Suomen freelance-journalistit ry

Hae SFJ:n jäsenyyttä

Jos et ole Journalistiliiton jäsen, täytä myös liiton jäsenanomuskaavake. Jäsenlomakkeen voit tulostaa täältä tai täyttää sähköisesti täällä.

Nimi: (pakollinen)

Henkilötunnus: (pakollinen)

Katuosoite ja postitoimipaikka: (pakollinen)

Ammattinimike: (pakollinen)

Puhelin (koti):

Puhelin (työ):

Matkapuhelin:

Sähköposti: (pakollinen)

Journalistiliiton jäsenyys

 Haen jäsenyyttä Olen jo SJL:n jäsen

Olen ollut SJL:n jäsen vuodesta:

Jäsenyhdistys:

Freelancertoiminta

Olen toiminut freelancerjournalistina vuodesta:

 Olen päätoiminen freelancerjournalisti Olen osa-aikatoiminen freelancejournalisti

Pääasialliset toimeksiantajani:

Aikaisempi toimintani journalistisella alalla:

Nykyinen työsuhde

 Minulla ei ole vakituista työsuhdetta Minulla on vakituinen työsuhde

Työnantajan nimi:

Palkka:

€/kk

 En ole oikeutettu palkalliseen kesälomaan tai kesälomakorvauksiin Olen oikeutettu palkalliseen kesälomaan tai kesälomakorvauksiin

 Työnantajani ei maksa minusta sosiaali- ja eläkemaksuja Työnantajani maksaa minusta sosiaali- ja eläkemaksuja

 Minulla ei ole yrittäjäeläkettä Minulla on yrittäjäeläke

Yrittäjäeläke:

€/kk

Toimintamuotoni on:

 Ennakkoverolippu Freelancer-verokortti Yritys

Työttömyyskassa

Suomen Journalistiliiton jäsenen ryhtyessä yrittäjäksi, voi jäsen vakuuttaa itsensä suoja-ajaksi työttömyyskassassa.

 Haluan kuulua työttömyyskassaan suoja-ajan. Yritystoiminta aloitettu työttömänä (suoja-aika 18 kuukautta). En halua kuulua työttömyyskassaan suoja-aikaa. Yritystoiminta aloitettu työssäoloajan jälkeen (suoja-aika 14 kuukautta).

Tiedot edellisistä toimeksiannoista

Edellisen puolen vuoden aikana laskutukseni oli:

Edellisen puolen vuoden aikana bruttoansioni oli:

Edellisen puolen vuoden aikana pääasialliset toimeksiantajani olivat:

Tuloni jakautuvat toimeksiantajieni toimialojen mukaan seuraavasti:

Aikakauslehdet: %
Sanomalehdet: %
Radio: %
TV: %
Kirjankustantamot: %
Uutistoimistot: %
Mainostoimistot: %
Muut toimialat: %

Miltä muilta toimialoilta?:

Päiväys

EmailFacebookGoogle+Twitter