Suomen freelance-journalistit ry

Suomen freelance-journalistit ry ei peri jäsenmaksua. Jäsenet maksavat kuitenkin jäsenmaksua Journalistiliitolle.

Journalistiliiton jäsenmaksu on prosenttipohjainen. Jos tulot ovat hyvin pienet tai olet perhevapailla, varusmiehenä tai työttömänä, maksat perusmaksua, joka on 15 euroa kuukaudessa. Opiskelijat, joilla ei ole tuloja, saavat vapautuksen jäsenmaksusta ensimmäiseksi opiskeluvuodeksi, sen jälkeen jäsenmaksu on 7,5 € kuukaudessa.

  • Jos freelancer/yrittäjä ei kuulu Finka-työttömyyskassaan, jäsenmaksu on 1,0 prosenttia ansioista.
  • Jos freelancer kuuluu Finka-kassaan, jäsenmaksu on 1,4 prosenttia ansioista.

Freelancer maksaa jäsenmaksua kaikesta journalistin ammattiin kuuluvasta tai siihen liittyvästä työstä (myös tiedottamisesta tai mainoskuvauksesta). Täysin toisen alan töistä (kaupanmyyjä, taksikuski, rakennusinsinööri) jäsenmaksua ei peritä.

Jäsenmaksu on eläkeläisiä ja opiskelijoita lukuun ottamatta vähintään 15€/kk, jota maksetaan tulojen jäädessä alle 1071 euron kuukaudessa.

Jos siirryt freelancerista palkkatyöhön, ota yhteyttä jäsenrekisteriin: jasenmaksut@journalistiliitto.fi.

Opiskelijat

Opiskelijat saavat olla maksutta jäseniä ensimmäisen opiskeluvuotensa ajan opintojen todellisesta alkamisesta lukien. Syksyllä opintonsa aloittavat saavat olla vapaajäseniä syksyn lisäksi koko seuraavaan vuoden. Pisimmän hyödyn maksuvapautuksesta saa liittymällä Journalistiliittoon heti opiskelun alkaessa.

Vapaavuoden jälkeen opiskelijat maksavat puolikasta perusmaksua 7,50 €/ kk.  Oikeus alennettuun maksuun jatkuu valmistumiseen asti, mutta enintään viisi ja puoli vuotta opintojen alkamisesta. Sen jälkeen maksu riippuu tuloista, mutta on vähintään 15 €/kk.

Opiskelijat eivät kuulu automaattisesti työttömyyskassaan. Työttömyyskassaan liityttyään opiskelija maksaa kassamaksun sisältävää täyttä perusmaksua 15,00€/ kk. Kassaan kannattaa liittyä heti, kun alkaa tehdä työsuhteista journalistista työtä esim. kesätoimittajana tai sijaisena.

Jos opiskelija valmistuu tai tekee opiskelun ohella aktiivisesti töitä, siitä on ilmoitettava jäsenrekisteriin. Pelkkä oppilaitoksessa kirjoilla oleminen ei oikeuta opiskelijajäsenyyteen. Jos käy ilmi, että opiskelija onkin ollut töissä, jäsenmaksut voidaan periä takautuvasti.

Työssä käyvien opiskelijoiden jäsenmaksu on 1,4 prosenttia kaikista ansioista, jos työskentely kestää yli kuusi kuukautta.

Sivutoimiset freelancerit ja kaksoisjäsenet

Mikäli jäsenen päätyö on muulla kuin viestintäalalla, jäsenmaksu on 1,5 x perusmaksu eli vuonna 2017 euromääräinen 22,50 €/kk. 

Samaa maksua sovelletaan kaksoisjäseniin. Kaksoisjäsen on Journalistiliiton jäsen, joka kuuluu toiseen ammattiliittoon ja sen työttömyyskassaan ja jonka katsotaan olevan työsuhteensa osalta toisen liiton edunvalvonnan piirissä.

Laske itse, älä lähetä todistuksia

Jäsenmaksun suuruus lasketaan itse. Laskutoimituksia helpottamaan Journalistiliiton sivuilla on nettilaskuri.

Journalistiliitto voi tarvittaessa pyytää todistuksen ansioista tarkistuksia varten. Jäsenmaksu lasketaan itse viimeksi vahvistetun verotuksen perusteella. Jos vuoden 2016 ansio ei ole vertailukelpoinen, ota yhteyttä jäsenrekisteriin: jasenmaksut@journalistiliitto.fi.

Jäsenmaksu maksetaan kuukausittain vaihtuvalla viitenumerolla. Viitenumerot toimitetaan kullekin itse maksavalle jäsenelle. Eräpäivä on kuukauden viimeinen pankkipäivä. Jos haluat maksaa koko vuoden jäsenmaksusi yhdessä tai kahdessa erässä, ota yhteyttä jäsenrekisteriin oikeiden viitteiden saamiseksi.

Jäsenmaksu on (opiskelijoita lukuun ottamatta) aina vähintään 15 €/kk.

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter