Suomen freelance-journalistit ry

Suomen freelance-journalistit ry (SFJ) on Journalistiliiton valtakunnallinen jäsenyhdistys, johon kuuluvat pääasiassa lehdistölle työskentelevät vapaat journalistit. Yhdistyksellämme on noin 1 300 jäsentä.

Joukossamme on eri tiedotusvälineiden taitajia valokuvaajista kirjoittaviin toimittajiin, videokuvaajista ja kääntäjistä graafikoihin sekä tv- ja radiotyötä tekeviin toimittajiin.

SFJ ajaa jäsentensä etuja tiedottamalla freelance-työn ajankohtaisista kysymyksistä, ottamalla kantaa alan kehitykseen ja kouluttamalla jäseniään. Yhdistyksen tehtävänä on parantaa jäsentensä työoloja, taloudellista asemaa ja sosiaaliturvaa.

Freelance-yhdistyksen jäsenet eivät pääsääntöisesti kuulu palkansaajien työttömyyskassaan. He huolehtivat yrittäjinä itse eläkkeistään ja sairas- tai työttömyysturvastaan.

Lehdistön freelancereiden apurahahoitokunta jakaa stipendejä jäsenten ammatilliseen kouluttautumiseen. Yhdistys järjestää jäsenilleen koulutusta ammattitaidon kehittämiseksi ja työssä menestymiseksi.

Freelance-yhdistyksen yhteystiedot:

Suomen Journalistiliitto
Suomen freelance-journalistit ry
toiminnanjohtaja Anna Kähkönen
Siltasaarenkatu 16, 7 krs.
00530 Helsinki
Puh. +358 45 619 9958 (ma-to)
yhdistys@freet.fi

EmailFacebookGoogle+Twitter