Suomen freelance-journalistit ry

Suomen freelance-journalistit ry ei peri jäsenmaksua. Jäsenet maksavat kuitenkin jäsenmaksua Journalistiliitolle.

Journalistiliiton jäsenmaksu on prosenttipohjainen. Jos tulot ovat hyvin pienet tai olet perhevapailla, varusmiehenä tai työttömänä, maksat perusmaksua, joka on 12 euroa kuukaudessa. Opiskelijat, joilla ei ole tuloja, saavat joko vapautuksen tai alennuksen vähimmäismaksuunkin.

  • Jos freelancer/yrittäjä ei kuulu Nomit-työttömyyskassaan, jäsenmaksu on 1,0 prosenttia ansioista.
  • Jos freelancer kuuluu Nomit-kassaan, jäsenmaksu on 1,3 prosenttia ansioista.

Freelancer maksaa jäsenmaksua kaikesta journalistin ammattiin kuuluvasta tai siihen liittyvästä työstä (myös tiedottamisesta tai mainoskuvauksesta). Täysin toisen alan töistä (kaupanmyyjä, taksikuski, rakennusinsinööri) jäsenmaksua ei peritä. Jos siirryt freelancerista palkkatyöhön, ota yhteyttä jäsenrekisteriin: jasenmaksut@journalistiliitto.fi.

Opiskelijat

Opiskelijat saavat olla maksutta jäseniä ensimmäisen opiskeluvuotensa ajan opintojen todellisesta alkamisesta lukien. Syksyllä opintonsa aloittavat saavat olla vapaajäseniä syksyn lisäksi koko seuraavaan vuoden. Pisimmän hyödyn maksuvapautuksesta saa liittymällä Journalistiliittoon heti opiskelun alkaessa.

Vapaavuoden jälkeen opiskelijat maksavat puolikasta perusmaksua 6,00 €/ kk.  Oikeus alennettuun maksuun jatkuu valmistumiseen asti, mutta enintään viisi ja puoli vuotta opintojen alkamisesta. Sen jälkeen maksu riippuu tuloista, mutta on vähintään 12 €/kk.

Opiskelijat eivät kuulu automaattisesti työttömyyskassaan. Työttömyyskassaan liityttyään opiskelija maksaa kassamaksun sisältävää täyttä perusmaksua 12,00€/ kk. Kassaan kannattaa liittyä heti, kun alkaa tehdä työsuhteista journalistista työtä esim. kesätoimittajana tai sijaisena.

Jos opiskelija valmistuu tai tekee opiskelun ohella aktiivisesti töitä, siitä on ilmoitettava jäsenrekisteriin. Pelkkä oppilaitoksessa kirjoilla oleminen ei oikeuta opiskelijajäsenyyteen. Jos käy ilmi, että opiskelija onkin ollut töissä, jäsenmaksut voidaan periä takautuvasti.

Työssä käyvien opiskelijoiden jäsenmaksu on 1,3 prosenttia kaikista ansioista, jos työskentely kestää yli kuusi kuukautta.

Laske itse, älä lähetä todistuksia

Jäsenmaksun suuruus lasketaan itse. Laskutoimituksia helpottamaan Journalistiliiton sivuilla on nettilaskuri.

Journalistiliitto voi tarvittaessa pyytää todistuksen ansioista tarkistuksia varten. Jäsenmaksu lasketaan itse viimeksi vahvistetun verotuksen (2012)  perusteella. Jos vuoden 2012 ansio ei ole vertailukelpoinen, ota yhteyttä jäsenrekisteriin: jasenmaksut@journalistiliitto.fi.

Jäsenmaksu maksetaan kuukausittain vaihtuvalla viitenumerolla. Viitenumerot toimitetaan kullekin itse maksavalle jäsenele. Eräpäivä on kuukauden viimeinen pankkipäivä.

Jäsenmaksu on (opiskelijoita lukuun ottamatta) aina vähintään 12 €/kk, jota maksetaan tulojen jäädessä alle 923 euron kuukaudessa.

EmailFacebookGoogle+Twitter