin kukaan soittaa kertoakseen uudesta hyvästä työtehtävästä, onnistuneesta juttukeikasta tai saadusta pyytämäänsä suuremmasta palkkiosta.

Pulmista huolimatta free-työn todellisuus sisältää kuitenkin myös vaikkapa työn iloa, hienosti esille taitettuja valokuvia, kollegiaalista toimintaa työsuhteisten journalistien kanssa ja asiallisia palkkioita asiallisesta työstä.

Median monista pulmista ja kustantajien laadun leikkaamisvimmasta huolimatta maassa tehdään yhä hienoa journalismia. Siitä merkittävä osa on freelancereiden tekemää, ja tulevaisuudessa vielä isompi osa. Ilman meitä suomalainen media ei olisi sellainen kuin se on, ilman meitä se ei pärjää.

SFJ:n hallitus pohtii parhaillaan miten voisimme suunnata toimintaamme enemmän siihen, mikä on tulevaisuudessa freelancereiden menestymisen ydin: journalistiseen osaamiseen ja oman työprosessinsa entistä parempaan hallintaan.

Pyrimme painottamaan toimintaamme ja koulutustamme jatkossa hiukan enemmän näihin suuntiin, kuten neuvotteluteknisen osaamisemme parempaan hallintaan, digitaalisen tekniikan mahdollisuuksien avaamiseen ja työnohjaukseen osana päivittäistä tekemistämme.

Freelancer-journalisti osaa, on joustava ja pärjää maailman tuulissa seuraavatkin vuosikymmenet. Tämä on hieno ammatti, vaikka ei aina se helpoin. SFJ jatkaa kaikin voimin freen tukena, niin pulmissa kuin eteenpäinkin mentäessä.

Heikki Jokinen
SFJ:n puheenjohtaja

SFJ:n 30 ensimmäisen vuoden historiikki löytyy täältä.

Arkisto

Pin It on Pinterest