Etusivu » Yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvaan parannus heinäkuun alussa

Yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvaan parannus heinäkuun alussa

mennessä | kesä 16, 2019 | Yleinen | 0 Kommenttia

Yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvaan tehdään parannuksia heinäkuun alusta alkaen. Työttömyysturvan muutokset koskevat sellaista yrittäjän perheenjäsentä, jolla ei ole omistusta, ei äänimäärää eikä määräysvaltaa yrityksessä, mutta hän kuitenkin työskentelee perheyrityksessä ja jonka eläkevakuutus on työntekijän eläkelain (TyEL) mukainen. Tällainen henkilö on 1.7.2019 lähtien palkansaaja myös, kun häneen sovelletaan työttömyysturvalakia ja hän voi liittyä tällöin palkansaajan työttömyyskassan jäseneksi. Aiemmin perheyrityksessä työskentelevä henkilö on katsottu yrittäjäksi, vaikka hänellä ei olisi omistussuhdetta tai määräysvaltaa yrityksessä.

Työttömyysehto täyttyy joko perheyrityksessä tai ulkopuolisella työnantajalla työskentelyn perusteella. Mikäli perheenjäsen on ollut töissä edelliset 12 kuukautta sekä perheyrityksessä että ulkopuolisella työnantajalla, tulee työttömyysturvaa hakevan valita, kumman työsuhteen perusteella hän hakee työttömyysturvaa. Työaikaan ja palkkaan sovelletaan palkansaajan työssäoloehtoa koskevia yleisiä säännöksiä, jolloin pääsääntö on, että työajan on oltava vähintään 18 tuntia kalenteriviikossa ja palkan on oltava työehtosopimuksen mukainen. Työssäoloehdon tulee kertyä aikana, jolloin henkilöllä ei ole ollut omistusta tai määräysvaltaa kyseisessä yrityksessä. 52 viikon työssäoloehtoa ei voi kerryttää yrittäjäkassan jäsenenä.

Jos perheyrityksessä työskentelevä perheenjäsen ei ole työttömyyskassan jäsen tai hänellä ei ole oikeutta ansiopäivärahaan, hän on oikeutettu hakemaan työttömyysturvaa Kelasta. Yrittäjän perheenjäsenellä on oikeus myös soviteltuun työttömyysetuun eli palkkatulojen ja työttömyysturvan yhdistämiseen.

Työttömyysturva pysyy ennallaan niillä henkilöillä, jotka omistavat pienenkin osuuden perheen yrityksestä taikka joilla on kyseisessä yrityksessä määräysvaltaa tai joiden eläkevakuutus on yrittäjän eläkelain taikka maatalousyrittäjän eläkelain mukainen.

Arkisto

Pin It on Pinterest