Etusivu » Eläkeuudistus tulee – superkarttumasta luovutaan

Eläkeuudistus tulee – superkarttumasta luovutaan

mennessä | marras 1, 2016 | eläkkeet, freelance-journalisti, sosiaaliturva, yrittäjät | 0 Kommenttia

Eläkeuudistus tulee voimaan vuoden 2017 alusta. Jatkossa on entistä tärkeämpää pitää yrittäjän eläkevakuutuksen YEL-työtulo riittävän suuruisena koko työuran ajan.

Useat yrittäjät ovat parantanut eläkkeensä määrää korottamalla YEL-työtulonsa oikealle tasolle vasta työuran loppuvuosina. Uudistus poistaa yli 63-vuotiaiden 4,5 prosentin superkarttuman ilman siirtymäaikaa vuonna 2017. Kun superkarttuma poistuu, ei eläkkeen parantaminen työuran loppuvuosina välttämättä onnistu yhtä hyvin kuin nykyisin. Eläkeuudistuksen jälkeinen lykkäyskorotus lasketaan koko työuran aikaisesta karttuneesta eläkkeestä eikä senhetkisestä YEL-työtulosta, kuten superkarttuma nykyisin.

Yrittäjillä karttuneet eläkkeet ovat keskimäärin palkansaajia pienemmät. Yritystoiminnan alussa YEL-työtulo on usein mitoitettu pieneksi, jotta vakuutusmaksutkin olisivat matalat. YEL-työtulo kannattaisi pitää oikean suuruisena koko ajan myös siksi, että monet yrittäjän sosiaalietuudet, kuten työttömyysturva ja sairaus- ja vanhempainpäiväraha määräytyvät YEL-työtulon mukaan.

Pidempään työskentelystä palkitaan

Eläkeuudistuksen jälkeenkin pidempään työskentelystä palkitaan. Lykkäyskorotus tuo euroja eläkkeeseen, jos jatkat työskentelyä yli sinulle määritellyn alimman vanhuuseläkeiän. Lykkäyskorotus on 0,4 prosenttia jokaiselta lykätyltä kuukaudelta.

Jos lykkäät vanhuuseläkkeen alkamista vuodella, saat karttuneeseen eläkkeeseen yhteensä 4,8 prosentin korotuksen vuodessa. Lykkäyskorotuksen lisäksi yli 63-vuotiaana tehdystä työstä karttuu eläkettä 1,5 prosenttia senhetkisestä YEL-työtulosta tai työansioista. Korotus lasketaan koko työuran ansioista, ei viimeisimmästä YEL-työtulosta.

53–62-vuotiaille karttuu eläkettä 1,7 prosenttia siirtymäaikana vuosina 2017–2025. Heille tulee myös 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi YEL-maksu kuin muille.

Eläkeikä nousee asteittain

Vanhuuseläkeikä nousee vuoden 2017 jälkeen nykyisestä 63:sta kolmella kuukaudella vuodessa, kunnes vanhuuseläkeiän alaraja on 65 vuotta. Uudet ikärajat koskevat vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneitä. Vuonna 1955 syntyneen eläkeikä on 63 vuotta ja 3 kuukautta. Vuosina 1962–64 syntyneet pääsevät eläkkeelle aikaisintaan 65-vuotiaina.
Vuodesta 2030 lähtien eläkeikä seuraa eliniän pidentymistä. Eläkeikäraja nousee tuolloin vuosittain enintään kahdella kuukaudella kerrallaan. Esimerkiksi vuonna 1965 syntynyt voi siirtyä eläkkeelle aikaisintaan täytettyään 65 vuotta kaksi kuukautta.

Eläkeuudistuksen myötä eläkettä alkaa karttua yrittäjille 18-vuotiaana ja työntekijöille 17-vuotiaana.

Osa-aikaeläke poistuu

Osa-aikaeläke poistuu ja tilalle tulee osittainen vanhuuseläke. Sitä voi nostaa jo ennen eläkeikäänsä riippumatta siitä, jatkaako tai vähentääkö työntekoa vai ei. Voit jäädä osittaiselle vanhuuseläkkeelle aikaisintaan 61-vuotiaana.
Kertyneestä eläkkeestä voit nostaa joko neljänneksen (25 %) tai puolet (50 %). Jos jäät osittaiselle vanhuuseläkkeelle ennen van- huuseläkeiän alarajaa, nostetusta eläkeosasta vähennetään 0,4 prosenttia kuukaudessa vanhuuseläkeiän alarajaan asti.
Esimerkiksi jos nostat kertyneestä 1 500 euron eläkkeestä maksuun puolet eli 750 euroa yhden vuoden ennen alinta eläkeikääsi, eläkkeesi pienenee pysyvästi 4,8 prosenttia eli 36 euroa kuukaudessa.

Osa-aikaeläkkeen saamisen ehtona oli aiemmin YEL-työtulon vähimmäisraja ja vaatimus osa-aikatyöstä. Tulevissa osittaisissa vanhuuseläkkeissä nämä vaatimukset poistuvat. Saantiedellytyksenä on vähintään 61 vuoden ikä ja se, että työeläkettä on karttunut. Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä ei voi myöskään saada, jos saa samanaikaisesti muuta eläkettä, kuten esimerkiksi työkyvyttömyyseläkettä.

Oman eläkkeellejäämisiän voi tarkistaa täältä: elakeuudistus.fi.

Arkisto

Pin It on Pinterest